Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Meningsfuld bevægelse i danskundervisningen - indskolingen

Kursus for dansklærere og pædagoger i indskolingen.

Udbyder: Kursus

Tilmeld dig her

Handler bevægelse i dansk om at slå navneord med en fluesmækker? 


Måske – men hvad skal eleverne med de slagne navneord? 

Deltag i kurset og få konkrete og kreative ideer til hvordan du kan skabe meningsfulde sammenhænge mellem bevægelse og danskfaget, så bevægelse ikke bliver en løsrevet aktivitet, men en integreret del af undervisningen. Bevægelsesaktiviteterne skal give mening i forhold til danskfagets indhold og elevernes læring, så vi blandt andet styrker elevernes motivation for at ville lære noget. 

Kurset vil blandt andet have fokus på, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med at kropsliggøre det faglige indhold f.eks. ved, at eleverne skal tage billeder af alle de udsagnsord, de kender. Måske kan en elev tage et billede, mens en anden elev hopper? Efterfølgende skal eleverne bruge deres kropslige erfaring med udsagnsord til at arbejde med udsagnsord i forhold til forskellen mellem nutid og datid.

Kurset henvender sig både til dansklærere og pædagoger i indskolingen. Pædagoger skal ikke være dansklærere, men det er vigtigt, at pædagoger i skolen har et indblik i, hvordan de kan understøtte danskfaget på en kreativ og legende måde f.eks. i den understøttende undervisning.

Deltagerne vil efter kurset få tilsendt materialerne som PDF, som kan kopieres, lamineres og anvendes direkte i undervisningen. 

Minea Neigaard er uddannet lærer med dansk og idræt som linjefag, samt kandidat i didaktik med særligt henblik på dansk. Hun er lektor på Pædagoguddannelsen i UC SYD og tovholder på skole- og fritidsspecialiseringen. Minea er medforfatter til SkriveSituationer, som er et nyt læremiddel til mellemtrinnet.

Vælg om du vil tage kurset i Esbjerg, Kolding eller Aabenraa

Vi udbyder kurset på følgende tidspunkter:

Campus Esbjerg
Første gang: torsdag den 7.11.19 kl. 13-17
Anden gang onsdag den 27.11.19 kl. 13-17

Campus Kolding
Første gang: mandag den 11.11.19 kl. 13-17
Anden gang: torsdag den 5.12.19 kl. 13-17

Campus Aabenraa
Første gang: mandag den 18.11.19 kl. 13-17
Anden gang tirsdag den 10.12.19 kl. 13-17

Tilmeld dig her

Ønsker du at rekvirere kurset for alle skolens dansklærere og pædagoger, kan du kontakte faglig leder Lone Houmann Holst på 7266 5211 eller lhho@ucsyd.dk.