Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Lærer

Bliv lærer

Luk verden op for børn og unge
01

Bliv lærer

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Vi er født nysgerrige og lærende. Vi lærer først at kravle, gå og tale. Vi lærer at være sammen med andre og at have omsorg for hinanden. Vi lærer hele livet igennem, men det er i skolen, at vi lærer det, der lægger grundstenen for vores fremtid.

På læreruddannelsen på UC SYD bliver du klædt på til at blive den lærer, der gør en forskel. Du specialiserer dig i dine fag, samtidig med at du lærer at sætte struktur og rammer for andres læring, og du bliver en mester i at formidle. Læreruddannelsen er for dig, der gerne vil hjælpe børn og unge godt på vej til det liv, der venter dem. 

Fakta om læreruddannelsen

Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg, Haderslev og online
 • Varighed : 4 år
 • Pladser pr. årgang : 400
 • Praktik : 18 uger
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen samt særlige adgangskrav

Læreruddannelsen er en uddannelse, der ruster dig til så meget mere end 'bare' at kunne kalde dig lærer. Du bliver tvunget til at forholde dig til dig selv og andre på nye måder, og det er virkelig noget, der sætter en personlig udvikling i gang. Læring er en livslang proces. Du stopper aldrig med at lære, og det er jo bare super fedt!

Pernille, lærerstuderende

Bliv lærer på flere måder

På UC SYD giver vi dig gode muligheder for at læse til lærer, så det passer ind i din hverdag.

Gør som de fleste - læs til lærer på dagstudiet
Du kan læse på dagstudiet, hvor du møder op til undervisning på campus og ser dine medstuderende næsten hver dag. Det er den form, størstedelen vælger, og det er den form, som vi anbefaler til de fleste. Nærhed og fællesskabsånd kendetegner læreruddannelsen på UC SYD. Vi prioriterer at tilbyde et højt antal undervisningstimer, så du lærer dine undervisere og medstuderende godt at kende, uanset om du læser i Esbjerg eller Haderslev. 

Læs til lærer på nettet - helt eller delvist digitalt
Hvis du har brug for mere fleksibilitet, kan du tage uddannelsen delvist digitalt. Det kan være, at du har et job eller en familie, der skal passes. På den delvis digitale læreruddannelse møder du op på Campus Haderslev tre dage hver syvende uge, og resten foregår online, så du kan studere hjemmefra.

Bor du langt væk – måske i udlandet – kan du læse 100 procent digitalt. Den digitale læreruddannelse kræver selvdisciplin og dit initiativ til selv at skabe praksisrelationer og finde din praktikplads.

Tag den internationale læreruddannelse
Er du engelsk- eller tysksproget, og er du lige flyttet eller ønsker at flytte til Danmark, kan du tage den internationale læreruddannelse.

Tag en naturvidenskabelig læreruddannelse
Du kan vælge at læse den naturvidenskabelige læreruddannelse, hvor du får undervisningskompetence i hele fire fag, læser et semester på SDU samt bliver tilknyttet naturvidenskabelige projekter og kommer helt tæt på den nyeste forskning. Læs mere om den naturvidenskabelige læreruddannelse i Haderslev her.

Lærerstuderende Pernille

Læs videre med din læreruddannelse

Når du er færdiguddannet lærer, har du en professionsbachelor, som er adgangsgivende til en række kandidatuddannelser. Kontakt de enkelte universiteter for at høre om dine muligheder. Du har også gode muligheder for efteruddannelse. UC SYD Videreuddannelse tilbyder uddannelse inden for undervisning og pædagogik på bl.a. diplom- og akademiniveau samt enkeltfag. Se f.eks. vores Goethe-akkrediteret enkeltfagsuddannelse i tysk

02

Adgangskrav & optagelse

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på læreruddannelsen

For at søge optagelse på læreruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Og du skal have et gennemsnit på 7 eller derover. Er dit snit under 7, skal du søge via kvote 2.

Kvote 2: Adgangskrav på læreruddannelsen

Du skal søge via kvote 2, hvis du har en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med et gennemsnit under 7.

eller 

Udenlandsk eksamen. 

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

 Adgangskrav til undervisningsfag

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der er til de undervisningsfag, du ønsker. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at få en individuel kompetencevurdering, hvor vi vurderer, om du har andre kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle adgangskrav. Du kan også kvalificere dig gennem gymnasial supplering. 

Adgangskrav til undervisningsfag

Dansk

 • Dansk på A-niveau

Matematik

 • Matematik på B-niveau 

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Billedkunst på C-niveau 
 • Mediefag på B-niveau
 • Design på C-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau 

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)

Engelsk

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Fransk begyndersprog på B-niveau
 • Fransk fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt

 • Dans på B-niveau
 • Idræt på B-niveau

Kristendomskundskab/religion

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tysk (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Tysk begyndersprog på B-niveau
 • Tysk fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.

