Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Lone Oest (LOOL)

Videncenter for Sundhedsfremme

Lone Oest

Lone Oest

Konsulent - Videreuddannelsen

Telefon: 7266 5253
E-mail: lool@ucsyd.dk
By: Haderslev

Lone Oest er sundhedsplejerske og master i ledelses- og organisationspsykologi. Hun arbejder med sundhedspædagogisk kompetence og er projektleder for internationale og nationale projekter om organisatorisk udvikling, innovation og iværksætteri. Hun står blandt andet i spidsen for projekt ”SUNDiværk”, som kompetenceudvikler og tilskynder studerende fra et bredt udsnit af UC SYDs bacheloruddannelser til at starte egen virksomhed.

Mit udgangspunkt for læring, pædagogik og sundhedsfremme findes i den enkeltes praksis og dagligdag. Nærvær, relationer og kreativitet er nøgleord i den proces.

Konsulent Lone Oest, Videncenter for Sundhedsfremme

Det arbejder Lone med: 

SUNDiværk

SUNDiværk tilbydes studerende ved UC SYD som et forløb omkring innovation, entreprenørskab og iværksætteri med fokus på at skabe sit eget drømmejob enten i en ansættelse f.eks. i privat virksomhed eller i egen virksomhed. Samarbejdspartneren Haderslev Erhvervsråd står for networking, mentoring og formidling af kontakter til erhvervsråd i andre kommuner med henblik på sparring til de studerende. Vi vender tanker om og konkretiserer branding, værdier, pitching, at tænke på kanten af boksen, regnskabsføring og produktudvikling. Det forventes, at ca. 100 studerende vil deltage i projektet, heraf 20 studerende, der opretter et CVR-nummer. Økonomisk støttes projektet af erhvervsstyrelsen med midler fra Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Syddanmark. Se afsluttende pjece om projektet.

Læs mere på SUNDiværks hjemmeside www.sundivaerk.dk og på projektets facebookside.

Internationalt projekt: In For Care

Dette internationale projekt er et samarbejde mellem 6 Nordsøregions-lande: Norge, Sverige, Danmark, Skotland, Holland og Belgien. Der deltager 9 partnere i projektet, og de repræsenterer regioner, kommuner og universiteter og university colleges. Deltagerne arbejder med at bruge en innovativ tilgang til udvikling af serviceydelser og at fremme offentlige og private virksomheders samarbejde med borgerne. I Danmark betyder projektet, at der sættes fokus på at styrke og inddrage frivilligt arbejde i et boligområde i Esbjerg kommune. Lone underviser og guider frivillige fra boligområdet samt studerende fra UC SYD i sammen at anvende og tilpasse eksisterende sundhedspædagogiske redskaber. Derudover udvikles de sundhedspædagogiske redskaber til et e-læringsprogram med hjælp fra frivillige borgere. Dette nye program vil kunne anvendes af frivillige, når In For Care projektet slutter. Læs om In For Care på projektets hjemmeside og se artiklen om, hvordan UC SYD arrangerede en spændende, international konference for projektet.

Sundhedspædagogik og kompetenceudvikling

Lone arbejder med udvikling af sundhedspædagogiske redskaber og kompetenceudvikling for sundhedspersonale i brugen af redskaberne. Hun har deltaget i en række projekter sammen med Region Syddanmark, Steno Diabetescenter og Diabetesforeningen:

 • Sundhedspædagogik til borgere med kronisk sygdom
 • Sundhedspædagogik til sårbare borgere
 • Sundhedspædagogik til pårørende i familier med diabetes (også forkortet: PIFT)

Senest har hun medvirket i projekt ’Livsstilsguide i praksis’ (også forkortet: LIP) - et forsknings- og kompetenceudviklingsprojekt, der har til formål at forbedre samarbejdet mellem voksne med psykisk sygdom og sundhedsfagligt personale for herigennem fremme sundheden. I projektet er der udviklet og afprøvet i alt 7 samtaleværktøjer gennem brugerdreven innovation, hvilket vil sige brug af aktiv involvering af professionelle, familiemedlemmer og borgere med psykisk sygdom. De pågældende borgere har netop peget på, at deres involvering er helt afgørende for at arbejde med sundhed og mulige forandringer, og deres deltagelse i projektet har givet et stærkt grundlag for de nye værktøjers anvendelighed.

Læs mere 

Lone har en række nationale og internationale aktiviteter og publikationer. Se hendes forskerprofil.

Eksempler på Lones udgivelser:

 1. Levisen, V. D. H., Oest, L., Saurbrey Pals, R., Laursen, R. H., Rauff, K. & Hempler, N. F. (2020): Hvordan kan sundheden fremmes hos voksne med psykisk sygdom? – Implementering af et nyudviklet sundhedspædagogisk koncept til facilitering af bedre samarbejde om sundhed. I: BestPractice, aug. 2020
 2. Pals, R.A.S.; Drejer, S.; Laursen, R.H.; Oest, L.; Levisen, V.D.H.; Krogh, N.R & Hempler, N.F. (2020): Implementing a collaborative model in health education practice: a process evaluation of a health education programme targeting users with mental health problems. I: BMC Health Services Research volume 20, Article number: 38 (2020)
Lone Oest og studerende ved SUNDiværk

Billedtekst: Lone Oest og studerende ved SUNDiværk