Gå til hovedindhold

Konference

Om ekskluderende processer og inkluderende indsatser

Eksklusion - Vi skal forstå, før vi handler

Hvis vi skal have alle med, må vi starte med at forstå, hvorfor mange unge ikke føler, at de hører til. Men hvad kan vi gøre?

Type: Konference

Hvornår: 29. november 2018, kl. 09.30 - 15.30

Tilmeldingsfrist: 22. november 2018

Lokation: UC SYD, Campus Kolding, Dyrehavevej 116 6000 Kolding

Tilmeld dig her

Eksklusion i unges familie og netværk, bolig og lokalområde, uddannelse og arbejde

Hvad skubber unge ud af fællesskabet? Hvordan opleves det at stå udenfor? Hvad siger forskningen om eksklusionsprocesser og deres konsekvenser?

Hvis vi skal have alle med, må vi starte med at forstå, hvorfor mange unge ikke føler, at de hører til. Men hvad kan vi gøre?

Ligeværd og UC Syd inviterer til konference om eksklusion, inklusion og betydningen af inkluderende indsatser gennem arbejde, familieliv, fritid, bolig og uddannelse. Vi sætter fokus på den aktuelle status for indsatser og overgange for unge på vejen fra skole til uddannelse til beskæftigelse og til bolig.

Konferencens formiddag kaster lyset på at forstå de ekskluderende processer. Eftermiddagen sætter fokus på de inkluderende indsatser, der gøres og kan gøres. Når du går hjem fra konferencen, er du klogere på, hvordan du kan hjælpe den enkelte unge.

At sikre unge en god fremtid er en vigtig opgave, som vi må være fælles om. Lad os gøre det sammen.

Program

Formiddag

Velkommen
Ungeportræt: Hvad skete der egentligt i skolen? Vi lader de unge tale.

Keynote 1: Fortællinger fra et skoleliv – unges perspektiv på marginalisering i skolen ved Tekla Canger; Ph.d., Lektor – KP Københavns Professionshøjskole, Det lærerfaglige fakultet.
Med udgangspunkt i fortællinger fra unge i overgangstilbud vises, hvorledes skolekultur og skolepraksis bidrager til de unges oplevelse af marginalisering – og hvordan et blik på komplekse livssammenhænge tilbyder en alternativ forståelse af såvel marginaliseringsprocesser som af unges ressourcer og potentialer.

Keynote 2: Mobning og skolens fællesskaber ved Helle Rabøl Hansen; Ph.d., Can. Jur., - NOISE; Netværk for uafhængige forskere.
Fremlæggelse af en ny sociokulturel forståelse af mobning som en fællesskabsform, der støder sammen med skolens øvrige fællesskaber.

Keynote 3: Eksklusion og pædagogisk ansvarlig skole- og uddannelsespraksis ved Leo Komischke-Konnerup; Ph.d., Chefkonsulent – UC SYD, Forskning.
Spørgsmålet om eksklusion i skole og uddannelse er snævert forbundet med tilstedeværelse eller fravær af et egentligt pædagogisk perspektiv. Oplægget peger på betydningen af pædagogisk perspektiv for en ordentlig skole- og uddannelsespraksis, der anerkender alle unge som medvirkende og medlevende deltagere i deres egne lærings- og dannelsesprocesser.

Eftermiddag

Unge for Ligeværd (UFL) – en kompetenceopbyggende træningsbane ved Mette Davidsen.
Hvordan kan mødet med ligesindede skabe mulighed for inklusion? I oplægget beskrives , hvordan UFL styrker medlemmernes mulighed for at deltage i sammenhænge uden for klubben. Mød bl.a. Maj og Jytte Frodelund der fortæller, hvordan UFL har styrket Majs kompetencer socialt og beskæftigelsesmæssigt.

Forældresamarbejde - et projekt under den A.P Møllerske Støttefond ved Julie Fabian.
Hvordan sikrer vi, at forældre bliver stående på benene, når de får et barn med særlig behov? Skilsmisser, systemstress samt antallet af sygemeldinger er højere hos forældre til børn med handicaps. Oplægget vil handle om Ligeværds erfaringer, gennem fokus på forældremestring, forældrenetværk samt råd og vejledning omkring det kommunale system.

Uddannelse og eksklusion ved Christian Quvang Docent, Ph.d. & Cand.Pæd Psych. UCSYD
Uddannelse er lig med at deltage i – og bidrage til fællesskaber. I dette oplæg peges på begrundelser og muligheder for at inddrage de unges ’stemme’ for at modvirke eksklusion.

En tryg boligsituation ved Bent Bjerregaard Mikkelsen, BBM Consult.
Deltagelse og aktivt medborgerskab for unge og voksne med særlige behov forudsætter en tryg base i en bolig, der giver mulighed for fællesskab. Ligeværd Viborg, LEV Viborg, ADHD-foreningen Viborg og SIND Ungdom arbejder med opgangsfællesskaber i afdelingen Solgaarden i Boligselskabet Viborg.

Socialøkonomisk virksomhed som inklusionsarena ved Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark (SED).
Oplægget ser på, hvorfor og hvordan socialøkonomiske virksomheder kan være et vigtigt redskab i en inklusionsindsats samt hvilke fordele og udfordringer, det kan medføre. Der gives også eksempler på nationale og internationale socialøkonomiske virksomheder, der har haft stor succes med at inkludere udsatte unge.

Cool business går sammen med det bløde hjerte ved Peter Nørgaard Code of Care.
Socialt ansvar giver virksomheden en bedre fortjeneste – både økonomisk, omdømmemæssigt og menneskeligt. Alt for mange mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer står uden for arbejdsmarkedet. Det koster på den menneskelige og samfundsmæssige bundlinje og virksomheder mangler arbejdskraften. Derfor er der brug for et paradigmeskifte på det danske arbejdsmarked.

Praktiske oplysninger

Pris for medlemmer af Ligeværd samt UC SYD medarbejdere: kr. 950.
Pris ikke-medlemmer: kr. 1.250.
Pris studerende: kr. 250.

Beløbet er ex. moms.

Der vil være check ind samt kaffe med rundstykke fra kl. 9.00.