Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Kompetenceudvikling tysk, indskoling A. P. Møller-projekt - forbeholdt Sønderborg, Aabenraa og Tønder Kommune

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Type: Kursus

Tilmeld

Målrettet indskolingslærere i følgende kommuner: Sønderborg, Aabenraa og Tønder. 

Undervisningssted: Sønderborg, nærmere info om lokaler følger

Undervisningstidspunkt: mandage kl. 15.00 – 17.00 på følgende datoer: 9. sept., 28. okt., 16. dec. 2019, 24. feb., og 20. april 2020.

Kursusstart: mandag den 9. september.

Underviser: Karen Margrethe Aarø.

Indhold og struktur

Formål:
Lærerne i 0. – 3. kl.:

 • Får redskaber til at konkretisere og udmønte kompetence-, videns-, og færdighedsmål for tysk 1. – 4. klasse
 • Kan forholde sig til begynderdidaktiske problemstillinger
 • Har indsigt i relevante læremidler
 • Har viden om metoder til begynderundervisning, udvikling af receptive og produktive færdigheder
 • I indskolingen er der en 1 time om ugen. Det er et mål, at der blandt eleverne opbygges et fællesskab omkring tysk samt et grundlæggende sprogkendskab til f.eks. farver, ugedage etc.

I forløbet er der fokus på praksisudvikling:
Undervisningen afvikles med 5 undervisningsgange á 3 timers varighed med oplæg fra UC SYD.

Deltagerne får mellem hver undervisningsgang stillet en konkret refleksionsopgave ud fra undervisningens emne, som skal sættes i forhold til deres egen praksis. Det forventes at tidsforbruget for praksisopgaven vil være ca. 3-5 timer.

Indholdet i undervisningsgangene vil være tilrettelagt ud fra nedenstående indhold:

Indskoling
1. undervisningsgang: Begynderdidaktik    

 • Imitation
 • Sproglig opmærksomhed
 • Chunks og semantiske felter
 • Interkulturel forståelse, f. eks. sange og skikke (Schultüte, Geburtstag, Laterne laufen)

2. undervisningsgang: Læremidler (didaktiske, semantiske og funktionelle)    

 • Sange, rim og remser
 • Lege 
 • Storytelling og kultur, f. eks. Pausenspiele og billedbøger
 • Små præsentationer og fortællinger vha. digitale værktøjer som f.eks. Book Creator, Thinglink, Pixton

3. undervisningsgang: Mundtlig kommunikation

 • Lytteforståelse, herunder lyttestrategier
 • Hukommelsesstrategier til at lære chunks
 • Brug af målsproget, så meget som muligt
 • Små præsentationer
 • Dramatiseringer
 • Betydning af kropssprog

4. undervisningsgang: Skriftlig kommunikation    

 • Afkodning af hyppige tyske ord
 • Forståelse af korte skrevne instruktioner og beskrivelser
 • Forståelse af hovedindhold i enkle fortællinger

5. undervisningsgang: Undervisningsforløb    

 • Med fokus på at tale / synge i kor
 • Læringsspil
 • Faglige bevægelsesaktiviteter
 • Progression
 • Små præsentationer

Uddybet undervisningsplan lægges på It´s Learning senest 14 dage før undervisningsstart.