Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Lene-Theresa Hansen (LTHA)

Lene-Theresa Hansen

Lene-Theresa Hansen

Lektor - Videreuddannelsen

Telefon: 7266 3145
E-mail: ltha@ucsyd.dk
By: Haderslev

Lene-Theresa har ansvar for UC SYDs Videreuddannelse på områderne demens, psykiatri, socialpædagogik, sundhedspraksis og ICDP.

Hun er uddannet pædagog og har mange års erfaring med det social- og sundhedsfaglige samt socialpædagogiske felt i kommuner og regioner - herunder som leder af afdelinger og forvaltninger.

Derudover har hun læst en diplom i psykiatri, har en mastergrad i socialpædagogik, er SocD i demens og lektor i social- og specialpædagogik.

Hun er optaget af det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. Hvilken betydning har en ”ny” professionalisme for den fagprofessionelle, borgeren og civilsamfundet? Hvordan klæder vi de forskellige instanser på til at lykkes sammen? Og hvilken betydning har dette paradigmeskifte for de social- og sundhedsfaglige som de socialpædagogiske områder, samarbejdspartnere og Videreuddannelsen i UC SYD.