En symfoni af sundhed

24.08.17

Af  Ulla Pedersen

Der spilles på alle tangenter i forhold til forskellige aspekter af sundhed under den nordiske folkesundhedskonference 2017, som i disse dage finder sted i Ålborg. Med tre konferencebidrag markerer UC SYDs Videncenter for Sundhedsfremme sig i debatten om bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdet i velfærdssamfundet.

30 år med folkesundhed
Nordisk Folkesundhedskonference er en traditionsrig mødeplads, der har 30 års jubilæum i år. Konferencen afholdes hvert tredje år og er plads for dialog, erfaringsudveksling og innovation på tværs af de nordiske lande om udvikling af tiltag og politikker på folkesundhedsområdet.

- Man fornemmer, man er en brik i en større sammenhæng, fortæller Ellen Sandahl Sørensen fra Videncenter for Sundhedsfremme. – Vi er fire deltagere fra Videncenter for Sundhedsfremme, som præsenterer tre forskningsprojekter, og vores fokus passer perfekt ind i konferencetemaet. Når vi sammenligner vores bidrag med nogle af de andre på konferencen, kan vi dog godt se, at andre steder lægger betydeligt flere forskningskroner i deres projekter. Men på trods heraf har vi noget væsentligt at bidrage med.

Et stærkt UC SYD-hold til folkesundhedskonference

Konferencebidrag giver sidegevinster
Hvordan oplever 25 – 50-årige borgere med lænde- og rygproblemer læring i rehabiliteringsprocessen? Kan man bruge en app til at forbedre sundheden hos kortuddannede, erhvervsaktive mænd? Og hvordan kan rehabilitering til mennesker med lungesygdom tilrettelægges, så også lavtuddannede finder det meningsfyldt at deltage?

Svarene på de spørgsmål har Ellen Sandahl Sørensen, Lone Oest, Vinie Levisen og Ulla Pedersen med til Ålborg, hvor de videregiver forskningsresultater på Nordisk Folkesundhedskonference 2017 med to postere og et oplæg som del af en workshop.

- Vi er glade for muligheden for at videregive og drøfte vores forskningsresultater på konferencen, fortæller Vinie Levisen og fortsætter: - At møde så mange engagerede mennesker giver kontakter, der kan lette fremtidige projekter – jeg har for eksempel fået kontakt til nogle, som efter at have hørt om min forskning ønsker at hjælpe mig med mit kommende projekt om mænds sundhed. Det er en win-win-situation, fordi vi hjælper hinanden fremad i vores søgen efter ny viden.

Svarene – helt kort
Ellen og Lone har med interviews og spørgeskema undersøgt, hvordan borgere med rygproblemer oplever rehabiliterings-processen som læring. Der ses tre forskellige læringspositioner, spændende fra lav deltagelse og involvering i rehabiliteringen til et stort engagement og deltagelse i egen rehabilitering. Undersøgelsen giver rehabiliteringspersonalet en rettesnor for, hvordan borgerne kan involveres mere i behandlingen.

Vinie har med sit studie om mænds sundhed dokumenteret, at mobil-apps kan påvirke kortuddannede mænds fysiske aktivitet, og at effekten øges, hvis man gennemfører fysiske tests før og efter. App’en påvirker hyppigheden af, mændene både tænker og gør noget for at fremme deres sundhed.. Resultaterne i projektet viser blandt andet, at den øgede aktivitet har givet mændene større muskelmasse og bedre iltoptagelse.

Studiet om patienter med lungesygdommen KOL viser, hvis lavtuddannede patienter i højere grad skal benytte kommunale rehabiliteringstilbud, er der behov for at gøre rehabiliteringen mere synlig og fleksibel i sin opbygning, at udvikle de fagprofessionelles sundhedspædagogik samt i endnu højere grad at satse på gruppeaktiviteter, hvor patienterne kan mødes og erfaringsudveksle.

Ulla Pedersen, Ellen Sandahl Sørensen, Lone Oest, Vinie Levisen

Oplysninger om projekterne
Læs mere om de tre fremlagte forskningsprojekter:

Brugerdreven rehabilitering – fra behov til løsning (af Ellen Sandahl Sørensen, Lone Oest og Pernille Ravn Jakobsen)

Mænds mobile sundhed (af Vinie Levisen, Camilla Skovbjerg Jensen og Francisco Mansilla Castaño)

KOL: Klasse, Omsorg og Læring  - kvalitet i sundhedsindsats for borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (af Ulla Pedersen og Anette Schulz)

 

 

 

Kommentarer

Sig din mening


CAPTCHA image for SPAM prevention Hvis du ikke kan læse teksten, klik her.
Har du læst Retningslinjerne for brug af bloggen?
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies