Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Inspirationsdag med digitale medier i jeres børnehave

Skal vi hjælpe jer med at få jeres IT-udstyr brugt på en meningsfuld måde sammen med børnene?

Udbyder: Kursus

Få en inspirationsdag i børnehaven hvor underviseren besøger jeres institution og igangsætter mediepædagogiske aktiviteter sammen med pædagogerne, og hvor børnene deltager i aktiviteterne. I vil få konkrete værktøjer til fx, hvordan Facetime kan bruges til at udvide gemmelegen, hvordan forskellige apps kan styrke børnenes samarbejdsevner, hvordan billeder kan inddrages til at udvikle børns sprog, samt hvordan digitalisering og bevægelse kan forenes.

Der tages udgangspunkt i det IT-udstyr, som institutionen evt. allerede har indkøbt.

Inspirationsdagens opbygning

  • 08.00-09.00: Underviseren introducerer pædagogerne til dagens aktiviteterne.
  • 09.00-11.00: Underviseren og pædagoger igangsætter aktiviteter sammen med børnene.
  • 11.00-13.00:Underviseren og pædagogerne evaluerer dagens aktiviteter, og I vil få konkrete ideer og en velunderbygget holdning til, hvordan digitale medier kan berige det pædagogiske arbejde, så det gavner børnenes udvikling, trivsel og læring.

Se inspirationsvideo herunder. 

Det er vigtigt at pointere, at det er et kursus for de voksne og IKKE en aktivitetsdag for børnene!

Maks. 30 deltagere inkl. børn.

Pris: 15.000 kr. ekskl. moms. Dertil kommer kørselsudgifter.