Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Forandringsledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Missing custom block.

Lær at skabe følgeskab og engagement, når organisationen skal forandres eller udvikles

 • Få erfaring med udvalgte forandringsmodeller og -værktøjer.
 • Bliv klædt på til at skabe forandringsparathed i organisationen og gennemføre forandringsprojekter eller udvikling.

Forandring fryder. Dog ikke altid, når det gælder vores arbejdsliv. Derfor kræver det en særlig indsats og forståelse fra dig som leder, når organisationen og medarbejderne skal ledes godt igennem forandring. Med dette modul bliver du godt klædt på til at navigere i forandring og gennem din kommunikation skabe følgeskab omkring nye tiltag.

Når du som leder skal være med til at skabe forandring, så kræver det flere faglige forståelser. Kommunikation, psykologi og ledelse skal kombineres, og derfor får du en alsidig indføring i teorier, metoder og værktøjer, som du vil lære at anvende i din egen praksis. Når du efterfølgende ser din organisation, vil du bedre kunne vurdere forandringsbehov og gøde jorden for konstruktiv forandring.

At lede i forandring er en af de mest komplekse discipliner. Med dette modul er du godt på vej til at mestre det, og du får samtidig grundlaget for videre fordybelse og faglig specialisering i forandring og forandringsledelse.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan vurdere virksomhedens forandringsbehov og være med til at facilitere dem.
 • Lær om udvalgte forandringsmodeller og værktøj.
 • Hvordan du konkret kan planlægge og gennemføre forandringer.
 • Lær at skabe følgeskab blandt medarbejdere med blandt andet forandringskommunikation.
 • Hvordan du kan bruge forandringspsykologi til at gøde jorden og skabe forandringsparathed i organisationen.
 • Lær, hvordan du kan lede i forandringen og af forandringer som del af en kontinuerlig proces.

Modulet et et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Ser du også behov for en ledelsesindsats målrettet forandring, og vil du gerne selv have kompetencerne til at facilitere den? Med dette modul er du godt på vej, og du får også sat grundpillerne til yderligere faglig fordybelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

ECTS: 10

Formål
Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at lede forandrings- og udviklingsprocesser i praksis. Det er ligeledes formålet, at den studerende gennem analyse af sammenhængen mellem teori og praksis kan vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevante i konkrete forandringsprocesser.

Viden og forståelse

 • Skal have udviklingsbaseret viden om forandringsledelse og central anvendt teori og metode 
 • Skal kunne forstå de ledelsesmæssige krav og forventninger som medarbejdere og øvrige interessenter stiller til ledelse af forandringsprocesser. 
 • Skal kende til forskellige værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og implementere forandringer. 
 • Skal forstå kommunikationens betydning for ledelse af forandringsprocesser, og forstå hvordan kommunikation kan fungere som et forandringsværktøj
 • Skal have viden om grundlæggende forandringspsykologi

Færdigheder 

 • Skal kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger i relation til forandringsledelse 
 • Skal kunne vurdere forskellige ledelsesformers relevans i konkrete forandringssituationer
 • Skal kunne vurdere og vælge relevante løsningsmodeller i konkrete forandringssituationer 
 • Skal kunne definere udviklingsområder for forandringsledelse 

Kompetence 

 • Skal kunne varetage forandringsledelse i praksis 
 • Skal kunne forstå og anvende kommunikation som et forandringsværktøj
 • Skal kunne anvende værktøjer/metoder til planlægning, gennemførsel og implementering af forandringsprocesser 
 • Skal kunne formidle relevant information/kommunikation til interessenterne i en forandringsproces

Indhold 

 • Vurdering af virksomhedens forandringsbehov 
 • Forandringsmodeller og værktøj 
 • Hvordan planlægges og gennemføres forandringer? 
 • Forandringskommunikation og veje til følgeskab 
 • Forandringspsykologi og skabelsen af forandringsparathed
 • Ledelse i forandringen og af forandringer som en kontinuerlig proces
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Ved modulet afslutning skal du skrive en individuel erhvervscase, som du efterfølgende skal forsvare mundtligt, hvor du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen, og der vil være intern censur på både projekt og eksamen.

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.

Tilmeld dig her

Fast track

Lokation: VUC Aabenraa Lavgade 30, 6200 Aabenraa
Startdato: 12.08.2021
Tilmeldingsfrist: 01.06.2021
Pris: 9.950 kr.

Blended learning

Lokation: UC SYD Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø
Startdato: 31.08.2021
Tilmeldingsfrist: 01.06.2021
Pris: 9.950 kr.

Online

Lokation: Online
Startdato: 01.09.2021
Tilmeldingsfrist: 01.06.2021
Pris: 9.950 kr.