Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Hans Krab Koed (HKKO)

Billede af Hans Krap Koed

Hans Krab Koed

Lektor - Læreruddannelsen

Hans Krab Koed er lektor i kristendomskundskab/religion ved Læreruddannelsen.

Hans har især beskæftiget sig med religionsdidaktik i en senmoderne kontekst, og har i mange år beskæftiget sig med dannelse i en interkulturel sammenhæng, især i tysk kontekst.

Telefon: 7266 4036
E-mail: hkko@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: hans-krab-koed-8b66578/
UC Viden: Se profil

Pædagogisk, didaktisk og fagfagligt kvalitetssikring

Hans har en baggrund som cand. theol. og cand. mag i religion og dansk.

Som mangeårig censorformand for Læreruddannelsen og Religionsvidenskab på KU, SDU og AU er Hans ekspert i kvalitetssikring af uddannelser pædagogisk, didaktisk og fagfagligt.

Hans er medlem af National Faggruppe for undervisningsfaget Kristendomskundskab/Religion i Læreruddannelsen. Desuden er han med i flere af Uddannelsesministeriets udvalg i forbindelse med kvalitetssikring af videregående uddannelser.

Grundtvigianisme, folkeoplysning og dannelse

Endelig har han i mange år været aktiv inden for kirke og kultur, bl. a. som menighedsrådsformand, med stor interesse for grundtvigianisme, folkeoplysning og dannelse.

Desuden er Hans medlem af Kvalifikationsnævnet 

Se mere på Hans Krab Koeds forskerprofil på UC Viden

Udgivelser

Religion i skolen - hvorfor det? Religionspædagogisk Forlag. Hans Krab Koed. 3. udgave 2002.

Kulturfagenes didaktik. Dafolo. Hans Krab Koed m.fl. 2017.

Undervisning på professionsuddannelser. Munksgaard. Vibeke Damlund (red.). 2018.