Samarbejdspartnere

Arbejdet med inklusion, rummelighed, deltagelse, medborgerskab og empowerment forudsætter viden og kompetencer. Den ekspertise udvikler NVIE i samarbejde med en bred vifte af aktører inden for kommuner, regioner, professioner, bruger- og interesseorganisationer, professionshøjskoler og universiteter.

NVIE har etableret formaliserede samarbejdsrelationer med en række kommuner og institutioner om organisations-, professions-, praksis- og institutionsudvikling samt evalueringsopgaver. Flere af disse samarbejdsrelationer er formaliserede som samarbejdsaftaler og fungerer som partnerskaber.

Et partnerskab er et langsigtet samarbejde om et projekt eller en opgave med gensidigt udbytte, og hvor parterne bruger deres forskellige kompetencer og ressourcer til at skabe fælles rammer for øget inklusion.

Videncentre og uddannelser
Som videncenter i UC SYD er vi en del af UC’ets samlede Forsknings- og Udviklingsafdeling. Vi har dermed en organisatorisk tæt kobling til UC’ets andre videncentre og en direkte adgang til at dele deres viden. Samme videndeling foretager vi i samarbejde med UC SYDs grund-, efter- og videreuddannelser.

Professionshøjskoler
Via faglige alliancer og partnerskaber kan vi på en række faglige indsatsområder også trække på viden fra andre UC’er. Aktuelt er dette samarbejde allerede formaliseret i det fælles ’Videncenter for udsatte børn og unge’, der drives af UC Metropol, UC Capitol, UC Lillebælt og vores eget UC SYD. Herudover har medarbejderne i NVIE mere personligt-faglige kontakter til en endnu bredere kreds af professionshøjskoler.

Universiteter
Via Forsknings- og Udviklingsafdelingen har vi en aftalt forskningstilknytning til Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. De enkelte medarbejdere har typisk en række yderligere faglige forskningstilknytninger, som fremgår af deres individuelle CV’er.

Myndigheder
NVIE har opbygget stabile kontakter med centrale myndigheder som Uddannelsesministeriet, Socialstyrelsen, regionale og lokale myndigheder og forvaltninger.

Netværk på Udsatte Voksen-området

Kontakt os gerne - vi er åbne for dialog og nye muligheder for samarbejde.

Siden er redigeret 08.08.2016 af Mette Ernlund
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies