Træning i samarbejde

18.12.16

Af  Ulla Pedersen

UC SYD vil uddanne professionsbachelorer, som er klar til at arbejde sammen på tværs af fagfelter. Det betyder, at medarbejderne skal have tilsvarende kompetencer - hvordan sikres det?

Træningsbolde og skelletter var skubbet i baggrunden, da der for nyligt blev lavet flerretters menu i køkkenet i træningsrummet på Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg. Meget passende lokalitet: Dagsorden var nemlig defineret som træning - nærmere bestemt træning i samarbejde. Deltagerne var de ansatte på ergoterapeutuddannelsen og i UC SYDs Videncenter for Sundhedsfremme, og samtidig med den konkrete madlavning i køkkenet blev der drøftet udvikling af bachelorprojekter, søgning af fondsmidler, udvekslet erfaringer om adjunktforløb, fortalt om udfordringer i internationale projekter m.m.

I tråd med UC SYDs strategi

I UC SYDs ’Strategi 2020’ præciseres UC SYDs tre prioriterede mål: At sikre kvaliteten, udvikle praksistilknytningen og skabe innovative professioner. Sidstnævnte mål skal blandt andet opfyldes med mere videnudvikling og videnflow mellem forsknings- og udviklingsafdelingen og professionsbacheloruddannelserne og ved at skabe tværgående studiemiljøer og uddannelseselementer. På baggrund heraf har UC SYDs prorektorgruppe igangsat et pilotprojekt, der skal give ideer til, hvordan koblingen mellem grunduddannelser og Forskning og Udvikling kan ske.

- Jeg tror, at kendskabet til hinandens kulturer giver nedbrydning af søjletænkningen, siger Inger Langdal, studieleder på ergoterapeutudannelsen og fortsætter: ”Normalt er det kun nogle få ansatte, der har overlap på tværs af vores grunduddannelse og Forskning og Udvikling, men med dette projekt kan det få en større udbredelse til gavn for vores fælles udvikling”. Videncenterchef Børge Koch supplerer: ”Ja, ud over kollegiale fordele, regner vi med, at det får gavnlig effekt for vores studerende, som får mulighed for nye koblinger til det forskningsbaserede miljø”.

Studieleder Inger Langdal og videncenterchef Børge Koch

Tilfredshed med dagens resultat

Alle var enige om, at dagen gav et godt indblik i, hvad kollegerne arbejder med og de forskellige rammer og muligheder. Og måske er der allerede skabt en basis for en øget inddragelse af de studerende i forskningsprojekterne, ligesom frøene til nye fælles projekter for de to afdelinger er klar til at spire.

Kommentarer

Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies