Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Anette Schulz (ANSC)

Videncenter for Sundhedsfremme

Anette Schulz

Anette Schulz

Chefkonsulent - Pædagoguddannelsen

Telefon: 7266 5256
E-mail: ansc@ucsyd.dk
By: Kolding

Anette Schulz er uddannet lærer og master i sundhedspædagogik. Hun har mange års erfaring med sundhedsfremme i skole og dagtilbud med særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner, social ulighed og inklusion. Hun arbejder endvidere med evaluering af sundhedsfremmende indsatser generelt samt politikudvikling. Anette leder det europæiske netværk Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) og anvendes som ekspert af både WHO og EU i internationale sammenhænge.

Det arbejder Anette Schulz med

Børn og unges sundhed i et internationalt perspektiv

Anettes udgangspunkt for arbejdet med sundhedsfremme er en bred, positiv og dynamisk forståelse af sundhed, hvor deltagerorientering, social kapital og handlekompetence er centrale aspekter. Anette har været leder af en rækker sundhedsprojekter med samarbejde på tværs af EU-lande, og hun er i dag leder og international koordinator af det europæiske netværk, Schools for Health in Europe Network Foundation, hvor erfaringer med sundhedsfremme i skoleregi samles med henblik på udvikling og kvalificering af arbejdet med børn og unges sundhed. Netværket består af både fagprofessionelle fra praksis, forskere og embedsmænd. Læs om SHE-netværket. Anette samarbejder endvidere med WHO om udvikling og kvalificering af sundhedsfremmende indsatser målrettet børn og unge i de østeuropæiske og centralasiatiske lande.

Social ulighed i sundhed

Anettes afsæt for arbejdet med social ulighed i sundhed er social kapitalhypotesen. Denne hypotese fastslår, at menneskets muligheder, herunder mulighed for sundhed, påvirkes af de fællesskaber, som mennesket indgår i. Det betyder, at fællesskabet kan anvendes som en ressource til at fremme menneskets sundhed, og Anette er her særligt optaget af de muligheder, der ligger i at etablere fællesskaber på tværs af sociale skel. 

Inklusion og eksklusion i dagtilbud og skole

Anettes arbejde med inklusion og eksklusion er afledt af hendes fokus på social ulighed, hvor hun antager, at uligheden kan reduceres gennem en inkluderende praksis i dagtilbud og skole. Afsættet for Anettes arbejde er den almenpædagogiske indsats baseret på det forhold, at både dagtilbuddet og skolen i dag vedligeholder negativ social arv frem for at mindste den. Hun er her optaget af den pædagogiske forforståelse, og hvordan denne kan skabe en fagprofessionel praksis af ekskluderende karakter. 

Evaluering

Anette arbejder som ekstern evaluator med både kommunale og nationale sundhedsprojekter samt evalueringer for private organisationer og virksomheder, hvor hun som oftest varetager den samlede proces – fra evalueringsdesign til udsigelse af evalueringsresultater. Anette har bl.a. foretaget evalueringer for Sundhedsstyrelsen, Louis Poulsen og Danmarks Bridgeforbund.

At tro, at sociale ulighed handler om et frit valg, er forfejlet. Social ulighed handler om ulige muligheder – ulige muligheder, som også formidles gennem vores uddannelsessystem. Så en reduktion af den pågældende ulighed bliver først muligt i det øjeblik, lærere og pædagoger anerkender, at der i både dagtilbud og skole finder en social selektion sted, og at denne selektion blandt andet er en konsekvens af de fagprofessionelles blik på og tilgang til barnet.

Chefkonsulent Anette Schulz, Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Anette har deltaget i adskillige danske og internationale projekter og aktiviteter, og hun har udgivet en lang række bøger, artikler og rapporter. Se hendes forskerprofil og besøg også hendes LinkedIn profil.

Blandt Anettes udgivelser kan nævnes følgende:

 1. Schulz, A & von Seelen, J. (red.) (2017). En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. Akademisk Forlag.
 2. Schulz, A. & Pedersen, U. (2016). Perspektiver på kostvejledning i arbejdet med socialt udsatte. I: Nielsen, L. (red.). Kostvejledning. Teorier, metoder og perspektiver. Munksgaaard.
 3. Schulz, A. & Pedersen, U. (2013): Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen. Sundhedsstyrelsen.