Kvote 1 – optagelse via karaktergennemsnit 

Ansøgningsfrist for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

 Og du skal have et gennemsnit på 7 eller derover. 

Ansøgningsfrist kvote 1 den 5. juli kl. 12.00

Kvote 2

Ansøgningsfrist for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00

Du skal søge via kvote 2, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF, EUX) med et gennemsnit under 7 eller en udenlandsk eksamen.

Ansøgningsfrist kvote 2 den 15. marts kl. 12.00

I kvote 2 bliver du inviteret til en optagelsessamtale. De fleste bliver optaget på studiet efter en samtale, så selvom du ikke har et snit på 7 eller derover, har du stadig gode muligheder for at komme ind på læreruddannelsen. I princippet bliver du på kvote 2 vurderet individuelt på baggrund af dine samlede kvalifikationer. De nye optagelseskriterier fra 2013 betyder dog, at eksamensgennemsnittet og optagelsessamtalen bliver afgørende for, om du kan optages på uddannelsen. 

Det er derfor vigtigt, at du får meldt dig til en optagelsessamtale

Optagelsessamtalen i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på din optagelsessamtale blandt andet ud fra din motivation for at blive lærer, din evne til at samarbejde, dine kommunikationsevner samt din faglige tekstforståelse og teksthåndtering. Du kan læse mere om optagelsessamtalen her.

Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Læreruddannelsen I Esbjerg har studiestart i august og i februar. I Haderslev er der i februar kun start på den delvise og hele digitale form. I august på alle former.

03

Uddannelsens opbygning

Det tager fire år at blive lærer. Hvis du læser som 100 procent digitalstuderende har du fleksibiliteten til at bruge op til seks år.  Læser du til meritlærer tager det to et halvt år.

Som lærer bliver du en vigtig person i andres liv, og dit arbejde kan være med til at åbne andres øjne for de fag, du selv brænder for. På læreruddannelsen bliver du ikke kun dygtig til dit fag. Du lærer også at formidle faget dvs. fagets didaktik. Du skal i løbet af din uddannelse vælge tre undervisningsfag. Du vælger dit første undervisningsfag umiddelbart efter, du er optaget, og du kan vente med at tage stilling til de sidste to. Du kan vælge mellem dansk, engelsk og matematik som første undervisningsfag. I Esbjerg kan du også vælge idræt. For at vælge et undervisningsfag, skal du opfylde adgangskravene til faget. 

Adgangskrav til undervisningsfag

Dansk

 • Dansk på A-niveau

Matematik

 • Matematik på B-niveau 

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Billedkunst på C-niveau 
 • Mediefag på B-niveau
 • Design på C-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau 

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)

Engelsk

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Fransk begyndersprog på B-niveau
 • Fransk fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt

 • Dans på B-niveau
 • Idræt på B-niveau

Kristendomskundskab/religion

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tysk (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Tysk begyndersprog på B-niveau
 • Tysk fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.

Undervisningen på læreruddannelsens dagstudie foregår som hold- og gruppeundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, selvstudie samt praksisbesøg hos skoler i området. Der er mødepligt på læreruddannelsen. Du kan finde studieordningerne her. 

Lærer: Navneskilte med navnene Andy og Lucas

Fællesmoduler og specialisering

Udover dine tre undervisningsfag er der fællesmoduler, hvor du bliver undervist i selve lærerfaget. Du lærer om almen dannelse, pædagogik og lærerfaglighed samt om undervisning af tosprogede, inklusion og specialpædagogik. Modulerne er obligatoriske uanset studieform og undervisningsfag.

Undervejs i uddannelsen får du mulighed for at vælge to til fire specialiseringsmoduler f.eks. inden for flersprogethed, voksenpædagogik, udeliv eller interkulturel kompetence. Det er forskelligt fra Haderslev til Esbjerg, hvilke specialiseringsmoduler, du kan vælge. Vær opmærksom på, at udbuddet ændrer sig løbende. 

Interesserer du dig for naturvidenskab, kan du vælge at tone hele din uddannelse, så du udvikler en stærk naturvidenskabelig lærerprofil og får undervisningskompetence i et ekstra fag. Læs mere om den naturvidenskabelige læreruddannelse her.

Her sidder vi ikke kun på skolebænken

Læreruddannelsen er en praksisorienteret uddannelse. Du er i praktik tre gange under uddannelsen på henholdsvis første, andet og fjerde studieår, hvor du prøver dine færdigheder af i praksis. De første to gange er du afsted sammen med en gruppe medstuderende, som du også går til prøve med. Den sidste praktik er individuel, og du går til prøve alene.

