Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kompetenceudviklingsforløb i tysk rettet mod indskoling. APM-projekt om videreudvikling af tidlig tysk, Tønder Kommune

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Tilmeld

Kompetenceudvikling af lærere i faget tysk

Der laves kompetenceudviklingsforløb for lærere i indskoling. I forløbene er der fokus på praksis-udvikling.
Undervisningen afvikles med 5 undervisningsgange á 3 timers varighed pr. hold. Undervisningen placeres lokalt kl. 14.00 – 17.00.

Deltagerne får mellem hver undervisningsgang stillet en konkret refleksionsopgave ud fra under-visningens emne, som skal sættes i forhold til deres egen praksis. Det forventes at tidsforbruget for praksisopgaven vil være ca. 3-5 timer.

Om refleksionsopgaverne

Ideen og inspirationen til de tre typer spørgsmål stammer fra Handbuch zur Durchführung einer Fort- und Weiterbildung mit Deutsch lehren Lernen, S. 68-69, Goethe Institut 2014

Refleksionsopgaverne stilles ud fra disse tre typer spørgsmål:

 • Observation af egen undervisning, egen elevgruppe. Gøre status. Hvordan er min undervisning i forhold til X? Hvad siger mine elever? Hvilke rutiner bruger jeg i min undervisning og med hvilket formål? Hvad mener mine elever om disse? I hvor stor udstrækning bruger jeg målsproget tysk i min undervisning – og med hvilket formål? Hvad mener mine elever om dette? Hvordan får jeg eleverne til at deltage aktivt i undervisningen?
 • Forandrings-spørgsmål: Hvad forandres i min undervisning, hvis jeg prøver X? Hvad sker der, hvis jeg i arbejdet med ordforråd og chunks inddrager flersprogethedsdimensionen og sammenligninger?
 • Anvendelse: Det undersøges hvordan en undervisningsaktivitet fra det faglige indhold, et hidtil ukendt instrument/redskab (evt. et didaktisk, semantisk eller funktionelt læremiddel) fungerer i den daglige undervisning. Hvordan ser det ud med den sproglige mangfoldighed i klassen? (Der bruges et sprogportræt til at undersøge dette.)

Sparringen omkring refleksionsopgaverne varetages af sprogvejlederne på skolerne i PLF eller enkeltvis (på små skoler).

Målsætninger og forventede resultater for lærere og vejledere

Lærerne i 0. – 3. kl.:

 • Får redskaber til at konkretisere og udmønte kompetence-, videns-, og færdighedsmål for tysk 1. – 4. klasse
 • Kan forholde sig til begynderdidaktiske problemstillinger
 • Har indsigt i relevante læremidler
 • Har viden om metoder til begynderundervisning, udvikling af receptive og produktive fær-digheder
 • I indskolingen er der en 1 time om ugen. Det er et mål, at der blandt eleverne opbygges et fællesskab omkring tysk samt et grundlæggende sprogkendskab til f.eks. farver, ugedage etc.

Mål for vejledere:

 • Gennem et dialogmøde med UC SYD klædes vejlederne på til at give feedback på lærernes refleksionsopgaver mellem de enkelte undervisningsgange
 • Feedbackopgaven medfører en styrkelse af vejledernes kompetencer til at vejlede kollegaer samt sikrer en højere grad af konsolidering af vejledernes rolle på skolerne 
 • Endvidere styrkes vejledernes kompetencer til at kontinuerligt at facilitere faglige sparringssamtaler med kolleger gennem åbne og nysgerrige spørgsmål, og derigennem styrkes deres bidrag til udviklingen af tyskfaget fremadrettet.

Indhold i undervisningen

1. undervisningsgang: Begynderdidaktik

Det kan f.eks. være:

 • Imitation
 • Sproglig opmærksomhed
 • Chunks og semantiske felter
 • Interkulturel forståelse,
 • F.eks. sange og skikke (Schultüte, Geburtstag, Laterne laufen)
2. undervisningsgang: Læremidler (didaktiske, semantiske og funktionelle)

Det kan f.eks. være:

 • Sange, rim og remser
 • Lege 
 • Storytelling og kultur, f. eks. Pausenspiele og billedbøger
 • Små præsentationer og fortællinger vha. digitale værktøjer som f.eks. Book Creator, Thinglink, Pixton
3. undervisningsgang: Mundtlig kommunikation

Det kan f.eks. være:

 • Lytteforståelse, herunder lyttestrategier
 • Hukommelsesstrategier til at lære chunks
 • Brug af målsproget, så meget som muligt
 • Små præsentationer
 • Dramatiseringer
 • Betydning af kropssprog
4. undervisningsgang: Skriftlig kommunikation

Det kan f.eks. være:

 • Afkodning af hyppige tyske ord
 • Forståelse af korte skrevne instruktioner og beskrivelser
 • Forståelse af hovedindhold i enkle fortællinger
5. undervisningsgang: Undervisningsforløb

Det kan f.eks. være:

 • Med fokus på at tale / synge i kor
 • Læringsspil
 • Faglige bevægelsesaktiviteter
 • Progression
 • Små præsentationer

Undervisningsdatoer

 • 8. december 2020
 • 2. februar 2021
 • 9. marts 2021
 • 13. april 2021
 • 18. maj 2021