Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Retningslinjer for genåbning af kontorarbejdspladser på UC SYD

Retningslinjerne fortæller, hvordan du skal forholde dig ifm. genåbning af kontorarbejdspladser på UC SYD.

Opdateret 14. august 2020

Medarbejderne tilbage på campus

På UC SYD er det besluttet, at medarbejderne kan møde på campus fra 2. juni. Det skal ske som en gradvis tilbagevenden, hvor ikke alle medarbejdere samtidig vender tilbage til campus.

Det er op til den enkelte leder at beslutte, hvordan en tilbagevenden til arbejdspladsen konkret skal foregå og hvilke medarbejdere, der i første omgang skal omfattes.

UC SYDs rektorat forventer, at UC SYD er tilbage i normal drift med alle medarbejdere tilbage på campus medio august, i genåbningens fase 4.

Tilbagevenden til campus skal ske med afsæt i disse retningslinjer, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Arbejdstilsynets anbefalinger og er et supplement til UC SYDs generelle retningslinjer ifm genåbning.

Ledernes ansvar

 • Tilstræb, at en del af medarbejderne fortsat arbejder hjemme indtil sommerferien. Drøft med medarbejderne hvilke arbejdsopgaver/-områder, som med fordel fortsat kan løses hjemme.
 • Tilrettelæg arbejdet på campus, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde tidsmæssigt forskudt mv.
 • Der bør som minimum være 1 meters afstand mellem medarbejderne. Der bør dog som udgangspunkt minimum være 2 meters afstand mellem medarbejdere i situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.
 • Medarbejdere, der lægefagligt vurderes at være særligt udsatte, skal tage kontakt til deres ledere og aftale nærmere. Læs mere i de generelle retningslinjer.


Ophold i storrum (aulaer, indendørs torve og pladser, gangarealer o. lign)

 • Brug ikke afspærrede områder, gruppefaciliteter, siddearrangementer mv.
 • Gør ophold i storrum så korte som muligt

Brug af mødelokaler

 • Respekter deltagerantallet, der er angivet på døren
 • Hold mindst en meters afstand til andre mødedeltagere
 • Inden mødet indrettes møbleringen af lokalet således at afstandskravet kan overholdes
 • Mødelederen har ansvaret for at reglerne for deltagerantal, afstand og afspritning overholdes
 • Remedier til afspritning findes i alle mødelokaler

Deltagelse i fysiske møder

 • Minimér kontakten med andre
 • Hold så vidt muligt møder online
 • Undgå møder på andre campusser
 • Hvis man normalt arbejder på flere campusser, så forsøg så vidt mulig alene at komme på den ene campus
 • Begræns fysiske eksterne møder
 • Begræns arbejdsmæssige rejser, fysisk deltagelse i kurser, konferencer mv. Lad det foregå online.

Brug af fælleskontorer

 • Der skal være mindst en meters afstand til nærmeste kontorfælle
 • Hold afstand og undgå at røre ved ting, hvis du besøger et andet kontor
 • Bemandingen og evt. fordeling af arbejdstiden på kontoret aftales med nærmeste leder
 • Undgå at låne kontorpladser ud til andre end dem, der sædvanligvis arbejder i kontoret.

Brug af andres arbejdspladser og kontorer

 • Brug så vidt muligt ikke andres kontorarbejdspladser eller udstyr
 • Brug af flyerkontorer bør minimeres
 • Brugeren af flyerkontorer og andres kontorer sørger efter brugen for afpritning af bord, tastatur og andre kontaktflader.

Biler

 • Brugerne af UC SYDs biler har ansvaret for at afspritte rat, håndtag, gearstang og andre kontaktflader efter brug.

Pauser

 • Hold afstand. Undgå tæt samvær ved kaffemaskiner, rygeskure og andre pausesteder
 • Spis helst den medbragte mad på eget kontor
 • Del ikke mad og drikke, nyd hver sit.
 • Frokoststuerne kan anvendes. Brugerne er ansvarlige for afspritning af borde og kontaktflader
 • Bestik og service i frokoststuerne sættes i opvaskemaskinen efter brug. Det er brugernes ansvar at starte og tømme opvaskemaskinerne.

Brug af kantiner

 • UC SYDs kantiner er lukkede indtil efter sommerferien
 • Kantinernes spiseområder kan benyttes til spisning af medbragt mad
 • Afsprit borde og andre kontaktflader efter brug
 • Gør ophold i kantinerne så korte som muligt.

Sociale aktiviteter

 • Undgå så vidt muligt at afholde større sociale aktiviteter
 • Begræns sociale aktiviteter til den enkelte afdeling
 • Sociale aktiviteter afholdes så vidt muligt udendørs
 • Den ansvarlige for den sociale aktivitet informerer forud deltagerne om krav om afstand og hygiejne. 

Gæster

 • Når du inviterer gæster, har du som vært ansvaret for at informere dem om vores retningslinjer for afstand, afspritning mv.
 • Hvis du ser ukendte og tilsyneladende ærindeløse personer på campus, så tilbyd din hjælp og spørg til deres ærinde.

Generelle retningslinjer

De generelle retningslinjer fortæller, hvordan du skal forholde dig, hvis du er direkte involveret på campusserne i den gradvise genåbning af UC SYD.