Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Videncenter for sundhedsfremme

Når du har brug for praksisnær sundhedspædagogik, der også virker, når projektet er slut og eksperterne går hjem.

 

Fire indsatsområder

I Videncenter for sundhedsfremme har vi fokus på fire indsatsområder:

Børn der leger

Indsatsområde 1

Dagtilbud og sundhedsfremme

Børn skal lege sig til sundhed. Vi betragter det gode, sunde børneliv som noget, der påvirkes af mange forskellige forhold. Ikke kun sund mad, søvn og motion, men også børns oplevelse af at kunne noget og at være en værdsat del af fællesskabet, fremmer sundhed.
Skolebørn

Indsatsområde 2

Skole og sundhedsfremme

Handlekompetence er vores omdrejningspunkt. I skolen er en sundhedsfremmende indsats tæt forbundet med fremme af elevernes mestring og handlekraft gennem aktiv elevinddragelse.
Unge mennesker

Indsatsområde 3

Unge og sundhedsfremme

Målet er sunde unge. Vi støtter uddannelsessteder, bosteder, frivillige foreninger og andre steder, hvor unge lever deres liv, til at skabe trivsel, motivation for læring og tiltag, der gør de unge i stand til at gennemføre deres uddannelsesforløb. 
 
Ældre mand

Indsatsområde 4

Voksne og sundhedsfremme

Sundhedspædagogik er også til voksne. Det optager os at finde opsporende, involverende og langtidsholdbare sundhedsindsatser, der gør mennesker sundere og mere aktive i hverdagen og støtter dem i at mestre egne liv. 
 

Vil du drøfte muligheder for samarbejde?

Kontakt Videncenterchef Børge Koch for et gratis udviklingsbesøg, hvor vi kommer med fagligt stærke input til det sundhedsfremmende projekt, I har på tegnebrættet.

Sundhed - handlekompetence - innovation

Videncenter for Sundhedsfremme er en del af UC SYDs forskningsafdeling med kontor i Haderslev og opgaver overalt i Danmark. Videncentrets formål er at fremme sundhed og udvikle ny viden om sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Læs mere.

Læs vores årsrapport 2018

Vil du læse en række historier om sundhedsfremme? Og lære os bedre at kende? Så se videncentrets årsrapport 2018.