Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pernille Ravn Jakobsen (PRJA)

Pernille Ravn Jakobsen fra Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD

Pernille Ravn Jakobsen

Timelærer - Forskning

Pernille Ravn Jakobsen er fysioterapeut, cand.scient. publ. med speciale i sundhedsfremme og forebyggelse samt ph.d.

Hun arbejder med forskningsprojekter på det velfærdsteknologiske område.

Telefon: 7266 2769
E-mail: prja@ucsyd.dk
By: Haderslev

Det arbejder Pernille med:

Participatory design og brugerinddragelse

Participatory design er en metode til udvikling af designløsninger, hvor brugerne inddrages i den skabende proces. Man studerer således ikke brugerne, men inddrager dem og gør dem til deltagere i designprocessen. I Pernilles PhD projekt anvender hun participatory design som overordnet forskningsdesign. Hun har stået i spidsen for at designe, udvikle og teste en app til kvinder med sygdommen knogleskørhed (osteoporose), da der ikke har været udviklet en sådan tidligere, skønt mobile sundhedsapplikationer har vist sig nyttige til at imødekomme patienters behov og ønsker for sundhedsydelser, især indenfor håndtering af kroniske sygdomme. Appen er implementeret på Odense Universitetshospital og man arbejder på at udbrede den til andre patientgrupper og sygehuse.
Projektet har fået stor national og international bevågenhed, og blev blandt andet nomineret til en idepris i 2016.
Læs om app'en på hjemmesiden Patientkommunikation, hjemmesiden Patient@home og netavisen Altinget.

I krydsfeltet mellem forskning og innovation

Pernille er både forsker og innovatør. Hun har blandt andet holdt oplæg på en konference i Seoul, Sydkorea om hendes erfaringer med dette. Læs mere.
Pernille har stor erfaring i at arbejde med projekter, hvor der både foregår forskning og innovation. Blandt andet har hun siddet med i udviklergruppen i projekt VIP (Videns- og InnovationsPartnerskaber), som var  et omfattende projekt støttet af EU’s socialfond. Derudover har hun været projektleder for et forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune, hvor formålet var at teste en nyudviklet mulighed for rehabilitering med brug af computeren hjemme hos borgere, der var visiteret til genoptræning. Projektets resultater er publiceret i Gerontologi og Fysioterapeuten.
Pernille har endvidere bidraget med et kapitel til en lærebog om forskning og innovation hos GADS forlag.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Pernille interesserer sig for at motivere borgere til at tage hånd om deres egen sundhed og støtte dem til at fremme den sunde livsstil. Hun har ledet projekter, hvor formålet har været at fremme sundheden blandt medarbejdere på Valsemøllen i Esbjerg og i Billund kommune.
Pernille stiller sig til rådighed for pressen med sin ekspertise ved blandt andet at stille op til interviews om emnet, ligesom hun også afholder foredrag.
Læs mere her, og se også her.

Sundhedsvæsenet står overfor massive udfordringer og forandringer, og der bruges mange ressourcer på at finde på løsninger. Jeg tror, at hvis vi arbejder sammen både tværprofessionelt, tværinstitutionelt og i krydsfeltet mellem forskning og innovation så kan vi udvikle helt nye måder at organisere sundhedsvæsenet på. Det vigtigste er at involvere brugere på alle niveauer når nye teknologier, services og patientforløb skal udvikles, så vi sammen kan finde på løsninger til gavn for både patienterne og de sundhedsprofessionelle.

Pernille Ravn Jakobsen

Pernille har udgivet en række nationale og internationale artikler og abstracts, ligesom hun har deltaget i en række nationale og internationale konferencer med oplæg og posters. Se hendes forskerprofil og besøg hendes LinkedIn profil.

Blandt Pernilles udgivelser kan nævnes:

Jakobsen, P.R., Hermann, A.P., Søndergaard, J., Wiil, U.K., Dixon, R.F. & Clemensen, J. (2018): Left in limbo – Experiences and needs among postmenopausal women newly diagnosed with osteoporosis without preceding osteoporotic fractures: A qualitative study. I: Post Reproductive Health, Vol.24, Issue 1.

Rothmann, M.J., Jakobsen, P.R., Jensen, C.M., Hermann, A.P., Smith, A.C., Clemensen, J. (2018): Experiences of being diagnosed with osteoporosis: A meta-synthesis. Archives of Osteoporosis, Mar 6;13(1):21.

Jakobsen, P.R., Hermann, A.P., Søndergaard J., Wiil U.K., Clemensen J. (2018): Development of an mHealth Application for Women Newly Diagnosed with Osteoporosis without Preceding Fractures: A Participatory Design Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health. 15, 330.