”Det er virkelig fedt at komme ud og prøve sig selv af i praksis. Alt det man lærer i klasselokalet skal man pludselig bruge over for et hold elever – og så får man for alvor afprøvet og udviklet ens undervisningskompetencer”

Sara, lærerstuderende.

Udover praktikophold arbejder vi på læreruddannelsen tæt sammen med praksis. Du kommer f.eks. ud at besøge skoler, hvor du arbejder sammen med en gruppe medstuderende om en problemstilling, som I prøver af i praksis. Har du udlængsel og lyst til at opleve verden, kan du på andet år komme i praktik på skoler i udlandet.  Du har mange muligheder for at komme udenlands i løbet af studiet. Du kan tage et tværfagligt modul, deltage i et internationalt projekt, tage på studieophold eller på studietur. Det kan være kortere og længere studieture i f.eks. Flensborg, London, Malaga og Indien. 

Sidst i uddannelsen laver du et professionsbachelorprojekt med en lærerfaglig problemstilling, du selv vælger, og som din vejleder godkender. Du afslutter projektet med en mundtligt prøve.

04

Studieliv

Læreruddannelsen er en del af UC SYD Campus Haderslev og Campus Esbjerg. Uanset hvor du læser til lærer, er sammenholdet stærkt, og du har mange muligheder for gode studieår fyldt med oplevelser. 

Campus Haderslev

På Campus Haderslev er vi over 1300 studerende fordelt på seks uddannelser. Udover læreruddannelsen er der de tre kommunikationsuddannelser, fysioterapeuterne samt ernæring og sundhed. Vi har en masse sociale aktiviteter både i vores egen fold og sammen med de andre uddannelser. Eksempelvis holder vi filmaftener i gymnastiksalen med snacks, madrasser og dyner. Vi tager i Haderslev-hallen og spiller fodbold, volley eller laver springgymnastik, og hver tirsdag inviterer fysioterapeuterne til 'kom-i-form'-træning. Vi har fredagscafeen, hvor vi mødes over en øl, vand, kaffe eller andet. Og så har vi vores festudvalg, Hullet, som arrangerer seks årlige temafester blandt andet introfesten, som er årets helt store fest. Læs mere om hvad Campus Haderslev og studiebyen Haderslev byder på.

Vi vil gerne have, at vores studerende trives. Derfor har vi knyttet en mentor til hvert stamhold. Stamholdet er den klasse, du er tilknyttet, alt efter om du har valgt matematik, dansk eller engelsk som første fag. Mentoren er underviser på uddannelsen. Vi mødes et par gange om året, hvor vi f.eks. laver mad sammen eller snakker om faglige og sociale udfordringer. Det kan være, hvordan man refererer til bøger i opgaver, eller mentoren hjælper med at rede tråde ud.

Foto af studerende

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

Campus Esbjerg

Campus Esbjerg er UC SYD's største campus med knap 3000 studerende fordelt på 11 uddannelser. Vi bor i bygning syv på første sal oven over pædagogerne. En gang om måneden har vi fællesspisning på læreruddannelsen arrangeret af studieorganisationen, Lærerstuderendes Landskreds. Fordi der er ingen grund til at sidde 40 mennesker og spise hver for sig, når det er meget hyggeligere at spise sammen. Vi afholder den store bagedyst en gang om året i madlavningslokalet, og vi har startet en musical op sammen medpædagoguddannelsen. Vi håber på længere sigt, at alle studerende på hele campus vil være med i den.

I introugen er vi sammen med vores klasse og tutorer, som har planlagt ugens aktiviteter, så vi lærer hinanden godt at kende. Vi tager også på introtur sammen med hele første årgang på læreruddannelsen, hvor vi laver mad sammen, løber orienteringsløb og fester. Tutorerne er gode til at hjælpe i løbet af studiet med spørgsmål til f.eks. praktikopgaven på første semester. 

Esbjerg er en levende og aktiv studieby, hvor der er gode muligheder for at dyrke sport, gå i byen eller shoppe. Vi tager på café, drikker kaffe og spiller spil eller tager til arrangementer med Studiebyen Esbjerg og de 60 andre uddannelser i byen. Det er f.eks. pub crawl for 600 studerende på første semester, gratis billetter til ishockey på Granly Hockey Arena eller fælles skøjteløb og æbleskiver, når det er juletid. Læs mere om hvad Campus Esbjerg og byen Esbjerg byder på.

Studietiden er, hvad man selv gør det til socialt. Der er alle forudsætninger for at kunne deltage i noget socialt eller arrangere det f.eks. den musical, der blev startet op i 2016.

