Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Hans Christian Quvang Jørgensen (CQUV)

Christian Quvang

Hans Christian Quvang Jørgensen

Docent - Forskning

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på på Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Telefon: 7266 4111
E-mail: cquv@ucsyd.dk
By: Esbjerg
LinkedIn: christian-quvang-68826866
UC Viden: Se profil

National og europæisk forskning
På nationalt plan er Christian involveret i Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU) i en funktion som NUBU fellow med ansvar for at bidrage til forskning på dette felt i UC sektoren. Christian har siden NUBU startede i 2010 selv bidraget med forskning i NUBU ligesom han er engageret i forskningsaktiviteter.  

I en Europæisk kontekst er Christian Link Convenor i European Educational Research Association (EERA) for Network 20 Research in Innovative Intercultural Learning Environments og dermed ansvarlig for aktiviteter på den årlige forskerkonference ECER. 

Undervisning på læreruddannelsen
Ud over egen forskning, konsulent- og vejlederfunktioner og tillidsposter er Christian sammen med undervisere på læreruddannelsen i Esbjerg medansvarlig for tilrettelæggelse og undervisning på det internationalt udbudte 30 ECTS points forløb Inclusive Education med studerende fra Europa og Asien.  

Bidrag til antologier
Processer med inklusion og eksklusion er tæt forbundet med etiske spørgsmål for såvel professioner som studerende i deres studieforløb og arbejde med praktik og bacheloropgave. Det har Christian beskæftiget sig med i et bidrag til antologien Empiriske undersøgelser og metodiske greb.

Senere i 2018 udkommer der to andre bøger med bidrag fra Christian. Den ene er en dansk antologi, der er en status omkring inklusion og eksklusion, og den anden udgivelse er en Australsk antologi med fokus på skole som et sted for eksklusion.  

Vil du vide mere?

Hør i videoen herunder hvad Christian Quvang har på hjertet, hvordan han ser og arbejder med inklusion som mind-set – og hvilken stor samfundsmæssige udfordring, der ligger foran os i forhold til inklusion for både børn, unge og voksne.

Se Christian Quvangs forskerprofil.

Læs mere om forskningssporet Inklusion og eksklusion under Forskningsprogrammet Skole og undervisning og om videnstemaet inklusion og eksklusion

Christian har løbende forskellige opgaver som udpeget ekspert til referencegrupper i ministerielle kontekster som f.eks. Danmarks Evalueringsinstitut, i universitetsprojekter på Syddansk Universitet og som ressourceperson i organisationer som f.eks. Egmont Fondens projekt Lær for Livet.

Nationale og regionale medier som P1, TV  2 og regionale medier bruger Christian som ekspert. Lige som organisationer som Foreningsfællesskabet Ligeværd, Danske Skoleelever og Dansk Skoleskak trækker på Christians ekspertviden.

Du kan f.eks. se videoen med Christian Quvangs oplæg om inklusion, eksklusion og aktører i folkeskolen på Ligeværds politiske temadag om inklusion fra den 19. august 2020.

Det arbejder Christian Quvang med

Inklusion i specialpædagogik i dagtilbud og skole

Forskningsprojektet "Signalement af specialpædagogisk faglighed - en undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver" med særligt fokus på inklusion og specialpædagogik blev afsluttet og publiceret maj 2017.  I projektet undersøgte og dokumenterede hvordan inklusion og specialpædagogik udfoldes i pædagogernes arbejde og samarbejde med børn, unge, andre professioner og forældre. I projektet er der fokus på pædagoger der arbejder i dagtilbud, i klubber, på skoler og i SFO samt i dagbehandlingstilbud.

Projektet har en række interessante konklusioner om forskelligheden inden for de forskellige arbejdsområder, ligesom der er et særligt fokus på pædagogernes samarbejde med f.eks. lærer og interessante perspektiver vedrørende pædagogernes professionsforståelse.   

Læs mere om forskningsprojektet Signalement af specialpædagogisk faglighed - en undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver

Aktørperspektiver i inklusionsindsatser

Et vigtigt perspektiv i forskning i inklusion og eksklusion er, hvordan forskellige aktører som børn, elever, unge, forældre, professionelle, ledere og politikere oplever processerne. På mange måder kan det konstateres, at det er perspektivet, der betyder rigtig meget. Dette er et gennemgående træk i flere af de forskningsprojekter og deraf følgende modeller, der er en del af Christians portefølje gennem årene som forsker. Det gælder bl.a. følgende projekterlg.:

 • Teamsamarbejde om inklusion – Et forskningsprojekt for Undervisningsministeriet
 • Inklusionsmatricen IM – en refleksionsmodel i arbejdet med inklusion – et VISO projekt
 • ”Man skal handle før mælken bliver sur” -  Et NVIE projektet for Socialstyrelsen  

Derfor arbejder Christian med inklusion og eksklusion

Igennem hele sin professionelle karriere har Christian som lærer, psykolog, lektor og forsker arbejdet med specialpædagogiske problemstillinger, hvor inklusion og eksklusion er central.

Det er en kerneopgave for velfærdsprofessioner, der arbejder med trivsel og læring, som pædagoger og lærere hele tiden at forholde sig til børn og unge i udsatte positioner og med særlige behov.

At arbejde i det felt forudsætter et dobbeltblik, hvor også betydningen af børn og unges relationer og en etisk funderet tilgang er vigtige aspekter, for at indsatser for inklusion opleves som det rigtige og gode at gøre.

Citatet herunder er fra artiklen "Et fyrtårn I den inkluderende specialpædagogik i Danmark – Susan Tetler’s bidrag i tre blink bragt i Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion nr. 3/4 i 2017. Her indrammer Christian inklusionsperspektivet således:

I denne inklusionens didaktik er der fokus på såvel et individ - som et community perspektiv, hvor kortlægning og beslutning om inkluderende indsatser baseres på en række indikatorer, der ikke kun vedrører læring og trivsel, men også temaer relateret til alle mulige aspekter ved menneskers livsverden og livsduelighed. Dermed bliver fokus i den nye inkluderingshåndbog også målet om social bæredygtighed i de praksisfællesskaber, der udgør rammene for børn, elever, voksne og professionerne. I de pædagogiske processer, hvad enten der er tale om almen pædagogiske, specialpædagogiske eller socialpædagogiske, er ’mødet’ mellem barnet eller eleven og professionen og disse individers narrativer et centralt omdrejningspunkt for at øge inklusionen.

Christian Quvang

Ekspert i inklusion og eksklusion

Udgivelser

Adult Narrated Perspectives on Childhood Marginalization in Everyday School Life in Denmark, p. 111 – 126. Quvang, C. (2020). In: Mulligan, Deborah L., Danaher, Patrick Alan (Eds.); Researching Within the Educational Margins - Strategies for Communicating and Articulating Voices. Palgrave Studies in Education Research Methods. SPRINGER

Et fyrtårn i den inkluderende specialpædagogik i Danmark – Susan Telers bidrag i tre blink, i Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion, Nr 3/4 årgang 37, side 2 – 11. Quvang, C. (2017).

Specialpædagogik – en introduktion. Hans Reitzels Forlag. Quvang, C. (red). (2016).

Deltagelse og forskellighed – en grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. VIASYSTIME. Molbæk, M. (red.) Quvang, C. og Hedegaard Sørensen, L. (2014/15 2.udg.).

Inkluderingshåndbogen – udvikling af læring og deltagelse i skoler og andre sammenhænge. 3.udg. Oversat og bearbejdet af Christian Quvang & John Willumsen. Esbjerg: NVIE.  Booth, T. & Ainscow, M. (2015)