Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Efteruddannelse for konsultationssygeplejersker (kursus)

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Sundhed

Tilmeld

Styrk dine kvalifikationer og lær at udvikle målrettede kompetencer i din daglige praksis som konsultationssygeplejerske

Som konsultationssygeplejerske skal du kunne varetage opgaver af en stadigt højere kompleksitet. Det lærer du på efteruddannelsen til konsultationssygeplejersker på UC SYD.

Konsultationssygeplejersker skal kunne varetage mere komplekse opgaver, fordi der ønskes en øget involvering af praksispersonale til at varetage forebyggelseskonsultationer og kliniske opgaver. Det stiller nye, højere krav til dine kvalifikationer og kompetencer, og derfor er efteruddannelse for konsultationssygeplejersker et naturligt skridt personligt og fagligt, hvis du vil udvikle din praksis.

Som konsultationssygeplejerske skal du kunne skabe sammenhængende patientforløb og medvirke til opgaveglidningen fra sygehusene til almen praksis, samt have en kernerolle i kommunernes øgede indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Din nye praksisrolle skaber behov for kompetenceudvikling - også i almen praksis, og det får du på dette kursus. Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis.  

I kursusrækken vil du arbejde med en række temaer, som efterfølgende kan relateres til egen praksis, så dine kompetencer og ekspertise øges inden for den almene praksis.

Det får du indsigt i på dette kursus:

  • Lær at behandle patienter med langvarige forløb med komplekse og sammensatte behov.
  • Hvordan du udvikler praksis og implementerer nye tiltag med udgangspunkt i nyeste viden og retningslinjer inden for almen praksis.
  • Hvordan du kritisk kan vurdere din egen praksis ud fra forskellige perspektiver f.eks. patientens og pårørendes samt det faglige perspektiv.

Kurset udbydes som et af vores kurser i sundhed og psykiatri

Hvem henvender kurset sig til?

Det er nogle år siden, du afsluttede din sundhedsfaglige grunduddannelse. Du har fået praktisk erfaring og nu søger du inspiration til at forstå, tackle og udvikle de udfordringer, dit fag giver dig i hverdagen.