Lise, lærerstuderende i Esbjerg 

05

Økonomi

Når du starter på uddannelsen skal du, udover udgifter til bolig og eventuel transport til studie og praktik, forvente udgifter til:

 • køb af bøger som beløber sig til 2500-3000 kroner per semester. Det kan gøres billigere, hvis du vælger at købe brugt. 

Vælger du at tage på studietur i løbet af uddannelsen, betaler du selv, og vi forsøger at holde udgifterne nede. 

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job & karriere

To tredjedele af vores lærerstuderende bliver lærere i folkeskolen. Du har også jobmuligheder på privatskoler, efterskoler, tekniske skoler, specialskoler, voksenuddannelser, højskoler, åbne fængsler, børneafdelinger på sygehuse eller andre steder, hvor man underviser børn, unge og voksne.

Som lærer i folkeskolen har du mulighed for at specialisere dig som skoleleder, praktikvejleder, læsevejleder, underviser på sprogskoler osv. Mulighederne er mange.

Læreruddannede er dygtige formidlere, og du har derfor muligheder i andre brancher, hvor der er brug for dine kompetencer. Det kan være som konsulent i en virksomhed, hvor du arbejder med uddannelse af medarbejdere. Eller du kan blive ansat på forvaltningsområdet f.eks. som udviklingskonsulent på børne- og ungeområdet i en kommune.

 

07

Spørgsmål & svar

Skal jeg vælge alle mine undervisningsfag på forhånd?

Det korte svar er nej.

Dit første undervisningsfag vælger du umiddelbart efter, du er optaget på uddannelsen. Hvis du skal læse i Haderslev, vælger du mellem dansk, matematik og engelsk. Hvis du skal læse i Esbjerg vælger du mellem dansk, matematik, engelsk og idræt. Du skal også vælge, om du vil undervise de yngste eller ældste elever, hvis du vælger matematik eller dansk.

Dine næste to undervisningsfag, skal du først vælge et stykke inde i studiet. Du bliver præsenteret for alle fagene på en undervisningsmesse, når du er startet på studiet, så du behøver ikke beslutte dig på forhånd. For at vælge et undervisningsfag, skal du [opfylde adgangskravene til faget.] 

Hvilke fag kan jeg vælge først?

I Esbjerg kan du vælge mellem dansk, matematik, engelsk og idræt som dit første undervisningsfag.
I Haderslev kan du vælge mellem dansk, matematik og engelsk som dit første undervisningsfag.
 

Skal jeg specialisere mig i undervisning af de yngste eller ældste elever?

To forskellige måder at undervise på

Når du underviser de yngste, fylder det sociale og relationsarbejdet meget. Du er med til at give børnene en god start på skolelivet. Det er her børnene skal lære at lære. De lærer at modtage en fællesbesked og de lærer rammerne for at gå i skole. Nogle tror, at det kræver mindre faglighed at undervise de yngste, men det er ikke sandt. Det kræver f.eks. stor faglighed at lære nogen at læse.

Ved de ældste fylder det sociale og relationsarbejdet lige så meget men på en anden måde. Eleverne er et andet sted udviklingsmæssigt og følelsesmæssigt. De er teenagere, som er ved at forme deres identitet. Du kan komme til at arbejde med problemstillinger som f.eks. mobning eller kærestesorger samtidig med at du arbejder frem mod prøverne i 9. Klasse. 

Vælg fag, der passer sammen

På de fleste skoler arbejder man i lærerteams på henholdsvis indskoling-, mellemtrin- og udskolingsniveau. Det kan være en fordel at vælge fag inden for de sammen klassetrin, da du vil være nemmere at placere i et lærerteam. 

 • Undervisning af de yngste er fra første til sjette klassetrin
 • Undervisning af de ældste er fra fjerde til tiende klassetrin

Hvis du allerede ved, at du gerne vil have samfundsfag, som bliver undervist i udskolingen, kan det være en god ide at dine to andre fag også er målrettet samme skoletrin. Vil du arbejde på efterskole, giver det god mening at vælge fag for udskolingen.

Det vigtigste er, at du vælger de fag, som du brænder for. Det er de fag, som du skal stå med hver dag i dit arbejde.
 

08

Læs til lærer på nettet

Du kan vælge at læse til lærer på nettet, hvis du har behov for ekstra fleksibilitet i hverdagen.

Indholdet på netuddannelsen er det samme som på den ordinære læreruddannelse, kun formen er anderledes, fordi du ikke skal møde på campus hver dag.

På den delvist digitale læreruddannelse møder du kun på campus og modtager undervisning på udvalgte seminardage.  Den digitale læreruddannelse er 100 procent digital, og kun praktikken og praksistilknytning foregår ved fysisk fremmøde på skoler.

Du kan læse til lærer på UC SYD på nettet på følgende måder: