Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Claus Løgstrup Ottesen (COTT)

Claus Løgstrup Ottesen, ekspert i fysisk aktivitet og læring

Claus Løgstrup Ottesen

Lektor - Læreruddannelsen

Telefon: 7266 5244
E-mail: cott@ucsyd.dk
By: Esbjerg
LinkedIn: claus-løgstrup-ottesen-5242aaa6
UC Viden: Se profil

 

Ekspert i bevægelse og læring, og implementering af bevægelse i skoler.

 

Claus arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter inden for bevægelse, læring, sundhedsfremme, idræt, inklusion, didaktik og pædagogiske udviklingsprocesser på skole- og daginstitutionsområdet.

Claus Løgstrup Ottesen er uddannet folkeskolelærer med en master i læreprocesser og forandringsledelse og han har særligt gjort sig gældende med sine betragtninger om bevægelse integreret i undervisningen i skolen.

Han underviser også i ovenstående på læreruddannelsen og i videreuddannelsen af primært lærere og pædagoger.

Pædagogisk og didaktisk viden om bevægelse i skolen

Claus Løgstrup Ottesen har erfaringer med videreuddannelse i mange forskellige kommuner og skoler. Han peger på, at der mange steder er et stort behov for inspiration til at integrere bevægelse i skolen og særligt i undervisningen på en meningsfuld og didaktisk begrundet måde.

I sit arbejde har han derfor et stærkt fokus på at styrke den pædagogiske og didaktiske viden om bevægelse i skolen, og særligt bevægelse integreret i undervisning.

I samarbejde med to kolleger i KOSMOS, har Claus i efteråret 2017 udviklet undervisningsmateriale for Undervisningsministeriet med konkrete anbefalinger og værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning, hvor krop og bevægelse integreres på en meningsfuld måde med et didaktisk afsæt, med et særligt fokus på de ældste elever i skolen

Vil du vide mere?

Se Claus Løgstrup Ottesens forskerprofil.

Læs mere om Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring og videnstemaet Fysisk aktivitet og læring, hvor Claus er en af UC SYD's eksperter.

I mit arbejde er jeg særligt optaget af at styrke den pædagogiske og didaktiske viden om bevægelse i skolen og undervisningen, der efterfølgende kan anvendes meningsfuldt i praksis

Claus Løgstrup Ottesen

Lektor og ekspert i bevægelse og læring, og implementering af bevægelse i skoler.

Det arbejder Claus Løgstrup Ottesen med

Bevægelse i et didaktisk perspektiv

Claus argumenterer for, at der er brug for et fælles sprog for bevægelse integreret i undervisningen (BIU) med afsæt i et bredt bevægelsesbegreb med fokus på mange måder at lære på. Lærere skal inddrage bevægelsesaktiviteter med en didaktisk bevidsthed i den fagfaglige undervisning, hvor aktiviteterne er inddraget på en meningsfuld måde i relation til undervisningens øvrige arbejdsmetoder.

Krop og bevægelse bør indgå som en aktiv del af læreprocessen med både legende, praktiske, anvendelsesorienterede og kreative undervisningsformer. På denne måde bliver en didaktisk inddragelse af bevægelse i undervisningen, kombineret med andre undervisningsformer, til en fast ingrediens, når man taler om en kvalificeret, alsidig og varieret undervisning med elevernes læring og trivsel i sigtekornet.

Ovenstående bygger på en didaktisk BIU-model, Claus har udviklet, som har til formål at nytænke, præcisere og systematisere bevægelsesaktiviteter integreret i undervisningen (Ottesen, 2017). Helt konkret er BIU-modellen opdelt i fem kategorier, der giver et overblik over de forskellige måder, man som lærer eller pædagog kan integrere krop og bevægelse i den fagfaglige og/eller understøttende undervisning.

BIU-modellen præsenterer fem forskellige typer af BIU, som samlet set kan bidrage til at gøre undervisningen alsidig og varieret. Ved at have en innovativ og mangfoldighed tilgang til valget af bevægelsesaktiviteter, kan vi tilgodese mange forskellige måder at lære på, hvor krop og bevægelse indgår som en aktiv del af læreprocessen med praktiske, anvendelsesorienterede og kreative undervisningsformer.

Forskningsprojekt om bevægelse i udskolingen

Claus Løgstrup Ottesens fokus er rettet mod at styrke den pædagogiske og didaktiske viden om bevægelse i skolen, herunder bevægelsesaktiviteter integreret i undervisningen.

Han gennemfører i øjeblikket et forskningsprojekt på skoler i Vejle Kommune, i samarbejde med docent Jesper von Seelen, hvor de undersøger, om en varieret, systematisk og didaktisk funderet integration af kroppen og bevægelsesaktiviteter i undervisningen kan forbedre elevernes trivsel, motivation og faglige præstation.

Projektet har desuden fokus på, hvilke muligheder og barrierer, der er forbundet med at integrere bevægelsesaktiviteter didaktisk i undervisningen. Undersøgelsen har fokus på udskolingen og helt specifikt 8. årgang.

Undervisningsmaterialer til kampagnen Aktiv Året Rundt

Claus har i en årrække udviklet undervisningsmaterialer til lærere og pædagoger i skolen til UC SYD's sundhedskampagne Aktiv Året Rundt med op mod 375.000 deltagende elever.

Materialerne giver inspiration til bevægelse i skolen, både i de aktive pauser og integreret i undervisningen

International profil

Claus Løgstrup Ottesen har holdt flere forskellige oplæg i internationale sammenhænge og er meget optaget af at videndele med kolleger fra andre lande.

Han har bl.a. holdt oplæg på internationale konferencer i Finland, Island, Tyskland og Rumænien og har det seneste år afholdt kurser for lærere på skoler og universiteter i Taiwan, samt i flygtningelejre og i undervisningsministeriet i Grækenland.

Her haft Claus haft fokus rettet mod at integrere bevægelse didaktisk og meningsfuldt i undervisningen med henblik på øget læring, trivsel og inklusion.

 Udgivelser af Claus Løgstrup Ottesen

En skole i bevægelse - læring, trivsel og sundhed. Ottesen, C.L. (2017): Bevægelse integreret i undervisningen. I Schultz, A. & Seelen, J.V.: København: Akademisk Forlag.

Bevægelse i udskolingen i et didaktisk perspektiv. Bertelsen, Katrine, Ottesen, Claus Løgstrup & Koch, Børge (2017). København: KOSMOS og Undervisningsministeriet.

Bevægelse i undervisningen 2 - inspiration til 45 minutters daglig bevægelse. Aktiv rundt i Danmark 2015Ottesen, Claus Løgstrup (2015): Haderslev: UC SYD