Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ole Steen Nielsen (OSNI)

Ole Steen Nielsen

Ole Steen Nielsen

Chefkonsulent - Videreuddannelsen

Ole har haft inklusion som omdrejningspunkt for sit arbejde igennem de seneste 15 år.

Telefon: 7266 2513
E-mail: osni@ucsyd.dk
By: Esbjerg

Forskning og udvikling

Ole forsker i inklusion, der relaterer sig til ledelse og organisation, forældresamarbejde, pædagogprofessionen, migration m.v.

Han arbejder med en lang række udviklingsprojekter i kommuner, skoler og dagtilbud relateret til temaet inklusion. Mange af udviklingsprojekterne gennemfører Ole som aktionslæringsprojekter for at fremme relevansen for de medvirkende og for at tage udgangspunkt i den kontekst professionerne arbejder i.

Det arbejder Ole Steen Nielsen med

Skoleledelse mellem intention og realitet – SMIR orskningsprojekt

Baggrunden for projektet er,  at vi er optaget af spørgsmålet om hvorfor omorganiseringerne bølger frem og tilbage mellem forskellige varianter af folkeskole- og skoleleder-organiseringer.

Begrundelserne for indførelse og omorganiseringer af de forskellige varianter af folkeskole- og skoleleder-organiseringer spænder fra økonomiske over pædagogiske til skoleledelsesmæssige rationaler med henblik på optimering, specialisering og effektivisering.

Der eksisterer i dag ikke forskning i, hvordan skoleledere oplever de forskellige organiseringsformer. Det vidensgab vil vi i projektet bestræbe os på at udfylde i samarbejde med udvalgte skoleledere.

Vi ønsker via samarbejdet i projektet at afdække viden om:  

 • Hvilke hæmmende og fremmende faktorer for strategisk-, administrativ- og pædagogisk ledelse genereres af forskellige organiseringsformer? 
 • Hvordan oplever skolelederen de forskellige organiseringsformers betydning for strategisk, administrativ, og pædagogisk ledelse? 
Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth (SPISEY)

Projektet er et Erasmus + KA 3 projekt i samarbejde med partnere i Spanien, Finland, Frankrig, England. 

I Danmark samarbejder vi med en FGU institution (Forberedende Grunduddannelse) samt en ungdomsskole. Formålet for skolerne er at blive en mere inkluderende skole, hvor

 • der er plads til alle
 • hvor alle tager et aktivt ansvar for den inkluderende praksis,
 • hvor det sikres at alle unge kommer videre til en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Kompetenceudvikling af lærere og innovation i skolerne
I SPISEY projektet er der partnere fra 5 EU lande som arbejder sammen. Partnerne er alle universiteter og organisationer der arbejder med kompetenceudvikling af lærere og innovation i skolerne. Partnerskabet består af partnere fra Danmark, Finland, UK, Frankrig og Spanien.

Sammen skal disse partnere bringe europæisk viden sammen til at gøre Inklusionskompasset operationaliserbart ved hjælp af konkrete guidelines, tjeklister, forslag til implementerings-aktiviteter, interventioner og træningsaktiviteter til både ledere og lærere. 

Fra støttepædagog til forandringsagent – forskningsprojekt

Udviklingen som bl.a. dagtilbudsområdet har undergået de seneste 15-20 år har medført at funktionen som støttepædagog har ændret sig i takt med at der arbejdes i et inkluderende perspektiv i kommunerne.

Projektet har til formål at belyse hvilke muligheder pædagoger, der er ansat som ’inklusionspædagoger’, ’ressourcepædagoger’, ’faglige fyrtårne’ m.m., har som udefrakommende forandringsagenter for at udvikle, kvalificere og forankre et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud. Projektet undersøger også hvilke barrierer og muligheder der kan identificeres i forhold til opgaven.

Forskningsdelen bygger på empiri fra et  aktionslærings-projekt gennemført over 10 måneder.

FGU ledelses- og organisationsudvikling

Ole arbejder med at gennemføre organisationsudvikling i FGU'er i forbindelse med opbygning af teambaserede organisationer.

Det drejer sig bl.a. om

 • sparring af ledelsesteams for at styrke teamets interne samarbejde til gavn for hele organisationen
 • aktionslæring og aktionsforskning til organisationsudvikling
 • individuel sparring af FGU chefer, ledere og afdelingsledere

Ole arbejder ikke med smarte koncepter, der lover løsning på alt, men faciliterer derimod en situationsbestemt og hands-on sparring på hverdagens ledelses- og organisationsudfordringer i FGU organisationerne.

Du kan læse mere om det udbytte FGU Vest har oplevet ved at inddrage Ole som konsulent i deres organisations- og ledelsesudvikling

Netværk

Ole sidder i dag i UC Netværket for Migration, Diversitet og Interkulturalitet. Han er tidligere medinitiativtager til to andre betydningsfulde netværk i UC Sektoren:

 • NUBU (Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge)
 • NUVO (Netværket for Udsatte Unge og Voksne)

Udgivelser

Fra støttepædagog til ekspert med pædagogisk takt. Nøttrup, J., & Nielsen, O. I: Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, årg. 4, nr. 2 (2020).

Forældresamarbejde i fritids- og klubtilbud - en upåagtet praksis med oversete potentialer
Rapport, samt slides udg. Af BUPL nov. 2018 (forskningsprojekt finansieret af BUPL).
Se desuden video om projektet med Ole Steen Nielsen

Signalement af specialpædagogisk faglighed – en undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver.
Rapport, samt folder udg. Af BUPL 2017 (forskningsprojekt finansieret af BUPL)

Skolereform og inklusion: et projekt med forudsigelige forhindringer omkring inklusion
Artikel i tidsskriftet ’Liv i skolen’ nr. 2 2016 (Forskningsprojekt finansieret af UVM.  Om inklusionsledelse)

Hvem skal tage teten – en evaluering af det inkluderende forældresamarbejde
Rapport på baggrund af et aktionslæringsprojekt.