Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Konference

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Nationalt dialogmøde 2020

De velfærdsprofessionelles kompetencer set i lyset af FN´s verdensmål nr. 4

Udbyder: Konference

Hvornår: 04. november 2020, kl. 09.00 - 15.00

Pris: Kr. 1.000

Tilmeldingsfrist: 01. oktober 2020

Lokation: Campus Esbjerg Degnevej 16 6705 Esbjerg Ø Lokale 6228 og 6229, bygning 6

Tilmeld dig her

Kom med til debat og oplæg om professionshøjskolernes måde at arbejde med diplomuddannelse på.

Det nationale dialogmøde har fokus på de velfærdsprofessionelles kompetencer set i lyset af FN's verdensmål nr. 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Muligheden for at forbedre såvel faglige som personlige kompetencer ved hjælp af videreuddannelsessystemet, herunder diplomuddannelserne, er et eksplicit formål med opkvalificeringen af fagprofessionelle samt udviklingen af- og forankringen i praksis.

Formålet understøttes af bæredygtighed som begreb, aktualiseret da FN i 2015 vedtog de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Er bæredygtighed forstået som indsigt og handling svaret på uddannelse og dannelse, er spørgsmålene hvorfor og hvordan aktuelle at stille. Ønskes dannelse til tiden – en dannelse som er i stand til at matche de påtrængende udfordringer som eks. ulighed, retfærdighed, magt og mening - må fokus rettes mod andet og mere end økonomisk vækst.

Spørgsmålet er, hvad dette begreb betyder for professionshøjskolernes måde at arbejde med diplomuddannelse på?

Vi lægger to vinkler på feltet: En vinkel omhandlende fælleskaber og videreudDANNELSE set i lyset af digitaliseringen og en vinkel omhandlende et politisk bud på diplomuddannelserne de kommende år?

Hvem henvender konferencen sig til?

Konferencen er for undervisere på professionshøjskoler.

Program

Programmet består af en blanding af fælles oplæg og workshops som udgangspunkt for gensidig erfaringsudveksling og overvejelser over diplomuddannelsesforløb.

Program

09.00–09.30
Check in - kaffe / te m. brød

09.30–09.40
Velkomst v. planlægningsgruppen

09.40–09.50
Gensidig præsentation

Oplæg i plenum

09.50–10.40
Fælleskaber og VidereudDANNELSE set i lyset af digitaliseringen
v/ Alexander von Oettingen

10.40–10.50
Spørgsmål til oplægsholder

10.50–11.00
Pause

11.00–11.50
Hvad ser socialstyrelsen som værende et politisk bud på diplomuddannelserne de kommende år?
v/ Adam Paaby og Jeanette Lau Fisker

11.50–12.00
Spørgsmål til oplægsholdere

12.00–13.00
Frokost

Rundvisning og workshop

13.00–13.30
Fremvisning og rundvisning v/ Flemming Rendbo og Betina Lykke Bergmann

13.30–14.30
Workshop og kaffe/te

14.30–15.00
Afrunding og tak for denne gang

Har du spørgsmål?