Fælles international holdning til idrætsfaget

18.05.17

Af  Ulla Pedersen

OECDs konference om udvikling af curriculum for skolens idrætsfag i de 34 medlemslande frem mod 2030 er i fuld gang i Lissabon. Tanker om den danske model er indarbejdet i udkastet via videncenterchef Børge Koch.

Når der planlægges undervisning for elever, tages udgangspunkt i et curriculum. Det beskriver den læring, som eleven skal tilegne sig i faget, og det udmøntes i fx læseplaner og mål for elevernes læring. Børge Koch, der er chef for Videncenter for Sundhedsfremme og Det nationale videncenter KOSMOS under UC SYD, sidder med i et internationalt ekspertpanel under OECD, som skal enes om udviklingen af faget idræt i de 34 medlemslandes skoler.

OECDs ekspertpanel til møde i Lissabon

Gode perspektiver

Det første udkast til curriculum har været genstand for eksperternes første drøftelser i denne uge i Portugal.

- Der er bestemt gode perspektiver i udkastet, - men også et stykke vej endnu, fortæller Børge Koch og fortsætter:
- Jeg er stolt af, at dansk curriculum-tænkning kan bruges som inspiration i udlandet. Det virker til at have en fremtid - også i udlandet, og det er spændende at kunne være med til at bidrage til så vigtigt et arbejde.

De kommende dage drøftes bl.a. idrætsfagets fremtid, indhold og mål. Flere end 120 embedsmænd, forskere og eksperter er samlet i Lissabon i denne uge.

Yderligere oplysninger

Kontakt Børge Koch, hvis du vil vide mere.

Fakta:
Der er 3 målsætninger for mødet i Lissabon:

Mål 1. At videreføre diskussionerne om den konceptuelle læringsramme for uddannelse 2030 mod international validering med udgangspunkt i tre kategorier af kompetencer for 2030 - I) at skabe ny værdi, II) at tager ansvar og III) håndterer spændinger, dilemmaer, afvejninger og modsætninger.

Mål 2. At støtte peer-learning på læseplanlægning i forhold til ”læseplanoverbelastning" og "værdier i læseplanen".

Mål 3. At videreudvikle videnbasen om læseplanlægning for henholdsvis matematik og idræt i skolen.

Kommentarer

Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies