Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Meningsfuld bevægelse i danskundervisningen - mellemtrinnet

Kursus for dansklærere og pædagoger på mellemtrinnet.

Udbyder: Kursus

Tilmeld dig her

Handler bevægelse i dansk om at slå navneord med en fluesmækker? 

Måske – men hvad skal eleverne med de slagne navneord? 

Deltag i kurset og få konkrete og kreative ideer til, hvordan du kan skabe meningsfulde sammenhænge mellem bevægelse og danskfaget, så bevægelse ikke bliver en løsrevet aktivitet, men en integreret del af undervisningen. Bevægelsesaktiviteterne skal give mening i forhold til danskfagets indhold og elevernes læring, så vi blandt andet styrker elevernes motivation for at ville lære noget. 

Kurset vil blandt andet have fokus på, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med at kropsliggøre det faglige indhold f.eks. ved at dramatisere et ordsprog. Efterfølgende skal eleverne bruge deres kropslige erfaring med ordsprog til at arbejde med gennemsigtigheden af billedsproget, så eleverne bliver i stand til at forstå ordsprogenes betydning.

Kurset henvender sig både til dansklærere og pædagoger på mellemtrinnet. Pædagoger skal ikke være dansklærere, men det er vigtigt, at pædagoger i skolen har et indblik i, hvordan de kan understøtte danskfaget på en kreativ og legende måde f.eks. i den understøttende undervisning.

Deltagerne vil efter kurset få tilsendt materialerne som PDF, som kan kopieres, lamineres og anvendes direkte i undervisningen. 

Minea Neigaard er uddannet lærer med dansk og idræt som linjefag, samt kandidat i didaktik med særligt henblik på dansk. Hun er lektor på Pædagoguddannelsen i UC SYD og tovholder på skole- og fritidsspecialiseringen. Minea er medforfatter til SkriveSituationer, som er et nyt læremiddel til mellemtrinnet.

Vælg om du vil tage kurset i Esbjerg, Kolding eller Aabenraa

Vi udbyder kurset på følgende tidspunkter:

Campus Esbjerg
Første gang: tirsdag den 12.11.19 kl. 13-17
Anden gang mandag den 2.12.19 kl. 13-17

Campus Kolding
Første gang: torsdag den 14.11.19 kl. 13-17
Anden gang: tirsdag den 3.12.19 kl. 13-17

Campus Aabenraa
Første gang: onsdag den 20.11.19 kl. 13-17
Anden gang mandag den 9.12.19 kl. 13-17

Tilmeld dig her

Ønsker du at rekvirere kurset for alle skolens dansklærere og pædagoger, kan du kontakte faglig leder Lone Houmann Holst på 7266 5211 eller lhho@ucsyd.dk.