Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Videncenter for Sundhedsfremme

Indsatsområde 3

Unge og sundhedsfremme

En fokuseret motions- og bevægelsesindsats kan være med til at fremme sundhed, motivation og læring hos unge under uddannelse - vi hjælper med viden, inspiration og ideer til at inddrage bevægelse og sundhed på ungdoms- og erhvervsuddannelserne.  

01

Unge og sundhed

Videncenter for Sundhedsfremme ønsker at handlekompetence og inddragelse bliver nøglefaktorer i sundhedsformidling og sundhedsaktiviteter for unge.  Snak om sundhed og sunde aktiviteter skal være inspirerende og skabe trivsel, motivation og medansvar. Derfor retter vi vores aktiviteter mod undervisere, vejledere og ledere, så de støttes til at igangsætte og fortsætte sundhedsfremme på skolerne, i undervisningen og i pauserne, og til at lære af hinanden på tværs af uddannelser og uddannelsessteder.

02

Bevægelse i undervisningen

Ligesom i folkeskolen er der på erhvervsskolerne et krav om 45 min daglig bevægelse på grundforløbene. Motion og bevægelse kan tilrettelægges som:

 • Motion og bevægelse integreret i læringssituationer
 • Motion og bevægelse som idrætslignende aktiviteter eller grundfaget idræt som valgfag
 • Motion og bevægelse som aktive afbræk i undervisningen 
 • Aktive pauser 

Se nedenfor hvordan Mercantec i Viborg arbejder med at implementere idræt, trivsel og bevægelse i deres skoledag på erhvervsskolen, og hvordan de inddrager de unge i indholdet.

Videncenter for Sundhedsfremme og videncenter KOSMOS har produceret en række film om, hvordan man kan bruge powerpauser. Filmene varer cirka 1 minut hver, og det gør det let for lærerne at afspille en eller flere filmsekvenser på blackboard, projektor eller lignende undervejs i undervisningen - så er aktiviteten i gang!  Se filmene om powerpauser ved at klikke på links'ene nedenfor:

 1. Powerpauser - puls og styrke
 2. Powerpauser - sammen
 3. Powerpauser - fokus
03

Sunde unge

 

unge på erhvervsskoler

Sundeunge.dk er en hjemmeside med inspiration til både unge, deres lærere vejledere og lederne på de erhvervsrettede uddannelser. Hjemmesiden er opdelt i sektioner, så der tales i et sprog, der er rettet mod læseren.

Sunde Unge er et digitalt undervisnings- og inspirationsmateriale om sundhed, som i en positiv ånd formidler viden og centrale problemstillinger om motion, bevægelse og sundhed med fokus på KRAM – Kost, Røg, Alkohol og Motion. Siden har en lang række filmklip, der fortæller om sundhed og indeholder også konkrete undervisnings- og aktivitetsforslag om motion, bevægelse og sundhedsfremme. 

unge fra erhvervsskolerne

Sundeunge.dk er skabt af Videncenter for Sundhedsfremme med økonomisk støtte fra TrygFonden.

04

Sådan arbejder vi med unges sundhed

Videncenter for Sundhedsfremme har arbejdet med unges sundhed i en række forskellige projekter. Nedenfor ses et par eksempler herpå.

Unge på sporet, Haderslev kommune

Videncenter for Sundhedsfremme står for evalueringen i projektet 'Unge på sporet'. Formålet med projektet er at fremme trivsel og mental sundhed blandt de unge i Haderslev Kommune; unge, som står i en livssituation, der gør det svært for dem at holde fast i deres uddannelse, job eller sociale liv. Ønsket bag projektet er, at unge skal have redskaber til at leve et sundt liv – fysisk, mentalt og socialt. Hermed understøtter projektet Haderslev Kommunes målsætning om, at flere unge får en uddannelse og en basis kontakt til arbejdsmarkedet. 

Se projektbeskrivelsen for evalueringen og kontakt Jesper von Seelen for yderligere oplysninger.

Unge i front, Varde Kommune

I projekt 'Unge i front' arbejdede Varde Kommune og DGI Sydvest sammen om at uddanne folkeskoleelever til ungdomstrænere og ungdomsledere i lokale idrætsforeninger. De unge blev motiveret til at engagere og involvere sig i frivilligt arbejde og se, hvilke realkompetencer, frivilligt arbejde kan give, mens foreninger, skoler og frivillige organisationer blev gjort opmærksomme på de unges ressourcer. Videncenter for Sundhedsfremmes rolle var at evaluere projektet.

Læs projektbeskrivelsen og kontakt Børge Koch for yderligere oplysninger.

05

Udgivelser

litteratursøgning på computer

Vi samler, udvikler og afprøver viden, og vi formidler det blandt andet via bøger, artikler og materialer, der kan bruges til inspiration i undervisning og projekter, der handler om unges sundhed. En del af disse udgivelser stilles gratis til rådighed. Se et udvalg af vores udgivelser vedr. unge og sundhed.

06

Skal vi samarbejde?

Rådgivning og samarbejde

Vi tilbyder kompetent rådgivning og kursusindsatser til undervisere på erhvervsuddannelserne samt til andre fagprofessionelle, tilknyttet området. Med afsæt i vores forsknings- og udviklingsprojekter tilbyder vi oplæg til personalegrupper, kursusforløb, konsulentbistand, diplommoduler og certificering.

Kontakt docent Jesper von Seelen for et uforpligtende besøg vedr. et samarbejde.

Netværk om sundhed på erhvervs- og produktionsskolerne

Videncentret driver et netværk med interesse for sundhed på erhvervs- og produktionsskolerne. I netværket mødes ansatte ved landets erhvervsuddannelser, produktionsskoler samt andre relevante samarbejdspartnere for at få gensidig inspiration og sparring. Netværksmøderne formidler ny viden inden for unges sundhed på halvårlige temadage. Læs mere om netværket.

07

Hjælp til navigation

Læs om vores indsatsområder til andre aldersgrupper:

Tilbage til Videncenter for Sundhedsfremmes forside: