Gå til hovedindhold

Konference

Mænds sundhed

Mænds sundhed: Hvad ved vi, og hvad kan vi gøre bedre?

Kom med til konference om mænds sundhed i Esbjerg 15. maj.

Type: Konference

Hvornår: 15. maj 2018, kl. 08.15 - 15.45

Pris: Kr. 1.200

Lokation: UC SYD, Campus Esbjerg

Læs mere og tilmeld dig

2 x OBS:

Tilmeldingsfristen er rykket til 7. maj, så du kan nå det endnu.

Du kan trygt tilmelde dig. Hvis konferencen må aflyses eller udsættes på grund af strejke eller lockout tilbagebetaler vi det beløb, du har indbetalt.

Konferencen Mænds Sundhed sætter fokus på mænds sundhed fra forskellige fagprofessionelle perspektiver. Vi indbyder til at gøre status på vores viden om mænds sundhed og iværksætte videnindsamling om nye metoder til at møde mændene.

Vi ved, at mænd er dårlige til at tage vare på deres eget helbred. Vi ved, at mænd sjældnere slipper fra sygdomme med livet i behold end kvinder. Vi ved også, at mænd ikke er meget for at benytte de etablerede tilbud i social- og sundhedssektoren.

Men hvorfor er det sådan? Og hvad kan vi gøre ved det?

Konferencen arrangeres af UC SYD i samarbejde med Region Syddanmark og Esbjerg Kommune.

Hvem henvender konferencen sig til?

 • Forskere
 • Social- og sundhedsarbejdere i regioner og kommuner
 • Undervisere på universiteter og professionshøjskoler
 • Politikere og beslutningstagere i regioner og kommuner

Keynote speakers

 1. Hvorfor skal vi interessere os for mænds sundhed? Forskningsleder, psykolog Svend Aage Madsen.
   
 2. Mændene på arbejdsmarkedet. Sociolog, ph.d. Claus D. Hansen
   
 3. Idræt og sportens betydning for mænds sundhed. Professor Peter Krustrup
   
 4. Fortællinger om ældre mænds enlighed og ensomhed. Cand.psych., lektor Kristian Park Frausing

Workshops

Mænds relationelle sårbarhed i sundhedsvæsnet v/ Professor, Morten Sodemann

Morten Sodemann. Professor i global sundhed og indvandrermedicin, Syddansk
Universitet. Leder af indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital.

En kvinde med brystkræft sagde, at brystkræft er en farlig sygdom, der rammer hele
kroppen og ikke en lyserød lille sød sygdom, der rammer kvindekønnet. Sådan kan
mænd, og i særdeleshed indvandrermænd, også have det. Forebyggelse er ofte lyserøde
pjecer, omsorg og snak. Men det er ikke nødvendigvis det, man har brug for. Nogle dage
er man i topform og kan klare alt selv, mens sygdommen andre dage er i vejen og
uoverskuelig og kræver støtte. Og så er der dage, hvor man er sur på sygdommen,
pillerne og alle dem man møder i den anledning. Så tjekker man ud og vender det blinde
øje til egenomsorg og langtidsstrategi. Man er herre i eget hus for en stund og tager
straffen og fortrydelsen en anden dag.

Læger og sygeplejersker kan skrue op og ned for menneskers gode og dårlige sider og
vaner alene ved de rammer, der sættes op, hvordan der kommunikeres og hvilken relation
man skaber med patienten. Stresstemperaturen og egenomsorgsviljen skifter fra relation
til relation, fra samtale til samtale, og det er kun den sundhedsprofessionelle, der sikrer,
at der er mindst mulig stress og højeste patientmotivation

Mænd i den almene lægepraksis v/ speciallæge i almen medicin, idrætslæge og direktør, Leif Skive

Leif Skive, Speciallæge i almen medicin, idrætslæge, direktør for Amadeus
Speciallægerne.

Hvordan samarbejder vi med en mand om hans helbred, og hvordan kan man ”tackle”
mænd, herunder bl.a. fokus på fysisk aktivitet.

Forventninger til mænds sundhed v/ sociolog og seniorkonsulent, Ilja Sabaj Kjær

Ilja Sabaj Kjær, Sociolog og seniorkonsulent i Hjem til Alle-alliancen. Ilja Sabaj Kjær har
tidligere arbejdet i Forum for Mænds Sundhed, hvor han har udført undersøgelser om
mænds sundhedsopfattelse og brug af sundhedsvæsenet. Ilja Sabaj Kjær arbejder nu
med analyser og politikudvikling om hjemløse unge.

Workshoppen tager udgangspunkt i et kvalitativt studie af mænds opfattelse af sundhed
og samtale om sundhed. I studiet er der interviewet ca. 50 mænd, både på tomandshånd
og i grupper. I workshoppen vil klassiske antagelser om mænds ønsker og behov ift. til at
tale om sundhed blive diskuteret. Dette vil lede til en diskussion af, hvilke forventninger vi
stiller til mænd ift. sundhed og psykisk velvære, samt hvorvidt vores forventninger bør
revurderes.

Vildmænd – mandehørm og hygge v/ forebyggelseskonsulent og projektleder, Benny Eis Petersen

Benny Eis Petersen, Forebyggelseskonsulent i Sundhedshus Svendborg og projektleder for det prisvindende projekt ”Vildmænd – Mandehørm og Hygge”.

Præsentation af et rehabiliteringstilbud, der foregår i naturen. Målgruppen for tilbuddet er mænd, der gerne vil tilbage til hverdagen efter en langtidssygemelding som følge af en livskrise efter diagnoser som stress, angst, depression, kræft, hjerte/kar sygdom, smerte, overvægt eller diabetes. Fast indhold under kurset er: Natur og naturvejledning, Opmærksomhedstræning, Kropsbevidsthed, Fællesskab og bålterapi

Esbjerg Kommune: Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud v/ sygeplejerske, cand.soc., Charlotte Staunsbæk Nielsen og cand.scient.san.publ., Christina Vigel Mischorr-Boch

Charlotte Staunsbæk Nielsen, Sygeplejerske, cand.soc. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier samt Arbejdslivsstudier, og Christina Vigel Mischorr-Boch, Sygeplejerske, cand.scient.san.publ. i Sundhedsfremme.

Forebyggelsesprojektet retter sig mod højrisikoborgere i alderen 40-60 år, hvor fokus er på at afprøve nye rekrutteringsformer og udbud af kommunale sundhedstilbud. Workshoppen vil tage udgangspunkt i erfaringer opnået i samarbejdet med fagforeninger og arbejdspladser.

Når mænd bliver fædre, Jordemoder, ph.d. og lektor, Christina Prinds

Christina Prinds, Jordemoder, ph.d., lektor ved jordemoderuddannelsen, UC SYD samt adjunkt på SDU, Klinisk Institut på gynækologisk/obstetrisk forskningsenhed.

Danske fædres opfattelser af den post-gravide krop

Mød mændene på mændenes præmisser v/ socialpædagog PD, Poul Svendborg Sørensen

Poul Svendborg Sørensen, Socialpædagog PD, formand for Mænds Mødesteder, Esbjerg.

Mænds sundhed er mere og andet end træning, og der er en restgruppe, der kan aktiveres, hvilket bevises gennem mænds mødesteder.

Klinisk kontrolleret studie af Mænds mobile sundhed v/ uddannelseskonsulent og sygeplejerske, Vinie Levisen

Vinie Levisen, Uddannelseskonsulent, Videncenter for Sundhedsfremme UC SYD, sygeplejerske, master i læreprocesser.

Her præsenterer Vinie Levisen det gennemførte studie, som har givet en interessant viden om hvordan mobile sundhedsapplikationer påvirker det fysiske aktivitetsniveau hos mænd med kort eller ingen uddannelse samt hyppigheden af, hvor ofte de tænker og gør noget for egen fysiske sundhed. Ved oplægget præsenteres flere signifikante resultater, samt interessant viden om hvordan en lille indsats kan påvirke den fysiske sundhed hos mænd.

Sundhedsadfærd blandt unge på produktionsskoler v/ sociolog, lærer og adjunkt, Hans Iskov Jensen

Hans Iskov Jensen, Sociolog, lærer og adjunkt, professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed, UC SYD.

Resultater fra en undersøgelse blandt unge på produktionsskoler i Danmark omkring deres sundhedsadfærd med særligt fokus på de unge mænds trivsel og brug af euforiserende stoffer.

Studerende fra sundhedsuddannelser på UC SYD møder unge mænd på produktionsskole v/ lektor, ergoterapeut og cand. scient. san., Lene Dahl Lund og adjunkt, fysioterapeut og cand. scient.san.publ., Lars Tobiesen Pedersen

Lene Dahl Lund, Lektor, ergoterapeutuddannelsen, UC SYD, ergoterapeut og cand. scient. san. og Lars Tobiesen Pedersen, Adjunkt, fysioterapeutuddannelsen, UC SYD, fysioterapeut, cand. scient.san.publ.

Lene Dahl Lund og Lars Tobiesen er i gang med et forskningsprojekt, hvor de studerende fra forskellige sundhedsuddannelser skal arbejde med sundhedsfremme blandt unge mænd på produktionsskole. Workshoppen er en præsentation af work in progress.

