Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Netværksmøde

For hjemmesygeplejersker, socialsygeplejersker, ledere, sundhedsfaglige konsulenter og personale

Netværksmøde: Bekæmpelsen af ulighed i socialsygeplejerskens praksis

Hvilken betydning har den socialpædagogiske tilgang for bekæmpelsen af ulighed i sundhed?

Udbyder: Konference

Hvornår: 08. juni 2020, kl. 15.30 - 18.00

Tilmeldingsfrist: 25. maj 2020

Lokation: Campus Kolding Dyrehavevej 116 6000 Kolding

Netværksmødet er desværre aflyst

Netværksmødet er aflyst grundet Covid-19. UC SYD planlægger en ny dato i efteråret.

UC SYD inviterer til første møde i et netværk om den sociale og socialpædagogiske tilgang i det nære sundhedsvæsen og regionale sygehusenheder.

Politisk fokus, nyt sundhedsudspil, undersøgelser af ulighed i sundhed og voksne socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet har sat sine spor i det nære sundhedsvæsen og på hospitalsafdelinger. Ligeledes tales der meget om kvalitet i disse tilbud.

Nu vil Efter- og videreuddannelsen på UC SYD invitere sygeplejersker, ledere, sundhedsfaglige konsulenter og andet sundhedsfagligt personale til en debat om sociale og socialpædagogiske tilgange i og for det nære sundhedsvæsen og de somatiske hospitalsafdelinger, der samarbejder med voksne borgere og patienter i udsatte positioner.

Kan der formuleres en fremtidens socialfaglig og socialpædagogisk tilgang, der på den ene side er lokalt forankret med udgangspunkt i områdets/afdelingens socialt udsatte borgere og patienter, og som på den anden side er forbundet med de nationale sundhedstiltag?

Program

  • Velkomst og præsentation
  • Oplæg v/ph.d. Carsten Kronborg Bak: Forskningspraksis samarbejde omkring sundhedsindsatser målrettet borgere i udsatte boligområder.
  • Debat i grupper med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.
  • Etablering af netværk? 

Vi vil lægge op til debat om:

  • Hvad kendetegner jeres geografiske område? Hvilken betydning har det for en evt. socialsygepleje/hjemmesygepleje med sociale opgaver i praksis?
  • Hvilke borgere i udsatte positioner har I kendskab til? Hvilket syn har vi på disse borgere? 
  • Hvordan ser du sygeplejersken med sociale opgaver i samarbejde med lokalsamfundet, civilsamfundet og evt. pårørende som medskabende til lighed i sundhed?

Vi ønsker at understøtte fælles faglige refleksioner over en vision for fremtidens socialsygepleje. Og ud over at debattere socialfaglig tilgang, vil vi gerne bruge anledningen til at undersøge muligheden for at etablere et netværk og arbejdet med udvikling af socialsygepleje i praksis.

Praktiske informationer

Hvem henvender netværksmødet sig til?

Netværksmødet er for hjemmesygeplejersker, socialsygeplejersker, ledere, sundhedsfaglige konsulenter og andet sundhedsfagligt personale.

Tid og sted

Tid

Mandag den 8. juni kl. 15.30

Sted

Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding.
Lokale vil fremgå af info-skærmen ved hovedindgangen.

Pris

Netværksmødet er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er d. 25. maj kl. 12.00

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål?

Lene-Theresa Hansen
Faglig leder og lektor
ltha@ucsyd.dk
7266 3145