Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Interregprojektet

Dansk-tysk ungdom skaber fremtid

Interreg ungdom

På denne side findes alle undervisningsmaterialer til projektet.
01

Introduktion

I projekt ”Dansk-tysk ungdom skaber fremtid” skal der udvikles en række tiltag, der skal bidrage til at fremme interkulturel forståelse blandt unge og desuden skal konceptet om et ressourcelet godt liv gøres håndgribeligt.

Interreg-logo

Den interkulturelle forståelse vil blive fremmet i flere både fysiske og virtuelle møder imellem en række skoleklasser i programregionen. I fællesskab skal eleverne ved hjælp af en specifik metode ”årsag-effekt modellering” udvikle visioner for et fremtidigt ressourcelet, godt liv inden for Interreg regionen. Eleverne skal på projektdagene beskæftige sig med spørgsmål om, hvordan programregionen kan vokse sammen og beskrive veje til et ressourcelet og godt liv, idet de bl.a. skal undersøge deres egen hverdags- og forbrugeradfærd.

De udviklede visioner skal præsenteres offentligt på en række arrangementer, herunder en årlig konkurrence, hvortil bl.a. også politikere vil blive indbudt i bestræbelserne på at skabe en offentlig debat om visionerne og dermed synlighed.

6 af de 17 verdensmål

Vi har udvalgt 6 af de 17 verdensmål. På dette site kan du for hvert af disse verdensmål finde link til relevant information om det mål, du har valgt at arbejde med.

De 6 udvalgte verdensmål er:

6 udvalgte verdensmål
02

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring


 

Bliv klog på mål 4

Dit Land - din region

  • Hver tiende ung er ikke i job eller under uddannelse | Danmarks Statistik
  • Strong Talents Ready For Crossborder Education | Starforce 

 

Grenzüberschreitende Berufsausbildungen video 1

Grenzüberschreitende Berufsausbildungen 1

Katharina | Sinnerup

Grenzüberschreitende Berufsausbildungen video 2

Grenzüberschreitende Berufsausbildungen 2

Mathias | Ristaurante Isabella

Grenzüberschreitende Berufsausbildungen video 3

Grenzüberschreitende Berufsausbildungen 3

Timo | Scandinavian Park

 

Interview med Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Red Barnet interviewer minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs om verdensmål 4 som en del af Red Barnets undervisningsmateriale om FN's verdensmål.

Interview med Ulla Tørnæs på Youtube

03

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle


 

Bliv klog på mål 8

04

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation


 

Bliv klog på mål 9

05

Mål 13: Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser


 

Bliv klog på mål 13

06

Mål 14: Livet i havet

 Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer


 

Bliv klog på mål 14

Mål 14: Livet i havet | Hele Verden i Skole

07

Mål 15: Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet


 

Bliv klog på mål 15

Mål 15: Livet på land | Hele Verden i Skole

08

Til læreren

Har du problemer med at finde eller downloade materialerne, er du velkommen til at kontakte: