Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Ole Steen Nielsen (OSNI)

Chefkonsulent Ole Steen Nielsen

Ole Steen Nielsen

Chefkonsulent - Videreuddannelsen

Ole har haft inklusion som omdrejningspunkt for sit arbejde igennem de seneste 15 år.

Telefon: 7266 2513
E-mail: osni@ucsyd.dk

Forskning og udvikling

Ole forsker i inklusion, der relaterer sig til ledelse og organisation, forældresamarbejde, pædagogprofessionen, migration m.v.

Han arbejder med en lang række udviklingsprojekter i kommuner, skoler og dagtilbud relateret til temaet inklusion. Mange af udviklingsprojekterne gennemfører Ole som aktionslæringsprojekter for at fremme relevansen for de medvirkende og for at tage udgangspunkt i den kontekst professionerne arbejder i.

Det arbejder Ole Steen Nielsen med

Pædagogers udvidede forældresamarbejde om udsatte børn og unge i fritidsinstitutioner (6-18 år)

Projektet har til formål at synliggøre, hvordan pædagoger beskriver og begrunder det udvidede forældresamarbejde som betydningsfuldt element i den pædagogiske faglighed.

Desuden skal det belyse forældresamarbejdets forskellige fremtrædelsesformer, så dets faglige indhold og praksisformer synliggøres som en fagligt begrundet pædagogisk opgave.

Endelig skal det sprogliggøre forældresamarbejdet i dets forskellige former som en pædagogisk praksis, så det bliver muligt at gøre det til genstand for systematisk udvikling.

Projektet finansieres af BUPL og  medfinansieres af UC SYD.

Pædagogers arbejde med etniske minoritetsbørn i skole og SFO

Projektet skal gennem observationer og interviews på to skoler hhv. SFO’er undersøge, hvorvidt og hvordan pædagoger i skole og SFO anvender den pædagogiske faglighed, de har tilegnet sig gennem uddannelse og erfaring, når de arbejder med børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Formålet er at skabe viden om, hvordan almenpædagogikken kan bruges til at kvalificere dette arbejde med henblik på at forbedre børnenes deltagelsesmuligheder og mindske etnisk ulighed i uddannelse.

Projektet er finansieret af Forskningsprogrammet for dagtilbud og skole i UC SYD Forskning, og udføres i 2017 og 2018.

Netværk

Ole sidder i dag i UC Netværket for Migration, Diversitet og Interkulturalitet. Han er tidligere medinitiativtager til to andre betydningsfulde netværk i UC Sektoren:

  • NUBU (Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge)
  • NUVO (Netværket for Udsatte Unge og Voksne)

Udgivelser

Signalement af specialpædagogisk faglighed – en undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver.
Rapport, samt folder udg. Af BUPL 2017 (forskningsprojekt finansieret af BUPL)

Skolereform og inklusion: et projekt med forudsigelige forhindringer omkring inklusion
Artikel i tidsskriftet ’Liv i skolen’ nr. 2 2016 (Forskningsprojekt finansieret af UVM.  Om inklusionsledelse)

Hvem skal tage teten – en evaluering af det inkluderende forældresamarbejde
Rapport på baggrund af et aktionslæringsprojekt.