Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Dorthe Christiane Zinck Iversen (DCIV)

Videncenter for Sundhedsfremme

Dorthe Christiane Zinck Iversen

Dorthe Christiane Zinck Iversen

Projektkonsulent - Videreuddannelsen

Telefon: 7266 5447
E-mail: dciv@ucsyd.dk
By: Haderslev

Dorthe Christiane Zinck Iversen er lektor I pædagogik, cand. Pæd. Pæd., master i socialentreprenørskab og socialpædagog. Dorthe har mange års erfaring i udviklings-, forsknings- og innovationsprojekter. Hun arbejder blandt andet med projektledelse, velfærdsinnovation og brugerdreven innovation og har modtaget Undervisningsministeriets Pionerpris, årets hygiejnepris fra Rådet for Bedre Hygiejne samt en innovationspris fra IDEA.

Det arbejder Dorthe med:

Projekter

Dorthe er uddannet inden for systemisk projektledelse hos Rambøll Attractor og har mange års erfaring med deltagelse i og ledelse af projekter. Desuden arbejder hun med projektansøgninger på tværs af afdelinger på UC SYD. De seneste projekter, Dorthe har deltaget i, er ”Kompetenceudviklingsindsats om maddannelse, måltider og sundheds i henholdsvis dagtilbud og grundskole” – finansieret af Undervisningsministeriet, samt forskningsprojektet "Hygiejne i daginstitutioner". I disse to projekter ønskes indsigt i dels hvilken sundhedsfaglig viden og hvilke handlekompetencer, pædagoger benytter sig af i den daglige hverdagspraksis inden for hygiejneområdet, og dels hvilke barrierer og potentialer, der ses i forhold til samarbejdet mellem sundhedsplejersker og pædagoger inden for hygiejne.

Hvis vi både ønsker at bevare og udvikle vores velfærdssystem, så fordrer det nytænkning og modet til for en stund at kaste os ud i kaos sammen med de borgere, vi skal samarbejde med. Social ulighed i sundhed er stigende, og her bliver samarbejdet med borgerne en vigtig vej i forhold til at gentænke vores velfærdssystem, både indenfor sundhedssektoren og generelt i samfundet.

Dorthe Christiane Zinck Iversen

Læs mere

Se Dorthes faglige profil.

Blandt Dorthes udgivelser kan nævnes følgende:

Iversen, D.; Jakobsen B.; Berg, I. (2017): Patienter skaber ny viden i almen praksis – patienterne vil gerne! Månedsskrift for almen praksis, 2017, 8:644-652

Iversen, Dorthe Christiane Zinck (2011): Udvikling af studerendes og medarbejderes kreative og innovative kompetencer. I: Paulsen, M. & Klausen, S.H. (red.): Innovation og læring - filosofiske og kritiske perspektiver. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Iversen, Dorthe Christiane Zinck (2011): Nyt dannelsesideal i kølvandet på entreprenørskabsparadigmet. I: Kirketerp, A. & Greve L. (red.): Entreprenørskabsundervisning. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag