Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forløb i håndværk og design rettet mod mellemtrinnet: Aabenraa Kommune

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Tilmeld

Forløb i håndværk og design rettet mod mellemtrinnet

Antal deltagere

33 deltagere fordelt på 2 hold (der skal begrænsning på holdene, et hold med 16 og et med 17).

Omfang

30 timers kursusforløb fordelt med 5 dage á 6 undervisningstimer. Imellem hver undervisningsgang er der konkrete praksisafprøvninger (aktionslæringselement).

Forløbet afvikles i efteråret 2020 med første undervisningsgang placeret på de elevfrie dage i starten af august (Uge 32).

Der føres protokol og udstedes kursusbevis efter endt kursus.

Undervisningssted

Lille Kolstrup og Felsted Centralskole (er ikke helt afklaret)

Struktur

Hold 1

Undervisningsdag: torsdag kl. 9.00 – 15.00
Datoer: 22/10, 19/11, 14/1, 11/2, 18/3
Uger: 43, 47, 2, 6 og 11

Hold 2

Undervisningsdag: mandag. Kl. 9.00 – 15.00
Datoer: 26/10, 23/11, 18/1, 22/2, 22/3
Uger: 44, 48, 3, 8 og 12

Indhold

Indholdet er rettet mod undervisning i håndværk og design på mellemtrinnet. Det nærmere indhold beskrives nærmere.

Forslag til emner og temaer der vil blive behandlet i forløbet
 • Håndværk og teknikområder i såvel hårde som bløde materialer.
 • Materialelære i tilknytning til hårde og bløde materialer
 • Pædagogisk- didaktisk teori i relation til faget.
 • Værktøjer og metoder til designprocessen i faget.
 • Kreative, innovative og entreprenante tilgange til læring i faget.
 • Eksemplariske forløb, der indranger såvel bløde som hårde materialer og de tilhørende teknik- og håndværksområder.
Pris

Ca. 5750 kr. pr. deltager ekskl. moms

Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design

Prøven består af fire delprøver. Der gives en samlet karakter for fire delprøver.

Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem første, tredje og fjerde delprøve.

1. En skriftlig didaktisk opgave
En opgave, som har udgangspunkt i en lærerfaglig problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder med empirisk og teoretisk analyse. Ud fra den valgte problem-stilling designes et undervisningsforløb med undervisningsmateriale. Den empiriske analyse skal tage afsæt i observation af elevernes arbejde i undervisningen og indsamlet data skal reflekteres i forhold til didaktisk teori og formål for undervisningen.

Omfanget af den korte skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

2. Prøve i praksisfaglighed
En praktisk individuel prøve med en lærerstillet opgave, hvor den studerende viser sine brede håndværksfærdigheder, sin færden i værkstedet og sin evne til at planlægge og udføre en opgave inden for en given tidsramme. 

3. Et selvstændigt designprojekt
En udstilling, der skal dokumentere et selvstændigt udarbejdet designprojekt, baseret på håndværksfærdigheder i de bløde og hårde materialer, som relaterer sig professionsrettet til kompetenceområderne og indeholder research, idégenerering, eksperimenter og produktfremstilling. Udstillingen danner baggrund for didaktiske refleksioner i forhold til den valgte problemstilling, undervisning og læring.

4. Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling, designprojek-tet og den viste praksis.

Delprøve 1, 3 og 4 kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Samlet eksaminationstid: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

 • Aflevering af håndværk og designdidaktisk skriftlig opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted
 • Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted