Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ole Steen Nielsen (OSNI)

Ole Steen Nielsen

Ole Steen Nielsen

Underviser - Efter- og videreuddannelsen

Oles opgaveportefølje omfatter bl.a. undervisning i ledelses- og organisationsudvikling af skoler og institutioner for børn og unge f.eks FGU-institutioner og fritidstilbud. Herunder undervisning i ledelse og organisering af pædagogiske teams, samt ledelse af inklusion. Ole forestår desuden udviklingsarbejde, undersøgelser og professionsforskning bredt indenfor det pædagogiske efter- og videreuddannelsesområde. 

Telefon: 7266 4078
E-mail: osni@ucsyd.dk
By: Esbjerg
LinkedIn: ole-steen-nielsen-057a10b2
UC Viden: Se profil

Specialist- og konsulentkompetencer

Oles kompetencer spænder vidt og omfavner temaer indenfor FGU sektoren, ungdoms- og fritidspædagogik, ledelse og organisation og ikke mindst inklusion.

Han har igennem mange år, både som underviser, konsulent og forsker, udviklet og formidlet viden til brug for såvel den pædagogiske som for ledelsesmæssige praksis.

Det er en mærkesag for ham at få bragt ’viden i spil’ i praksis, hvilket ofte tilrettelægges gennem aktionslæring og aktionsforskningsprojekter. Her bidrager han med sin indgående viden til såvel praksis som forskning, indenfor det pædagogiske og ledelsesmæssige felt.

Ole gør en forskel som underviser, konsulent og sparringspartner for ledere og ledelsesteams, hvor han bl.a. medvirker til at skabe rum for læring og dermed udvikling i praksis, til gavn for hele organisationen. 

Erhvervserfaring

Gennem hele sit arbejdsliv, har Ole været ansat i stillinger som underviser, chef, leder og konsulent indenfor det pædagogiske område.

Før dette var han leder af efter- og videreuddannelsen v. Seminariet i Esbjerg siden CVU VEST, hvor han kom til efter en periode som uddannelseskonsulent i EPOS (Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske og sundhedsmæssige område). 

Ole har været ansat i stillinger der tilsammen udgør forskellige perspektiver på det samme pædagogiske felt, dels som uddannelseskonsulent i BUPL Frederiksborg Amt, dels som pædagogisk konsulent i Helsingør Kommune ligesom han har været selvstændig konsulent på dagtilbudsområdet og før det leder af fritidshjem.

Uddannelsesbaggrund (udvalgte)

 • Mastergrad i læreprocesser fra Aalborg Universitet - studieretning ledelse; Aalborg Universitet
 • Kandidatoverbygning – Lederens retorik, troværdig retorik; mastermodul Aarhus Universitet
 • Mastermodul - Vidensdeling og organisatorisk læring; Kommunikation, formidling og læring 1 Aarhus Universitet
 • HD 2. del i organisation: Studieretning Projektorganisation og projektledelse. Storstrøms Handelsskolecenter
 • Exam. Pæd Pæd. v. Danmarks Lærerhøjskole
 • Udviklings- og konsulentuddannelsen v. Danmarks Lærerhøjskole
 • Ledelse af og i Teambasserede organisationer, uddannelse v. Attractor/Rambøll

Netværk

 • Vidensnetværket for UC SYDS interne FGU-indsats
 • Erasmus + europæisk netværk for inklusion og eksklusion

Igangværende forskning

Kom godt afsted

Ole er projektleder på baselineundersøgelse i regi af fem FGU-institutioner.

Formålet med baselineundersøgelsen er at afdække status på, hvordan samspillet mellem AGU og lokalsamfund (virksomheder, lokalsamfundets foreninger og institutioner) er indarbejdet i AGU sporet, hvordan dette samspil er tilrettelagt og opleves af aktørerne, samt hvad der opleves som at være fremmende eller hæmmende i forhold til at leve op til lovens intentioner.

Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth (SPISEY)

SPISEY  projektet er et Erasmus + KA 3 projekt i samarbejde med partnere i Spanien, Finland, Frankrig, England.

I Danmark samarbejder vi med en FGU instituti-on (Forberedende Grunduddannelse) samt en ungdomsskole. Formålet for skolerne er at blive en mere inkluderende skole, 
Hvor der er plads til alle,  hvor alle tager et aktivt ansvar for den inkluderende praksis, hvor det sikres at alle unge kommer videre til en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller  beskæftigelse.

Sammen skal disse partnere bringe europæisk viden sammen til at gøre Inklusionskompasset operationaliser bart ved hjælp af konkrete guidelines, tjeklister, forslag til implementerings-aktiviteter, interventioner og træningsaktiviteter til både le-dere og lærere. 

SMIR projektet – Skoleledelse mellem intention og realitet

Baggrunden for projektet er, at vi er optaget af spørgsmålet om hvorfor omorganiseringerne bølger frem og tilbage mellem forskellige varianter af folkeskole- og skoleleder-organiseringer.

Begrundelserne for indførelse og omorganiseringer af de forskellige varianter af folkeskole- og skoleleder-organiseringer spænder fra økonomiske over pædagogiske til skoleledelsesmæssige rationaler med henblik på optimering, specialisering og effektivisering.

Udgivelser

Fra støttepædagog til ekspert med pædagogisk takt. Nøttrup, J., & Nielsen, O. I: Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, årg. 4, nr. 2 (2020).
Læs desuden artikel i Børn & Unge magasinet om projektet.

Forældresamarbejde i fritids- og klubtilbud - en upåagtet praksis med oversete potentialer
Rapport, samt slides udg. Af BUPL nov. 2018 (forskningsprojekt finansieret af BUPL).
Se desuden video om projektet med Ole Steen Nielsen

Signalement af specialpædagogisk faglighed – en undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver.
Rapport, samt folder udg. Af BUPL 2017 (forskningsprojekt finansieret af BUPL)

Skolereform og inklusion: et projekt med forudsigelige forhindringer omkring inklusion
Artikel i tidsskriftet ’Liv i skolen’ nr. 2 2016 (Forskningsprojekt finansieret af UVM.  Om inklusionsledelse)

Hvem skal tage teten – en evaluering af det inkluderende forældresamarbejde
Rapport på baggrund af et aktionslæringsprojekt.