Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Praktik i sundhedsfremme

Bachelor- eller kandidatstuderende?
Afhold din praktik i Videncenter for Sundhedsfremme!

Praktik i Videncenter for Sundhedsfremme

Der er jævnligt studerende, som i en kortere eller længere periode stifter bekendtskab med sundhedsfremmende arbejde hos os. De løser opgaver relateret til deres egne praktikmål og deltager i det daglige arbejde sammen med videncenterets medarbejdere. Vi modtager også med mellemrum færdiguddannede, som skal i virksomhedspraktik.

Kontakt docent Jesper von Seelen for oplysninger, hvis du vil høre mere om mulighederne for et praktikophold.
 

 

Praktik om mænds sundhed

Trine Engelbrecht har været i en 7 ugers praktik i Videncenter for Sundhedsfremme under sit kandidatstuderende i klinisk sygepleje ved Syddansk Universitet. Forløbet var en del af 3. semester på kandidatuddannelsen, og formålet var afprøve nyerhvervede akademiske kompetencer indenfor jobfunktioner, som cand.cur.-uddannelsen sigter mod. Trine undersøgte under sit ophold den videnskabelige evidens vedrørende sundhedsfremmende kommunikation med mænd. Hun gennemførte et systematisk litteraturreview til brug i videncentrets forskningsprojektet ”Mænds sundhed”, idet erfaring fra praksis er, at mænd skal tales med på en anden måde end kvinder for, at manden føler sig, set, hørt og mødt samt anerkendt som menneske. Tilegnelse af viden om sundhedsfremmende kommunikation med mænd er meget vedkommende for Trines sygeplejefaglige arbejde med karkirurgiske patienter. Læs Trines beskrivelse af praktikforløbet.

Roma Balken

Virksomhedspraktik om arbejdsløshed og mental sundhed

Roma Balken er kandidat i Klinisk Sygepleje fra Syddansk Universitet og stod i forbindelse med flytning fra København til Jylland uden kontakter og netværk i forhold til job. Under 8 ugeres virksomhedspraktik i Videncenter for Sundhedsfremme fik hun indsigt i konsulent- og undervisningsopgaver og har foretaget et litteraturstudie omkring arbejdsløse og mental sundhed for videncentret. Læs Romas beskrivelse af praktikopholdet hos os.

Elsebeth har været i praktik i Videncenter for Sundhedsfremme

Praktik om børns mad og sundhed

Elsebeth Fulsig Helgesen har været i praktik i Videncenter for Sundhedsfremme under sit professionsbachelorstudie i ernæring og sundhed, og hun har skrevet sin bacheloropgaver med data fra videncenteret. Elsebeth har været tilkoblet det sundhedspædagogiske projekt Hoppeline og har bl.a. sammen med projektleder Lise Hostrup Sønnichsen forvandlet Fødevarestyrelsens oprindelige madpakkehånd, så den stadig lever op til anbefalingerne samtidig med, at den passer ind i projektet med det nye navn Hoppelines madpakkehånd. Læs Elsebeths beskrivelse af praktikopholdet hos os.

Rikke Egelund Schmidt, praktikant i Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD

Praktik omhandlende mænds sundhed

Rikke Egelund Schmidt, som er uddannet Cand. Scient. Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet, tilbragte efter sin uddannelse 8 uger i virksomhedspraktik i videncentret, hvor hun fik praksiserfaring i projektstyring og forskning. Hun var tilknyttet konsulent Vinie Levisens forskningsprojekt om ufaglærte mænds sundhed og indsamlede her empiri til projektet ved at undersøge en række sundhedsparametre hos arbejdsløse mænd, og hun foretog desuden et litteraturreview til brug for det videre arbejde. Læs Rikkes beskrivelse af praktikforløbet.

Idrætsstuderende i projektforløb

Nicoline Klokker og Sofie Bech Thougaard læser idræt på Syddansk Universitet og har tilbragt deres projektforløb i Videncenter for Sundhedsfremme. De har undersøgt, hvad der får børn og unge med få forudsætninger for at være fysisk aktive til at vælge fysisk aktivitet. De har oplevet og afprøvet, hvad en projektorienteret arbejdsform kræver med hensyn til selvstændighed, håndtering af dilemmaer, målrettethed og optimering via sparring. Læs deres refleksioner om at være videncentermedarbejder.