Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Videncenter for Sundhedsfremme

Indsatsområde 1

Dagtilbud og sundhedsfremme

Legen er vejen til sundhed - vi arbejder med, at bevægeglæde og sunde vaner skal foregå på en sjov og udviklende måde i et inkluderende miljø.

01

Sundhed i dagtilbuddet

Videncenter for Sundhedsfremme har mange års erfaring med at arbejde med sundhed og trivsel i dagtilbud. Vi arbejder med alle sundhedsaspekter hos børn i dagpleje, i vuggestue og i børnehave og kompetenceudvikler det pædagogiske personale, som arbejder i dagtilbuddet. Vi løser opgaver i hele Danmark og har projekter i tæt sammen bl.a. med Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling. Nordea-fonden støtter det igangværende projekt Hoppeline, som omhandler sundhed og bevægelse i et landsdækkende netværk af institutioner. 

02

Hoppeline

Hoppeline er et landsdækkende sundhedsfremmeprojekt, der handler om det gode og sunde børneliv for børn op til 6-års alderen. Hoppeline er støttet af Nordea-fonden og arrangeret af Videncenter for Sundhedsfremme og KOSMOS. Legen er en vigtig del af det gode børneliv, og derfor er den fælles, fantasifulde kropslige og legende fortælling hjertet i Hoppeline. Vi har udarbejdet en lang række gratis materialer, se fx. Hoppelines sangbog.

Projekt Hoppeline bidrager først og fremmeste til, at børn får sjove oplevelser med bevægelse sammen med andre. Og er man rigtig heldig kan daginstitutionen få besøg af Frække Frø og Hoppeline, der leger nogle af Hoppelinelegene.

Hvorfor skal man egentlig sidde stille, når man skal høre en fortælling? Hvorfor ikke lave en fortælling, hvor man fortæller med hele kroppen? Bevægelsesfortællingen om Hoppeline er afprøvet i mere end 3.000 institutioner og danner inspiration til, at børn og voksne selv fortæller sine egne bevægelsesfortællinger. Se Hoppelines "mor", Lise Hostrup Sønnichsen, fortælle om Hoppeline i filmen herunder.

03

Inklusion og trivsel

Daginstitutionen er forpligtet af dagtilbudsloven til en inkluderende indsats, og forskning viser da også, at en tidlig indsats kan gøre en positiv forskel for børn i udsatte positioner. Målet med social inklusion er at skabe lige muligheder for alle, og disse lige muligheder kan bl.a. skabes ved at støtte op om børnenes deltagelse.  

Videncenter for Sundhedsfremme har godt ti års erfaring med at koble social inklusion og sundhed og har sammen med en række kommuner arbejdet med at skabe trivsel og sundhed via inkluderende miljøer. Forløbene har været individuelt tilrettelagt ud fra følgende koncept: Kompetenceforløb for pædagogisk personale i dagtilbud, afholdelse af pædagogiske diplommoduler i social inklusion, ledelsesworkshops, pædagogiske dage og forældreworkshops. Blandt andet har vi gennemført et udviklingsforløb med samtlige Kolding Kommunes daginstitutioner i perioden 2014-17.

04

Sådan arbejder vi med sundhed i dagtilbud

Udsatte børns sociale og læringsmæssige handlekompetence

En række daginstitutioner i Haderslev kommune har skabt inkluderende læringsmiljøer ved at arbejde med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter. I den forbindelse har vi udviklet et aktivitets- og undervisningsmateriale, der efterfølgende kan anvendes af lærere og pædagoger i arbejdet med at styrke børns handlekompetence og skabe inkluderende læringsmiljøer. Kontakt Kristian Rasmussen for yderligere oplysninger.

Børns bevægelsesglæde i uderummet

børn, der leger på legeplads

I denne undersøgelse har videncentret sat fokus på børns bevægelse i uderummet, fx på legepladsen. Pædagoger har en betydningsfuld rolle i at stimulere børns bevægelseslæring og -glæde, og uderummet egner sig særlig godt til bevægelse.

Men undersøgelsen viser, at pædagogerne ofte er for optaget af at føre opsyn på legepladsen og dermed ikke skaber rammerne for børns leg. Skal kulturen ændres i retning af mere lystbetonet bevægelse, skal pædagogerne turde drøfte det, der ikke fungerer optimalt og hjælpe hinanden med at få øje på nye muligheder for fagligt at understøtte børns bevægelse og frem for alt glæden herved – især for børn, der er i en udsat position. Læs mere. Du kan også kontakte Lise Hostrup Sønnichsen for yderligere oplysninger.

Sund Implementering

I samarbejde med daginstitutionerne i Kolding Kommune har videncentret undersøgt hvilke faktorer, som påvirker implementeringen af et centralt udmeldt indsatsområde – i dette tilfælde social inklusion. Alle institutioner har fået uddannet nøglepersoner i inklusion, og lederne har haft temadage om inklusion, hvorefter institutionerne har arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer.

I en spørgeundersøgelse har videncentret afdækket, at implementeringen er lykkedes i forskellig grad i de 40 institutioner og har dernæst undersøgt de tre institutioner med størst implementeringsgrad. Dette har afdækket en række strategier, som er særligt velegnede til at understøtte en kvalificering af pædagogisk praksis, når nye tiltag skal implementeres. Kontakt Anette Schulz for yderligere oplysninger.

Leg med Vision

pige på legestativ

Videncentret har arbejdet sammen med Ringsted Kommune om at opprioritere arbejdet med sundhed, krop og bevægelse i daginstitutionerne. Det pædagogiske personale kvalitetssikrede indsatsen gennem kurser og afprøvning af den nye viden om bevægelse og bevægelsesglæde i hverdagen, og projektet afsluttedes med inspirationsmaterialet Leg med vision.

 

Se alle vores projekter

Læs om alle vores igangværende projekter om sundhed i dagtilbud.

05

Udgivelser

en stak af nye bøger

Vi samler, udvikler og afprøver viden, og vi formidler det blandt andet via bøger, artikler og materialer med øvelser, lege og tekst, der forklarer om teorien og forskningen bag valgene.

En del af vores udgivelser stilles gratis til rådighed. Klik for at se et udvalg af vores udgivelser om sundhed i dagtilbuddet.

06

Skal vi samarbejde?

Rådgivning og samarbejde 

Vi tilbyder kompetent rådgivning og kursusindsatser til pædagogisk personale og ledere i dagtilbud samt til andre fagprofessionelle, tilknyttet området. Med afsæt i vores forsknings- og udviklingsprojekter tilbyder vi oplæg til personalegrupper, kursusforløb, konsulentbistand, diplommoduler og certificering. 
Kontakt docent Jesper von Seelen (jvse@ucsyd.dk) for et uforpligtende besøg vedr. et samarbejde samt mulighederne for praktikophold.

Tilbud til studerende 

Hvis du skal skrive bachelor- eller kandidatspeciale og ønske at blive tilknyttet et af vores projekter, er du velkommen til at kontakte docent Jesper von Seelen. Vi tager imod studerende både fra UC SYD og fra universiteterne og andre UC’er.

Der er også mulighed for at tilbringe et praktikophold hos os.
 

07

Hjælp til navigation

Læs om vores indsatsområder til andre aldersgrupper:

Tilbage til: