Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Anette Nielsen (ANNI)

Anette Nielsen

Timelærer - Videreuddannelsen

Ekspert i inklusion og eksklusion i socialt arbejde

Anette er involveret i flere projekter, sammenhænge og målgrupper i socialt arbejde. Fællesnævnerne  for Anettes indsats er et fokus på tværfaglige sammenhænge, både forskningsmæssigt på tværs af såvel fag som forskningsmetoder og i det tværfaglige samarbejde, som det udfolder sig i det praktiske sociale arbejde.

Telefon: 7266 2512
E-mail: anni@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: anette-nielsen-61069b39

En anden fællesnævner er et stærkt fokus på bruger- og borgerperspektiver, de fællesskaber, de indgår i og de forskellige positioneringsmuligheder, der skabes i forskellige sammenhænge, altså et aktørperspektiv.

En tredje fællesnævner er et stærkt fokus på de organisatoriske forudsætninger for såvel tværfaglige, som bruger/borgerdrevne aktiviteter og indsatser.

Til sammen danner disse fokusområder et stærkt blik for inklusions- og eksklusionsprocesser i det sociale arbejde.

Vil du vide mere?

Se Anette Nielsens forskerprofil

Læs mere om forskningssporet Inklusion og eksklusion under Forskningsprogrammet Dagtilbud og skole, som Anette Nielsen er tilknyttet. Anette er også en del af NVIE netværket.  Du kan også læse mere i videnstemaet om inklusion og eksklusion.

Det arbejder Anette Nielsen med

Internationale projekt vedrørende empowerment

Anette er projektleder for et EU projekt i Interreg sammenhæng, der arbejder med udvikling af metoder til empowerment i yderdistrikter. Projektet producerer forskellige slutprodukter, herunder træningsmoduler for medarbejdere i feltet. Træningsmodulerne skal kunne anvendes af alle partnere i alle deltagerlande.

Lokalt arbejder projektet sammen med to kommuner om  empowermentprocesser, samskabelse og aktionslæring i samarbejde med brugerne, der i dansk sammenhæng er flygtninge og migranter.

Aktørperspektiver i socialt arbejde med børn og unge

Anette arbejder med børns og forældres positioneringsmuligheder i tværfagligt samarbejde. Via observationer i tværfaglige møder og følgeskab af et antal familier i to kommuner undersøger Anette hvordan forældres og børns positioneringsmuligheder er i det tværfaglige samarbejde, der foregår og med myndighedsrådgiveren som udgangspunkt.

Som analysemetode anvender hun situational analyses, der vil give et billede af hvordan elementer fra andre niveauer spiller ind i de forskellige processer, der foregår i det tværfaglige samarbejde.

Andre relevante projekter

Aktørperspektiver i det sociale arbejde med voksne i udsatte positioner

Anette har gennem flere år samarbejdet med ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund, sammen med Frank Bylov, Dr emeritus. Sammen har de et stærkt fokus på bruger og borgerperspektivet i alle aktiviteter i samarbejdet. Fokus har hovedsagelig været på etisk forsvarlige afprøvninger af babysimulatorer med henblik på at styrke ULF medlemmernes og andre inden for målgruppens beslutninger vedrørende forældreskab.

I forhold til psykisk syge arbejder hun i øjeblikket med i et projekt ”Vil I høre, hvad jeg siger” hvor også studerende på UC SYD er involveret. Projektet er et empowermentprojekt, hvor deltagerne tilbydes rammer for at formulere egne behov, ønsker og meninger.

  Derfor arbejder Anette Nielsen med inklusion

  Alle de aktiviteter, interesser og fokusområder Anette har haft gennem sin professionelle karriere, både som socialrådgiver, som lektor og som ikke-uddannet forsker, har haft inklusions- og eksklusionsprocesser som sit centrale omdrejningspunkt.

  Som socialarbejder er det helt centralt at arbejde både med det, som indrammer personer i udsatte positioners liv og trivsel, og med det, som er deres særlige behov i den helt særlige situation, som de er i.

  Anette Nielsen

  Ekspert i inklusion og eksklusion i socialt arbejde

  Det betyder, at Anette altid i det sociale arbejde arbejder med et flerprismet blik i forhold til det enkelte menneske, dets netværk og øvrige vilkår. Drivkraften er Uffe Juhl Jensens etiske fordring om ansvaret for de svageste (Uffe Juul Jensen (1995). Moralsk ansvar og menneskesyn. Munksgaard)

  Udgivelser

  Det rummelige arbejdsmarked. Den sociale Højskole i Esbjerg 2001