Konferenceprogram

Hvad sker hvornår?

08.15  Registrering og morgenkaffe m/ brød 

08.55  Velkomst v/ forskningschef ph. d. v/ UC SYD, Keld Thorgaard

09.05  Hvorfor skal vi interessere os for mænds sundhed? v/ forskningsleder og psykolog, Svend Aage Madsen

Mænds større forekomst af sygdomme og endnu større dødelighed af dem hænger sammen med, at mænd ikke er blevet set som køn i forhold til sundhed. Oplægget afdækker en række aspekter af forholdet mellem mænd og fysisk og mental sundhed og sundhedsvæsnet.

09.45  Sundhedsprofilen 2017 - Fakta om mænds sundhed i region Syddanmark v/ lektor Peter Lund Kristensen

10.10 Mændene på arbejdsmarkedet v/ sociolog, ph.d. og lektor, Claus D. Hansen

Claus D. Hansen vil, med udgangspunkt i eksisterende forskning, diskutere betydningen af køn og maskulinitet ift. mænds sundhed på arbejdsmarkedet.
Det danske arbejdsmarked er karakteriseret ved at være stærkt segregeret, hvilket muliggør eksistensen af arbejdspladser, som er stærkt kønnede, og hvor forestillinger om mænd og maskulinitet kan have stor betydning for såvel arbejdsmiljø og sundhed.
Oplægget vil fokusere på den markante ulighed der er mellem forskellige grupper af mænd på arbejdsmarkedet ved at fokusere på især to forskellige nedslagspunkter: sygefravær og arbejdsulykker.


10.50 Introduktion til workshops v/ forskningschef ph. d. v/ UC SYD, Keld Thorgaard

10.55  PAUSE MED FORFRISKNING

11.25 Workshops læs mere her

 • Workshop 1 Mænds relationelle sårbarhed i sundhedsvæsnet v/ Professor, Morten Sodemann
 • Workshop 2 Mænd i den almene lægepraksis v/ speciallæge i almen medicin, idrætslæge og direktør, Leif Skive
 • Workshop 3 Forventninger til mænds sundhed v/ sociolog og seniorkonsulent, Ilja Sabaj Kjær 
 • Workshop 4 Vildmænd – mandehørm og hygge v/ forebyggelseskonsulent og projektleder, Benny Eis Petersen
 • Workshop 5 Esbjerg Kommune: Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud v/ sygeplejerske, cand.soc., Charlotte Staunsbæk Nielsen og cand.scient.san.publ., Christina Vigel Mischorr-Boch
 • Workshop 6 Når mænd bliver fædre, Jordemoder, ph.d. og lektor, Christina Prinds
 • Workshop 7 Mød mændene på mændenes præmisser v/ socialpædagog PD, Poul Svendborg Sørensen
 • Workshop 8 Klinisk kontrolleret studie af Mænds mobile sundhed v/ uddannelseskonsulent og sygeplejerske, Vinie Levisen
 • Workshop 9 Sundhedsadfærd blandt unge på produktionsskoler v/ sociolog, lærer og adjunkt, Hans Iskov Jensen
 • Workshop 10 Studerende fra sundhedsuddannelser på UC SYD møder unge mænd på produktionsskole v/ lektor, ergoterapeut og cand. scient. san., Lene Dahl Lund og adjunkt, fysioterapeut og cand. scient.san.publ., Lars Tobiesen Pedersen

12.10 FROKOST

13.10 Idræt og sportens betydning for mænds sundhed  v/ professor, Peter Krustrup

13.50 Fortællinger om ældre mænds enlighed og ensomhed v/ cand.psych. og lektor, Kristian Park Frausing 

Ensomhed betegnes undertiden som lige så skadeligt som rygning, men man har været mere optaget af at kortlægge og afhjælpe ensomhed end af at undersøge, hvad ensomhed faktisk er, og om al ensomhed kan og skal afhjælpes. Oplægget tager udgangspunkt i en interviewundersøgelse med 39 enlige, ældre mænd og diskuterer blandt andet den ambivalens, der er forbundet med tilværelsen som enlig.

14.35 PAUSE MED KAFFE OG TE

15.00 Paneldebat, Status og hvordan kommer vi videre herfra? Ordstyrer Keld Thorgaard og panel Svend Aage Madsen, Klaus D. Hansen, Peter Krustrup og Kristian Park Frausing

15.40  Afslutning v/ Keld Thorgaard

15.45 TAK FOR IDAG

Det praktiske

Konferencen afvikles den 15. maj på UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø. Tilmeldingsfrist 7. maj 2018. Pris pr. deltager er 1200 kr.

Se konferencefolder