Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kompetenceudviklingsforløb i tysk rettet mod overbygning. APM-projekt om videreudvikling af tidlig tysk, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune

UC SYD Efter og -videreuddannelse

Udbyder: Modul

Tilmeld

Kompetenceudvikling af lærere i faget tysk

Der laves kompetenceudviklingsforløb for lærere på overbygningen. I forløbene er der fokus på praksisudvikling.
Undervisningen afvikles med 5 undervisningsgange á 3 timers varighed pr. hold. Undervisningen placeres lokalt kl. 14.00 – 17.00.

Deltagerne får mellem hver undervisningsgang stillet en konkret refleksionsopgave ud fra undervisningens emne, som skal sættes i forhold til deres egen praksis. Det forventes at tidsforbruget for praksisopgaven vil være ca. 3-5 timer.

Om refleksionsopgaverne

Ideen og inspirationen til de tre typer spørgsmål stammer fra Handbuch zur Durchführung einer Fort- und Weiterbildung mit Deutsch lehren Lernen, S. 68-69, Goethe Institut 2014

Refleksionsopgaverne stilles ud fra disse tre typer spørgsmål:

 • Observation af egen undervisning, egen elevgruppe. Gøre status. Hvordan er min undervisning i forhold til X? Hvad siger mine elever? Hvilke rutiner bruger jeg i min undervisning og med hvilket formål? Hvad mener mine elever om disse? I hvor stor udstrækning bruger jeg målsproget tysk i min undervisning – og med hvilket formål? Hvad mener mine elever om dette? Hvordan får jeg eleverne til at deltage aktivt i undervisningen?
 • Forandrings-spørgsmål: Hvad forandres i min undervisning, hvis jeg prøver X? Hvad sker der, hvis jeg i arbejdet med ordforråd og chunks inddrager flersprogethedsdimensionen og sammenligninger?
 • Anvendelse: Det undersøges hvordan en undervisningsaktivitet fra det faglige indhold, et hidtil ukendt instrument/redskab (evt. et didaktisk, semantisk eller funktionelt læremiddel) fungerer i den daglige undervisning. Hvordan ser det ud med den sproglige mangfoldighed i klassen? (Der bruges et sprogportræt til at undersøge dette.)

Sparringen omkring refleksionsopgaverne varetages af sprogvejlederne på skolerne i PLF eller enkeltvis (på små skoler).

Målsætninger og forventede resultater for lærere og vejledere

Lærerne i 7. – 9. kl.:

 • Skal give kompetencer til at undervise og udfordre elever, der har haft tysk før 5. klasse
 • Kan implementere viden om læringsmålsbevidst undervisning i egen undervisningsplanlægning
 • Kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning 
 • Kan anvende relevante læremidler
 • Kan anvende forskningsresultater samt observationer til analyse og udvikling af egen undervisning.

Mål for vejledere: 

 • Gennem et dialogmøde med UC SYD klædes vejlederne på til at give feedback på lærernes refleksionsopgaver mellem de enkelte undervisningsgange
 • Feedbackopgaven medfører en styrkelse af vejledernes kompetencer til at vejlede kollegaer samt sikrer en højere grad af konsolidering af vejledernes rolle på skolerne 
 • Endvidere styrkes vejledernes kompetencer til at kontinuerligt at facilitere faglige sparringssamtaler med kolleger gennem åbne og nysgerrige spørgsmål, og derigennem styr-kes deres bidrag til udviklingen af tyskfaget fremadrettet.

Indhold i undervisningen

1. undervisningsgang: Interkulturel kommunikation

Det kan f.eks. være:

 • Arbejde med diverse emner fra tysktalende kulturer, der interesserer unge, f.eks.  ’Landeskunde,’ musik, film, skole, at være ung, at være anderledes, ekstremsport m.m.
 • Arbejde med digitale medier blog, digitale mødefora m.m.
   
2. undervisningsgang: Læremidler (didaktiske, semantiske og funktionelle)

Det kan f.eks. være:

 • Projektorienteret arbejde med mulighed for fordybelse
 • Blended learning 
 • Inddragelse af filmklip og digitale medier
3. undervisningsgang: Mundtlig kommunikation

Det kan f.eks. være:

 • Brug af målsproget
 • Tilegnelse af chunks og ordforråd
 • Lytteforståelse, herunder lyttestrategier
 • Samtale (f.eks. dialog og interviews) og sammenhængende tale (præsentationer - også via digitale værktøjer)
 • Præsentationsstrategier, også målrettet prøverne
 • Kommunikationsstrategier
 • Udvalgte sproglige områder
 • Deltage i autentiske kulturmøder
4. undervisningsgang: Skriftlig kommunikation

Det kan f.eks. være:

 • Litteraturundervisning herunder receptionsæstetik
 • Læseforståelse, herunder læsestrategier (skimming, scanning og totalfor-ståelse)
 • Genreforståelse
 • Stilladsering af forskellige teksttyper
 • Integreret grammatikformidling
 • Skrivning af e-mail og blogbidrag
5. undervisningsgang: Undervisningsforløb

Det kan f.eks. være:

 • Projekter, også tværfaglige
 • Arbejde med musik, litteratur, film og multimodale tekster
 • Progression
 • Præsentationer, også ved hjælp af digitale medier

Undervisningsdatoer i de tre kommuner

Aabenraa - Udskoling 1

Ugedag:
Mandag

Datoer:

 • 17. august 2020
 • 28. september 2020
 • 2. november 2020
 • 14. december 2020
 • 1. februar 2021

Sted:
VUC Aabenraa

Aabenraa - Udskoling 2

Ugedag:
Torsdag

Datoer:

 • 24. september 2020
 • 29. oktober 2020
 • 10. december 2020
 • 4. februar 2021
 • 4. marts 2021

Sted:
VUC Aabenraa

Tønder

Ugedag:
Tirsdag

Datoer:

 • 18. august 2020
 • 22. september 2020
 • 3. november 2020
 • 1. december 2020
 • 26. januar 2021

Sted:
Lokation i Tønder Kommune (nærmere besked herom senere)

Sønderborg

Ugedag:
Mandag

Datoer:

 • 7. september 2020
 • 19. oktober 2020
 • 9. november 2020
 • 7. december 2020
 • 11. januar 2021

Sted:
Jyllandsgade 26, Sønderborg