Gå til hovedindhold

Gratis konference for alle interesserede

Sted: Campus Aabenraa

Velfærdsprofessioner i tværprofessionelt samarbejde

I samarbejde med Djøf Forlag udgiver UC SYD den 27. maj bogen 'Velfærdsprofessioner'. Kom og deltag i boglanceringen.

Type: Konference

Hvornår: 27. maj 2019, kl. 13.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist: 20. maj 2019

Lokation: UC SYD Campus Aabenraa, Multisalen Campusalle 20 6200 Aabenraa

Tilmeld dig her

Inden for velfærdsprofessionerne er der i disse år fokus på tværprofessionelt samarbejde. Målet med samarbejdet er at levere en helhedsorienteret indsats til gavn for borgerne. Dette gøres bedst, hvis et bredt spektrum af fagligheder kommer i spil gennem et velfungerende tværprofessionelt samarbejde.

Derfor er det nødvendigt at styrke praktikernes, undervisernes og de studerendes viden om deres egen og andre velfærdsprofessioners faglighed og professionsdannelse, så de er bevidste om, hvad de selv og andre kan byde ind med for at løse de fælles opgaver med at styrke børns og borgeres velfærd, sundhed og dannelse.

For at forbedre det tværprofessionelle samarbejde udgiver UC SYD i samarbejde med Djøf Forlag 27. maj bogen Velfærdsprofessioner, der beskriver de enkelte velfærdsprofessioners faglighed, historie og værdier, og hvad de kan tilbyde i samarbejdet med andre professioner. 

Bogen indeholder overordnede kapitler om velfærdsprofessioner, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt specifikke kapitler om de ti største velfærdsprofessioner: administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, ernæring- og sundhedsbachelor, fysioterapeut, jordemoder, lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske.

Bogen kan benyttes som lærebog til den tværprofessionelle undervisning på professionshøjskolerne og som håndbog for praktikere, der indgår i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Ved konferencen sælges bogen til reduceret pris.

Program for dagen:

13.00: Velkomst ved lektor og redaktør Hans Henrik Hjermitslev 

13.10: Velfærdsprofessioner i velfærdsstaten ved Hans Henrik Hjermitslev

13.30: Det gode samarbejde på tværs ved docent Bo Morthorst Rasmussen

14.00: Kaffepause

14.15:Frivillighed og samskabelse mellem de velfærdsprofessionelle og civilsamfundet ved lektor Mette Kristensen Rasmussen

14.45:Bogsalg, bobler og chokolade

15.00: Tak for i dag.