Gå til hovedindhold

Temadag

Om interkulturalitet

Interkulturalitet - mødet med etniske minoriteter i social- og sundhedssystemet

For dig, der møder etniske minoriteter i dit social- og sundhedsfaglige arbejde.

Type: Konference

Hvornår: 08. maj 2019, kl. 12.30 - 16.30

Tilmeldingsfrist: 01. april 2019

Lokation: UC SYD Campus Kolding, Dyrehavevej 116 6000 Kolding

Tilmeld dig her

Møder du etniske minoriteter i dit arbejde? Møder du dem i det sundheds- eller socialfaglige felt?

Seminaret giver svar på nogle af de udfordringer, der er. Vi ser på, hvordan det viser sig, og ikke mindst hvordan disse udfordringer kan imødekommes.

Kulturforskelle er ikke noget, der bør udviskes. De kan være kilde til undren - og fornuftig og kreativ eftertanke. Det kan resultere i stor berigelse og gensidigt udbytte, hvis de bliver erkendt og respekteret.

Borger og patienter med anden etnisk/kulturel baggrund end dansk er stigende, hvilket giver udfordringer i sundhedssystemet. De er en del af den social- og sundhedsfaglige hverdag

I 2015 søgte rundt regnet 21.000 mennesker ifølge Danmarks Statistik (DS) asyl i Danmark. Det er det højeste antal, siden Danmarks Statistik begyndte at opgøre tallene i 1998. Dette samtidig med at andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk generelt er stigende.  

I 2008 udgjorde borgere med anden etnisk baggrund end dansk 8,8 pct. af den samlede befolkning mod 11,6 pct. i 2015, og den udvikling vil fortsætte de kommende år.

Sundhedsprofessionelles manglende viden om patienternes kulturelle baggrund og patienternes manglende viden om det danske sundhedssystem opleves som barrierer.

Der er brug for forståelse for patienter med en anden kulturel baggrund, hvordan sundhed og sygdom, sorg og smerte udtrykkes og opfattes anderledes, da konsekvensen ellers kan være manglende patientsikkerhed, kvalitetsforringelse i behandlingen og ulighed i sundhed.

Historierne fra denne gruppe kommer meget nemt til at drukne i sprogbarrierer, kultur, tørklæder og misforståelser.


Det gennemgår vi på temadagen:

  • Hvad er kultur? Og hvilken betydning har kultur i sundhedssystemet?
  • Mødet med den etniske patient – hvordan imødekommes udfordringer, og hvordan forbedres mødet med patienter med anden etnisk baggrund?
  • Opfattelse af sundhed og sygdom.
  • Forskning og viden på området.


Temadagen er bygget op omkring:

  • Oplæg
  • Dialog
  • Workshop

Vi tager udgangspunkt i, at deltagerne gennem inddragelse af egen praksiserfaring og oplæg af underviser opnår kompetencer i det kulturelle møde med etniske minoritets patienter.

Praktiske oplysninger

Sted
UC SYD Campus Kolding, Dyrehavevej 116 6000 Kolding

Tid
Temadagen afholdes 8. maj 2019, kl. 12.30-16.30