Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Vejledertræf med

Jan Tønnesvang

Vejledertræf 2019: Livssamtalen i praksis

Kom til vejledertræf den 21. august fra kl. 9-15 i Kolding.

Type: Konference

Hvornår: 21. august 2019, kl. 09.00 - 15.00

Pris: Kr. 1.200

Tilmeldingsfrist: 16. august 2019

Lokation: UC SYD Campus Kolding

Tilmeld dig her
 • Kom og bliv klogere på vejledningssamtalens muligheder
 • Hør hvad ny forskning på området kan bringe for dagen
 • Få ideer fra dygtige praktikere til din egen praksis

Det årlige vejledertræf bliver den 21. august kl. 9.00-15.00 i Kolding. Vi har været så heldige at få tilsagn fra Professor Jan Tønnesvang, Aarhus Universitet, som indleder dagen med et oplæg, som blandt andet vil præsentere de fire nye samtalebøger, han har udarbejdet i samarbejde med Sanne Schou. 

Dernæst er der ny forskning på programmet. Projektet ”Den eksistentielle dimension i gruppevejledning” bliver præsenteret og sat til diskussion af Charlotte Juhl-Nielsen. Der stilles skarpt på, hvilken betydning det har for de unge, at vejledningen tænker spørgsmål om eksistens ind i vejledningsprocessen. Projektet rammesætter undersøgelsen med udgangspunkt i Tønnesvangs fire rettetheder og har udelukkende valgt at have fokus på gruppevejledning.

Eftermiddagen vil indeholde en række workshops, der stiller skarpt på nogle vejledningsfaglige udfordringer.

Workshop 1 - Martin og Line: Vejledning i fællesskab

 • Kort præsentation af teori bag vejledning i fællesskaber. 
 • Formål og udbytte af vejledning i fællesskaber, med praksiseksempler og udgangspunkt i tre for-forløb til erhvervsskolerne. Målgruppe: 18-25 årige uden ungdomsuddannelse. Formålet: At de unge bliver uddannelses eller praktikparate til en erhvervsuddannelse.
 • Konkret øvelse.

Workshop 2 - Tanja: En kreativ studievalgsportfolio

I august 2017 introducerede vi i UU-Kolding den nye studievalgsportfolio til 8. årgang. Vi fandt de bagvedliggende tanker om aktivt at understøtte karrierelæringsbegrebet meget relevante for de unge, men vi fandt samtidig det medsendte afrapporteringsskema mindre attraktivt og motiverende for eleverne. Vi ville i projektet støttet af UVM i samarbejde med lærere, ungdomsuddannelser og øvrige sparringspartnere have fokus på at udvikle konstruktive redskaber, som giver mening for eleverne i deres refleksions- og karrierelæringsproces. Samtidig ville vi have fokus på, at redskaberne var brugervenlige for lærere og forældre, og ikke mindst at de havde blik for både de visuelle, motoriske, auditive og kreative elementer.” 

Workshop 3 - Sarah og Ulrikke: ”Alle skal med – Dit Road Map”

Varde Kommune har i indeværende skoleår lavet et tværfagligt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Erhvervsplaymakeren og udvalgte folkeskoler i kommunen. 

”Dit Road Map” er baseret på den forudsætning, at den bedste læring sker i forbindelse med højt selvværd, positiv energi, støttende relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde. Undervisningen er baseret på aktiv involvering. De unge møde opgaver, aktiviteter og øvelser, som alle sammen vil være med til at øge deres selvbevidsthed. De bliver udfordret på deres kreativitet og deres personlighed. 

På Workshoppen vil der være en kort informationen om selve projektet og tankerne bag Dit Road Map herudover vil der være mulighed for at afprøve de forskellige vejledningsaktiviteter de unge har arbejdet med under forløbet.

Program

 • 9 - 9.15: Velkommen til Vejledertræf
 • 9.15 - 10.30: Livssamtalen i praksis v/ Professor Jan Tønnesvang
 • 10.30 - 10.45: Kaffepause
 • 10.45 - 12: Den eksistentielle dimension i gruppevejledning v/ Charlotte Juhl-Nielsen
 • 12 - 13: Frokost
 • 13 - 15: Workshops, alle vælger én workshop, kaffe undervejs
 • 15 - 15.15: Afslutning