Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Henrik Kasch (HKAS)

Henrik Kasch

Lektor - Læreruddannelsen

Henrik Kasch underviser på Læreruddannelsen på UC SYD i engelskfaget og er som forsker kontaktperson ved Universitetsskolen Engelsk. 

Desuden er han ph.d. studerende i didaktisk inklusion.

Telefon: 7266 4183
E-mail: hkas@ucsyd.dk
By: Esbjerg
UC Viden: Se profil

Ph.d. projekt om didaktisk inklusion

Henrik forsker i didaktisk inklusion i sit ph.d.-projekt. Her undersøger han, hvordan Computer-assisted Language Learning og Universal Design for Learning kan bruges til at opbygge en inkluderende læringspraksis i engelskfaget (Kasch, 2015, 2018, 2019, 2020).

Det undersøgte design tager udgangspunkt i en eksisterende engelsklærebog og prøver at række ud til alle elever i klassen ved at tilbyde

 • glosehjælp for alle ord i teksten i både tekst, lyd og billede på engelsk og dansk
 • lydgenfortælling på engelsk og dansk for hver side
 • en tænkeopgave for på dansk og engelsk.

Projektet sigter til at klæde folkeskolelærere i sprogundervisning bedre på i forhold til inkluderende praksis ved at tilbyde viden om,

 • hvordan øget deltagelse på tværs af klassen kan ske ved at fjerne barrierer for læring
 • hvordan kompenserende hjælpemidler kan bruges af både elever på forskelligt niveau til at øge deres engagement i læsebaserede læringsprocesser.

Digital literacy og inkluderende praksis

Henrik er også interesseret i digital literacy og inkluderende praksis og har i denne forbindelse samarbejdet med især Lektor ph.d. Carlo Grevy fra UC SYD.

Sammen med Carlo Grevy har han udgivet en række bøger om didaktik og digital literacy i Skole, livsverden og nye læringslandskaber og historiefagets didaktik i Historie, kultur og Didaktik samt Der er liv i historie.

Undervisning indenfor sprog og kommunikation

Henrik har desuden undervist ved Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog og Kandidatuddannelsen i didaktik med særligt henblik på dansk – begge ved Danmarks Institut for Pædagogik og Undervisning (DPU) samt i ca. 25 forskellige discipliner inden for sprog og kommunikation ved CBS, KUA, SDU, BSS og AAU, herunder eksempelvist

 • Logik
 • Diskursanalyse
 • Multimodal Semiotik
 • Grammatik
 • Oversættelse
 • Oversættelsesteori
 • Kognitiv Semantik
 • Business Communication. 

Netværk

Henrik Kasch er medlem af European Alliance for Innovation, Forskernetværket for IT og læring og det internationale forskernetværk Universal Design Hub

Herudover arbejder han som reviewer på internationalt anerkendte tidsskrifter som TESOL og JISTE. 

Udgivelser

Henrik har publiceret i internationale og danske forskningstidsskrifter - bl.a.:

Multimodalisering som stilladsering. Kasch, H. (2015). In D. Carlsen & J. J. Hansen (Eds.), Digital læsedidaktik (pp. 219–232). Copenhagen: Akademisk Forlag.

New Multimodal Designs for Foreign Language Learning. Kasch, H. (2018). Learning Tech -Tidsskrift for Læremidler, Didaktik Og Teknologi, 5, 28–59.

Experimental Studies of the Affordances of Assistive Multimodal Learning Designs: Universal Design for Learning in Modern Language Classrooms. Kasch, H. (2019). JISTE, 23(2), 93–107.

Innovative Inclusive Educational Technology in Language Classrooms and Learner Perspectives: A Study of Nine Learner Narratives. Kasch, H. (2020). In A. Brooks & E. I. Brooks (Eds.), Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation 8th EAI International Conference, ArtsIT 2019, and 4th EAI International Conference, DLI 2019, Aalborg, Denmark, November 6–8, 2019, Proceedings (pp. 660–670).