Gå til hovedindhold

KOSMOS-konference

Om dataanvendelse i grundskolen

En konference om sundhedsfremme og trivsel i skolen

Hvordan kan arbejdet med data understøtte skolens kerneopgave: Undervisning, læring og dannelse?

Type: Konference

Hvornår: 28. marts 2019, kl. 09.00 - 16.45

Pris: Kr. 1.250

Tilmeldingsfrist: 07. marts 2019

Lokation: Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27 6000 Kolding

Tilmeld dig her

Hvordan kan arbejdet med data understøtte skolens kerneopgave: Undervisning, læring og dannelse?

KOSMOS – Det nationale videncenter for kost, motion og sundhed – afholder i samarbejde med BørnUngeLiv (Skolesundhed.dk), Odense Kommune og Kolding kommune en konference om dataanvendelse i grundskolen.

På konferencen vil du få viden om, hvordan data om elevernes trivsel kan bringes i spil i skolens hverdag med henblik på at kvalificere skolens sundheds-og trivselsarbejde. 

Du vil få mulighed for at møde både forskere og praktikere fra kommuner og skoler, der tilsammen kan give dig en værktøjskasse til at understøtte alle elevers trivsel i skolen.

Konferencen henvender sig til alle med tilknytning til og interesse for elevers læring, trivsel og sundhed i skolen.

Praktiske informationer

Pris
Standard: 1250 kr.
Studerende ved UC SYD: 425 kr.

Program

9.00-9.30: Ankomst og morgenmad

9.30-9.40: Velkomst
Ved videncenterleder Børge Koch og chefkonsulent Anette Schulz.

9.40-10.30: Fra forskningsviden og data til beslutninger i praksis- udfordringer og muligheder.
Ved professor i mental børnesundhed Carsten Obel & associate professor Christian Christrup Kjeldsen, Head of Department for Educational Sociology, DPU, Aarhus Universitet

Grundskolen spiller en helt central rolle i samfundet som den ramme, alle børn møder og i forskellig grad tilbydes muligheder for at udvikle deres potentiale. I bedste fald er det i skolen, børnene via mødet med pædagogiske aktiviteter af både faglig og social art, udvikler livsduelighed. De enklere muligheder for dataindsamling og data anvendes i stigende grad til at understøtte beslutninger i og for praksis.

Vi vil med udgangspunkt i praksis i dag og baggrunden for denne kritisk diskutere muligheder og begrænsninger. Christian Christrup Kjeldsen vil kaste et blik på, hvordan kvantitativ forskning i dag anvendes som styringsredskab og give eksempler på, hvordan fokus på marginale og ubetydelige fund får for megen opmærksomhed, blot fordi de er statistisk signifikante. Han vil komme med et bud på, hvad skal der til for at vurdere de mange undersøgelser kritisk. Carsten Obel vil bidrage med et bud på, hvordan vi kan designe nye løsninger ved at bruge systematisk dataindsamling som omdrejningspunkt for sundhedsfremme og forebyggelse af mistrivsel.

10.30-11.15: ”Sammen om kvalitet” – systematisk kvalitetsudvikling og dataanvendelse
Ved konsulent Camilla Jarl, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

”Sammen om kvalitet” er et eksempel på, hvordan Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune med udgangspunkt i data sætter fokus på udviklingen af kvaliteten i tilbuddene til børn og unge.

Grundtanken er, at en koordineret og systematisk tilgang til kvalitet vil øge kvaliteten i løsningen af alle forvaltningens kerneopgaver.

Intentionen er at styrke sammenhængskraften imellem politiske effektmål, strategier og praksis til gavn for børn og unges læring, udvikling, sundhed og trivsel.

11. 15-12.00: Data som tværfagligt samarbejdsredskab – hvordan og med hvilket udbytte?
Ved sundhedsplejerske Helle Simonsen og sundhedsplejerske Caroline Graf, Favrskov Kommune

Med henblik på at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt den tværfaglige indsats på skoleområdet har Sundhedsplejen i Favrskov Kommune de seneste fire år arbejdet målrettet med data fra børnungeliv.dk. I oplægget præsenteres på en praksisnær måde, hvordan data kan anvendes i det tværfaglige samarbejde i skolen.

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Workshop – Session I (én af fire workshops vælges ved tilmelding)

Du kan vælge mellem fire workshops, og du vælger én workshop ved hver session - altså deltager du i to workshops i alt. Du vælger de ønskede workshops ved tilmelding.

Du finder beskrivelserne af de fire workshops nedenfor.

14.00-15.00: Workshop – Session II (én af fire workshops vælges ved tilmelding)        

15.00-15.30: Kaffe

15.30-16.30: Robusthed
Ved specialkonsulent Charlotte Frese, Komiteen for Sundhedsoplysning

Oplægget handler om, hvordan vi bedst støtter vores børn og unge i at forblive robuste, så de kan klare de små og store udfordringer, som de møder i livet – især når livet er svært. I foredraget serveres praktisk viden om tanker, følelser og hjernen, som blandt andet kan bruges i den pædagogiske praksis til at forebygge konflikter og stress i en turbulent hverdag – også for voksne, i en tid med store udfordringer. Det er viden, som har stor betydning for, hvordan vores børn og unge lærer.

16.30-16.45: Opsamling i plenum
Ved videncenterleder Børge Koch

16.45: Tak for i dag

Beskrivelse af workshops

Workshop 1: Etablering af sundhedsfremmende skoler
v/ videncenterleder Børge Koch, Det nationale videncenter KOSMOS

På workshoppen præsenteres ”Den sundhedsfremmende skole” som koncept, og der redegøres for en række konkrete forhold, der nødvendigvis må være til stede, før en skole kan kalde sig for sundhedsfremmende. 

Herefter undersøger vi konkret din skole. Hvordan er de præsenterede forholdene til stede, hvilke udfordringer er forbundet med implementering af an sundhedsfremmende dimension i skolen, og hvordan kan disse udfordringer overkommes?

Workshop 2: Når arbejdet med data understøtter den gode pædagogisk praksis ude på gulvet – og samtidig de politiske visioner
v/ pædagogisk konsulent Gert Mølgaard, Kolding Kommune

Brugen af data ind i det pædagogiske arbejde i Kolding Kommune har gennem de sidste år fået og får til stadighed større betydning. Data bliver brugt på alle niveauer i organisationen; fra det politiske niveau til frontmedarbejderen i den pædagogiske praksis. Mængden og mangfoldigheden af data har skabt øgede indsigter, men samtidigt også øget kompleksiteten i det pædagogiske landskab. Data kan forvirre, men data kan også være afsættet for at skabe sammenhæng. Vi vil i oplægget præsentere, hvordan vi arbejder med data, så vi både lykkes ude i den pædagogiske praksis – og samtidigt opfylder de politiske visioner og målsætninger.

Workshop 3: Udvikling af konkret undervisningstiltag
v/ lektor Anders Flaskager, Det nationale videncenter KOSMOS

Med afsæt i bl.a. lærermaterialer til Danmarks største sundhedsevent ”Aktiv Året Rundt” præsenteres en skabelon for udvikling af undervisningsmaterialer. Vi tager herefter udgangspunkt i to fiktive databaserede cases, når vi sammen udvikler konkrete undervisningstiltag.

Workshop 4: Data som afsæt for målrettet sundhedspædagogisk undervisning
v/ sundhedsplejerske Helle Simonsen og sundhedsplejerske Caroline Graf, Favrskov Kommune

Kom og vær med til at omsætte data til målrettet sundhedspædagogisk undervisning, når vi opstiller et sundhedslaboratorium i praksis.