Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ny forskning om in- og eksklusion i idrætsfaget

Ny forskning viser, at in- og eksklusion i idrætsundervisningen afhænger af både elevernes relationer i selve undervisningen, idrætslærerens værdier og traditioner samt elevernes venskaber både i og uden for idrætsundervisningen.

Publiceret:

Hidtidig international forskning har forsøgt at forklare, hvorfor eleverne deltager eller ikke deltager i idrætsundervisningen ved at fokusere på elevernes køn, etnicitet og færdighedsniveau, men ikke ved at se på elevernes relationer eller skolens undervisning. For eksempel er det ikke tidligere undersøgt, hvordan det traditionelle fokus på konkurrence og sportspræstationer har indvirkning på børns lyst til deltagelse i idræt.

Mette Munk Jensen, som tidligere har arbejdet i Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD, har i maj 2018 afsluttet sit ph.d.projekt på Aarhus Universitet med afhandlingen ”Inclusion and Exclusion in the Landscape of Physical Education”. Hun har samlet data på en folkeskole igennem et år, hvor hun har observeret idrætsundervisningen en gang om ugen, har foretaget fokusgruppeinterviews med eleverne og har haft individuelle interviews med idrætslærerne. Resultaterne viser, at fokus på praksisfællesskaber både i og uden for undervisningen har et potentiale i forhold til at mindske eksklusion, ligesom lærerens fokus på faglighed i idrætsfaget giver mulighed for at øge børnenes deltagelse.

Projektet bidrager således til en nytænkning af idrætsundervisningen for at fremme inklusion i idræt. Læs ph.d.afhandlingen her.