Gå til hovedindhold

John Risberg (JRIS)

John Risberg fra Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD

John Risberg

Projektmedarbejder - Udvikling og forskning

Telefon: 7266 5246
E-mail: JRIS@ucsyd.dk

John Risberg er uddannet folkeskolelærer og Cand. Scient i idræt og sundhed. Han har mange års erfaring med skoleledelse og har været leder af idrætsskoler i Fredericia. Desuden har han erfaringsgrundlagets inden for bevægelse og motion i folkeskolen, projektledelse, strategiarbejde med idræt, bevægelse og motion samt implementering i hverdagen.

Det arbejder John med:

Bevægelsescertificering i Aabenraa kommune

Johns primære arbejdsopgave i Kosmos er bevægelsescertificering af skoler i Aabenraa kommune. Certificeringen er et redskab til de skoler som ønsker et mere aktivt bevægelsesmiljø. Dette betyder at John samarbejder med ledelsen, det pædagogiske personale omkring et indføring i nyeste viden på området, en strukturering samt udvikling af bevægelse på egen skole og kompetenceløft i forhold til didaktiske modeller på området.

Linjefagsuddannelse af erfarne idrætslærere i Sønderborg Kommune

Dette er et forløb for erfarne idrætslærere i Sønderborg kommune med omdrejningspunkt omkring lærernes tilegnelse af et linjefag i idræt. Der designes et turboforløb for disse lærere, så de kan bringe deres viden op på linjefagsniveau.

Inspirationsoplæg omkring bevægelse og motion

John kan bookes til at give temadage, oplæg og små spotkurser omkring bevægelse og motion i folkeskolen samt på erhvervsuddannelserne.