Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Børge Frank Koch (BFKO)

Videncenter for Sundhedsfremme og Det Nationale Videncenter KOSMOS

Børge Koch

Børge Frank Koch

Videncenterchef - Videreuddannelsen

Telefon: 7266 5250
E-mail: bfko@ucsyd.dk
By: Haderslev

Børge Koch er uddannet lærer og cand.pæd. Han har tidligere arbejdet som skoleleder og konsulent med særligt fokus på idrætsundervisningen og den sundhedsfremmende skole. Han er videncenterchef i Videncenter for Sundhedsfremme og i det nationale videncenter for børn og unges sundhed, KOSMOS, og varetager sideløbende hermed opgaver vedr. udvikling af sundhedspolitikker, ligesom han sidder med i en lang række udvalg og ekspertgrupper.

Det arbejder Børge med:

Videncenterchef

Børge er videncenterchef for Videncenter for Sundhedsfremme og Det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge, i daglig tale kaldet KOSMOS. Han har personaleansvar for videncentrenes medarbejdere og lægger den strategiske linje for udvikling af videncentrenes arbejdsfelt. Desuden indgår han aftaler med eksterne parter om nye udviklings- og innovationsprojekter til løsning af sundhedsmæssige udfordringer.

Børge lægger vægt på et bredt samarbejde til praksis med etablering af netværk, så viden fastholdes og udvikles ud fra de behov, der bl.a. eksisterer i dagtilbud, skole og erhvervsuddannelse, ligesom han har for øje, at den opbyggede viden skal få betydning i UC’ernes grunduddannelser, bl.a. lærer- og pædagoguddannelsen og bacheloruddannelsen inden for ernæring og sundhed.

Netværk

Børge er medlem af en lang række udvalg, paneler og bestyrelser, relateret til sundhedsfremme. Han er som medlem af aftagerpanel for en masteruddannelse bindeled for samarbejde mellem UC SYD og Syddansk Universitet. Desuden er han medlem af udviklingsgrupper for både Københavns Universitet og Syddansk Universitet, ligesom han sidder med som bestyrelsesmedlem i Fredericia Idrætslederakademi. Han indgår ad hoc i ministerielle udvalg.

International profil

Børge er optaget af de muligheder, som videncenterets internationalt samarbejde giver. At have internationale samarbejdspartnere bringer nye ideer til Danmark fra udlandet, ligesom både forskere og fagprofessionelle fra andre lande giver udtryk for, at de inspireres af Danmarks måde at arbejde med sundhed og læring på. Gennem årene har Børge opbygget et bredt internationalt netværk. Han er Danmarks nationale repræsentant i det europæiske skolesundhedsnetværk SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation), hvor der er 45 medlemslande, der udveksler praksis og viden samt etablerer projekter og forskning om sundhed hos børn og unge.

Han sidder, som udpeget af Undervisningsministeriet, i et internationalt ekspertpanel under OECD, og skal her inspirere til udvikling af faget idræt i de 34 medlemslandes skoler. Og han samarbejder ad hoc med en lang række lande, nyligst Holland, Tyskland, Vietnam og Taiwan.

Vi er både glade og stolte over muligheden for at indtage en så central rolle i den europæiske indsats for at skabe sundhedsfremmende skoler. Den position giver både ansatte på UC SYD, vores studerende og vores samarbejdspartnere i Danmark adgang til viden, udvekslingsmuligheder, projektdeltagelse og et europæisk perspektiv på deres profession.

Videncenterchef Børge Koch, UC SYD

Læs mere

Børge har deltaget i en lang række nationale og internationale projekter og har udgivet artikler, bøger, rapporter og inspirationsmaterialer. Se hans forskerprofil og besøg også hans LinkedIn profil.

Blandt Børges udgivelser kan nævnes følgende:

 1. Koch, B. (2015):Hvordan sikrer vi en helhedsorienteret kommunal indsats i praksis? I: Simovska, V., Pedersen, U., Jensen, J.M. & Bröstöm, S. (red.). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Dafolo 
 2. Koch, B. (2014): Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen. I:Høj, B.B., Maibom, I., Rasmussen, T.N. (red.): Idrættens værdier og kultur. KvaN
 3. Bertelsen, K., Ottesen, C.L. & Koch, B. (2017): Bevægelse i udskolingen i et didaktisk perspektiv. KOSMOS og Undervisningsministeriet