Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Basismodul i akutsygepleje

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Akutmodtager- og behandlerfunktion FAM

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få teoretisk og praktiske kompetencer gennem basisuddannelse i akutsygepleje

 • Styrk din teoretiske og praktiske ekspertise i akutte medicinske tilstande

Arbejder du som sygeplejerske på et sygehus eller i en kommune med mennesker, der er i en akut, kritisk eller ustabil tilstand? Så ved du, at ny viden er vigtig for at styrke den praktiske akutsygepleje. Hvis du vil styrke dit arbejde med tidlig opsporing og modtagelse af den akutte borger/patient, så er dette modul for dig.

Modulet er et sundhedsfagligt diplommodul i sygeplejeteori og praksis, hvor fokus er på borgere/patienter med akut opstået sygdom og behov. Du vil på modulet få teoretisk viden, som du omsætter til praktisk erfaring. Den studietilgang styrker din evne til at varetage sygepleje i akut opståede eller ustabile situationer.

Du bliver præsenteret for ny evidensbaseret viden om akutsygepleje. Det er blandt andet relateret til sygdomslære, behandling og forebyggende tiltag, der kan være med til at hindre indlæggelse. Der vil i forløbet være tilrettelagt studieaktiviteter, der gør det muligt for dig at arbejde med dine faglige kompetencer i praksis, således at du kan bidrage til fortsat udvikling af din nuværende og fremtidige praksis.

Basismodulet i akutsygepleje er en integration af Sygepleje – teori og praksis og Akut sygepleje. Tilsammen klæder de dig på til at arbejde med mange dele af akutsygeplejen på sygehuse eller i en kommune.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Du vil opnå kompetencer til at analysere akutte praksissituationer. 
 • Lær at reflektere over værdier relateret til den akutte sygepleje.
 • Få styrket din klinisk beslutningstagning.  
 • Hvordan du vurderer akutte medicinske tilstande; ABCDE-problemer.
 • Du lærer at vurdere den akutte multitraumatiserede patient relateret til ABCDE.
 • Du styrkes i modtagelse og observation af psykiatriske patienter og patienter, der er selvmordstruede.
 • Du optimerer dine handlemuligheder ved den akutte smertepåvirkede patient.

Modulet udbydes som et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Du kan læse mere om den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis med fokus på akutsygepleje i folderen her.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder med mennesker med akut opstået sygdom i sengeafsnit med akutte funktioner eller i hjemmesygeplejen.

Adgangskrav

For at følge modulet, skal du have en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får

Viden

 • kan demonstrere viden om sygeplejens teoriudvikling historisk og aktuelt.
 • kan reflektere over egen praksis i forhold til fagets teoriudvikling, værdier og filosofi.
 • kan reflektere over og systematisk anvende teori og metoder i vurdering af akut ændring af borgers tilstand.  
 • har viden om og forståelse for de grundlæggende principper og aktuelle metoder i udøvelse af akut sygepleje.  
 • har viden om og forståelse for farmakodynamik og -kinetik ved indgift af intravenøs medicin.  

Færdigheder

 • kan søge, vælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater.
 • kan analysere og reflektere over specifikke situationer i klinisk sygepleje på grundlag af fordybelse i udvalgte teoretiske og værdimæssige perspektiver.
 • kan anvende metoder til systematisk at observere, måle og følge op på akutte ændringer i borgerens helbredstilstand. 
 • demonstrerer faglig dømmekraft i akut forværring af kronisk sygdom og kan formidle dette til samarbejdspartnere gennem sikker mundtlig kommunikation. 
 • kan mestre instrumentelle færdigheder relateret til akut sygepleje.  

Kompetencer

 • kan træffe og begrunde beslutninger i klinisk sygepleje ud fra sygeplejens teorier, forskning og udvikling.
 • kan påtage sig et medansvar for at udvikle klinisk sygepleje ud fra fagets teorier, forskning og udvikling.
 • kan påtage sig et fagligt ansvar for observation, vurdering og behandling af akut forværring i borgerens situation inden for rammerne af en professionel etik.  
 • kan træffe kliniske beslutninger ved akut forværring af borgerens situation.  
 • kan indgå selvstændigt i det faglige og tværfaglige samarbejde om at forebygge indlæggelse og håndtere akutte situationer i borgerens eget hjem. 

Indhold

 • Teoriudvikling i sygepleje historisk og aktuelt.
 • Metoder til analyse af praksissituationer med anvendelse af sygeplejens teorier.
 • Værdier og værdiafklaring i klinisk sygepleje.
 • Klinisk beslutningstagning begrundet i sygeplejens teorigrundlag.
 • Formål med og krav til kommunale akutindsatser.  
 • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer.  
 • Effektiv og sikker kommunikation. 
 • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci.  
 • Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift.