Gå til hovedindhold

Bæredygtig ledelse

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i ledelse

Tilmeld

Hvorfor bæredygtig ledelse?

Kompleksiteten stiger, organisationer og samfundet er i hastig forandring. Udfordringer der kalder på et nyt ledelses- og organisationsfokus; udvikling af bæredygtig ledelse. Den 15 måneder lange lederuddannelse i bæredygtig ledelse fokuserer derfor på individuel og organisatorisk kapacitetsopbygning. Denne radikalt anderledes uddannelse for fremtidens bæredygtige ledere kombinerer ledelse og facilitering og er baseret på aktionslæring.

Formål

Formålet er, at du får viden om teorier og elementer i udvikling af bæredygtig ledelse generelt, og færdigheder og kompetencer til at udvikle eget lederskab i særdeleshed, i retning mod større individuel og organisatorisk resiliens og bæredygtighed.

Uddannelsens fundament

Uddannelsen bygger på følgende faglige fundament, der solidt understøtter formålet med uddannelsen. Ledelsesfilosofier og -teorier som:

  • Bæredygtig ledelse / Steen Hildebrandt og Michael Stubberup
  • Kernekompetencer og etisk fundament fra IAF – The Int. Association of Facilitators
  • Ledelsesforskning fra MIT, herunder Presencing Institute
  • Ledelsesforskning fra Harvard, bl.a. v/R. Kegan
  • Ledelse i kompleksitet bl.a. v/R. Stacey
  • Psykodynamisk gruppe- og organisationspsykologi bl.a. v/Heinskou, Visholm m.fl.
  • Principper for resiliens bl.a. v/ Stockholm Resilience Center

Bæredygtig ledelse

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem Ankerhus Akademi og UC SYD.

Bensaid Vincent Jill

Bensaid er selvstændig konsulent med mange års erfaring inden for facilitering af udviklings- og forandringsprocesser og ledelsesudvikling. Derudover er han consulting partner i Ankerhus Akademiet.

Hannie van der Windt

Konsulent og underviser ved Lederskolen, UC SYD. Hun har en MBA og en bred uddannelse inden for sprog, kommunikation, ledelse og organisationsudvikling.

Deltagerantal

Maksimum 16 deltagere, minimum 10 deltagere

Sted

Modulerne finder sted på forskellige steder i Danmark, som alle har det fælles, at de understøtter fordybelse, inspiration, læring og udvikling. Særligt har vi tilstræbt, at hvert sted matcher det enkelte moduls formål, fokus og indhold.

Pris - derudover udgifter til kost og logi

Pris: 78.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til kost og logi som afregnes direkte med de respektive steder, hvor uddannelsen afholdes.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen i bæredygtig ledelse består af et lærings- forløb, der strækker sig over 15 måneder med ni internater, action learning-processer og en afsluttende læringsevaluering med certificering. De ni moduler er sat sammen ud fra tre hovedområder: * Det personlige lederskab. * Det relationelle lederskab. * Det organisatoriske lederskab. Uddannelsesforløbet er tilrettelagt således, at der sikres en tæt forbindelse mellem teori og praksis. Der vil være hjemmearbejde mellem alle moduler gennem hele uddannelsen. * Refleksion og træning i studiegrupper. * Udforsknings- og læringsrejser til eksterne organisationer og systemer. * Skriftlig opgave: 2-3 sider med fokus på egen læring. * Litteraturlæsning.

Praktiske oplysninger

1. Del: Det personlige lederskab 1. Modul: 28. august - 31. august. 2018 2. Modul: 11. - 12. oktober 2018 3. Modul: 29. november - 30. november 2018 2. del: Det relationelle lederskab 4. Modul: 15. - 18. januar 2019 5. Modul: 7. - 8. marts 2019 6. Modul: 2. - 3. maj 2019 3. del: Det organisatoriske lederskab 7. modul: 27. - 30. august 2019 8. modul: 10. - 11. oktober 2019 9. modul: 28. - 29. november 2019 Afsluttende del: Kollektiv læringsevaluering 10. modul: 17. januar 2020

Forudsætning for deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse, at du har et praksisfelt at operere i, enten som leder, konsulent, procesfacilitator, projektleder eller lignende.