Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Leo Komischke-Konnerup (LKKO)

Leo Komischke-Konnerup fra UC SYD

Leo Komischke-Konnerup

Chefkonsulent - Forskning

Leo er ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser og har arbejdet med disse skolers  almenpædagogiske og politiske problemstillinger gennem mere end 10 år.

Telefon: 7266 5224
E-mail: lkko@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: leo-komischke-konnerup-96107570

Leo beskæftiger sig med den pædagogiske praksis på frie skoler og uddannelsesinstitutioner – især for børn og unge med særlige behov i aldersgruppen 14 – 25 år.

Leo er en meget anvendt konsulent, oplægs- og foredragsholder i forbindelse med udvikling og diskussion af pædagogisk praksis på frie skoler samt på frie uddannelsessteder rundt om i landet.

Ud over sin egen forskning og konsulentfunktioner ved UC SYD, er Leo engageret i en række frie skoler og uddannelsestilbud som bestyrelsesmedlem og rådgiver gennem mange år - f.eks. STU-uddannelse, folkehøjskole, efterskole, bo- og inklusionstilbud samt en række socialøkonomiske aktiviteter for unge med særlige behov.

Leo har gennem en årrække især arbejdet tæt sammen med en lang række frie skoler og uddannelsessteder indenfor Foreningsfællesskabet Ligeværd, hvor han har udført forsknings-, udviklings-, formidlings- og konsulentopgaver. Han er også udpeget som medlem af Ligeværds skole- og uddannelsespolitiske udvalg.

Desuden er Leo valgt til tillidsmandskredsen for den frie Lærerskole i Ollerup efter indstilling fra formanden for Dansk Friskoleforening.

Han har desuden bidraget med sin viden til

I 2016 modtog Leo Højskolepædagogisk Pris som den første nogensinde.

Vil du vide mere?

I videoen herunder kan du få viden om hvorfor Leo Komischke-Konnerup er optaget af, at vi har en pædagogisk kvalitet og en pædagogiske ansvarlig i vores uddannelsessystem, så uddannelse bliver for alle - og ikke kun nogle. Leo giver også et indblik i sin ph.d. om gentagelsens pædagogik

Se også Leo Komischke-Konnerup forskerprofil, hvor du finder en lang række af Leos bidrag til skolepædagogiske, socialpædagogiske og specialpædagogiske emner i skole og uddannelsessammenhæng.

Leos ekspertise har desuden været anvendt i en lang række artikler og indslag i presse og fagblade f.eks. Kristeligt Dagblad, Politiken, DR, TV2, Folkeskolen, Uddannelsesbladet, Højskolebladet, Efterskolen, Gymnasieforskning, Frie Skoler, Ligeværd.

Læs mere om forskningssporet Inklusion og eksklusion under Forskningsprogrammet Dagtilbud og skole, hvor Leo er chefkonsulent, og om videnstemaet inklusion og eksklusion.

Det arbejder Leo Komischke-Konnerup med

Pædagogik og politik

Politiske og pædagogiske problemstillinger og emner, der vedrører efterskoler, folkehøjskoler og andre frie skoleformer. Leo er især optaget af spørgsmålet, om de frie skolers frihed og deres relevans for samfundet: hvad skal vi egentlig med de frie skoler? Hvad skylder de frie skoler staten og samfundet? Hvad ville samfundet mangle hvis de frie skoler ikke fandtes? Hvad bruger de frie skoler egentlig deres frihed til?

God uddannelse for alle

I et samfund som det danske er undervisning og uddannelse helt afgørende for at kunne høre til og medvirke i samfundets mange forskellige fællesskaber. Uden undervisning og uddannelse kommer man ganske enkelt ikke ind i det danske samfund. Derfor er Leo optaget af spørgsmålet om, hvordan vi kan udvikle god og meningsfuld undervisning for alle unge – uanset deres forskellige forudsætninger.

Derfor arbejder Leo med spørgsmålet om inklusion og eksklusion

Leo har arbejdet med pædagogik, skole og uddannelse gennem mere end 30 år. Som lærer i folkeskolen og på frie skoler, skoleinspektør i folkeskolen, forstander på social døgninstitution, lektor på læreruddannelsen, videncenterleder og chefkonsulent ved UC SYD.

Gennem alle årene har han især været optaget af spørgsmålet om, hvordan undervisning og uddannelse kan forstås pædagogisk og udformes som meningsfulde pædagogiske aktiviteter for alle børn og unge – og ikke kun for ”de i forvejen lykkelige”, som Leo ofte udtrykker det. Han fremhæver især professionshøjskolernes rolle i den forbindelse:

Hvis ikke netop professionshøjskolerne og deres forskning skulle interessere sig for dette både pædagogisk og politisk betydningsfulde spørgsmål – ja så ved jeg da snart ikke hvem der skulle det?

Leo Komischke-Konnerup

Ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser

Nyere udgivelser

Gentagelsens Pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov. Komischke-Konnerup, L. (2018). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

En pædagogisk efterlysning? Nogle grundlæggende overvejelser over en empirisk arbejde almen pædagogik. Komischke-Konnerup, L. (2018) I: Oettingen, A. (red.). (2018). Empirisk dannelsesforskning: Mellem teori, empiri og praksis. Hans Reitzels forlag.

Menneske eller borger: Skolens pædagogiske grundproblem. Komischke-Konnerup, L. (2016). Akademisk Forlag.

Folkehøjskolen – midt i samfundet! Nogle almene synspunkter på folkehøjskolens pædagogiske og politiske opgave. Komischke-Konnerup, L. (2015) I: Rahbek, R.K. & Møller, J. (red). (2015). Højskolepædagogik: En fortælling om livsoplysning i praksis. Klim.

Folkeskolens pædagogik – ren og klar eller praktisk og fri? Nogle almene pædagogiske synspunkter på folkeskolens undervisning. Komischke-Konnerup, L. (2014) I: Tanggaard, L., Rømer, T. Aa. & Brinkmann, S. (red.). (2014). Uren Pædagogik 2.

Mellem individ og samfund – nogle almene pædagogiske synspunkter på skole og ungdomsuddannelse. Komischke-Konnerup, L. (2014b) I: Kognition & Pædagogik, 94, 6-23.