Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Teamledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Få styr på teamledelse i praksis

 • Få erfaring med at arbejde med teamledelse som metode og i praksis.
 • Lær om de forskellige roller i teams og betydningen af at besidde dem.

For at et team skal blive bedre end de enkelte dele, så kræver det en leder, der kan strukturere både den formelle og uformelle etablering og udvikling af teams. Efter dette modul vil du kunne være den leder.

For at du kan udvikle og etablere gode velfungerende teams, så vil du blandt andet lære at identificere de forskellige styrker og muligheder i personer, samt påvirke de roller, som de får mest ud af at besætte i et team. På den måde kan du være med til at udvikle teamet i den rigtige retning. Med det teoretiske og metodiske fundament på plads, vil du også få indblik i de etiske og personlige betydninger ved at besidde forskellige roller i teamet. Den indsigt kan du bruge til at tage højde for udfordringer, inden de opstår i teamsamarbejdet.

Efter modulet vil du formentlig have fået øjnene op for dine egne muligheder for løbende at udvikle og forbedre arbejdet i teambaserede miljøer. Og du vil vide, hvordan du bedst kan sætte den viden i spil i teamet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du arbejder med teamledelse som metode og teamledelse i praksis i din nuværende rolle eller i organisationer generelt.
 • Lær om betydningen af roller i teams og de etiske aspekter i de roller.
 • Hvordan du sikrer kompetenceudvikling i dit team og uddelegering af teamledelsen.
 • Lær om de forskellige dynamikker og processer, som kan opstå i teams – både positive og negative.

Modulet et et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er lavet til dig, der allerede har erfaring eller ønsker erfaring med at arbejde med teams i din rolle som leder. Teams kan være sammensat på tværs af fagområder eller som små fagspecifikke teams, men fælles for dem er, at de skal ledes og udvikles rigtigt for at performe bedst. Og det kan du hjælpe dem med, når du har færdiggjort dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

ECTS: 5

Formål 
Det er formålet, at den studerende i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis udvikler sin kompetence i at etablere, udvikle og lede teams samt at opbygge en teambaseret kultur med tværgående tænkning, helhedsforståelse og med feedback som centrale elementer.

Viden og forståelse

 • Skal kende de vigtigste roller som teamleder 
 • Skal have viden om de vigtigste kendetegn i forskellige faser af en gruppes udvikling på vej til at blive et team 
 • Skal have forståelse af praksis samt de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for teamledelse 
 • Skal have indsigt i kulturelle barrierer for etablering af en teamkultur

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser 
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere gruppeprocesser i mindre og større grupper i relation til teamledelse 

Kompetencer

 • Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelsespraksis i relation til etablering og udvikling af teams. 
 • Skal kunne identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå at anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning 
 • Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/teambaserede miljøer

Indhold 

 • Teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisatorisk kontekst 
 • Etik og Roller i teams 
 • Kompetenceudvikling og teamledelse
 • Teamdynamik og processer 
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Ved modulet afslutning skal du skrive en individuel længere rapport, som du efterfølgende skal forsvare mundtligt, hvor du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen, og der vil være ekstern censur på både projekt og eksamen.

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.

Tilmeld dig her 

Der er i øjeblikket ikke åben for tilmelding til modulet.