Gå til hovedindhold

Behandling af akutte og kirurgiske sår (Seminar)

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Sundhed og psykiatri

Tilmeld

Bliv opdateret med seneste viden om diagnosticering og sårbehandling og lær at koble det med din daglige praksis

 • Styrk din ekspertise i et stadigt mere komplekst og specialiseret sundhedsvæsen.

Når du møder en patient med et sår, er det ofte afgørende, at du får vurderet såret korrekt og differentieret mellem, hvorvidt det er et simpelt eller kompliceret sår. I din efterfølgende behandling skal du kende de fleste undersøgelsesmuligheder, behandlingsmuligheder og risici forbundet hermed. Det lærer du på dette kursus.  

Som sygeplejerske inden for både den primære og sekundære sektor møder du ofte patienter med sår. Få opdateret dine kompetencer i at diagnosticere og behandle sår, og opnå dokumenterede kvalifikationer svarende til EWMAs generelle uddannelsesmål for sårområdet.

Din undervisning på kurset består af en kombination af teoretiske oplæg, gruppearbejde og workshops. Du vil få udviklet en kombination af teori og praktiske færdigheder, men der er samtidig fokus på erfaringsudveksling og dannelse af netværk for at styrke det faglige niveau og videndelingen.  

Det får du indsigt i på dette kursus:

 • Hvordan du vurderer patienter med simple og komplicerede sår og iværksætter den rette behandling, som for eksempel kontrol af blødning, inspektion, palpation, eksploration eller neurovaskulær undersøgelse.
 • Lær om principper for behandling ved kirurgiske sår og komplikationer.
 • Hvilke komplikationer der kan være og opstå ved ortopædiske sår, og hvilke behandlingsmuligheder der er.
 • Lær at vurdere forskellige kroniske sår, herunder: Tegn på infektion, vurdering og håndtering af eksudat samt fremmedlegemer og fistler.

Kurset udbydes som en del af vores skræddersyede forløb.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der arbejder som sundhedsprofessionel og selvstændigt behandler patienter med kroniske eller akutte sår i kommuner, sygehusafsnit, ambulatorier, skadestuer, lægepraksis o.lign

Adgangskrav

For at følge modulet skal du have en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Formål

 • At deltagere gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang videreudvikler de faglige kompetencer i behandling af patienter/borgere med sår.

Indhold

 • Fysiologi, anatomi og ætiologi og ved akutte sår, chok, blødning og mekanismerne, der er forbundet med skader.
 • Vurdering af patienten med det akutte, traumatiske sår, moderne brandsårsbehandling og diagnostik, differentiering mellem et simpelt og kompliceret sår, kontrol af blødning, inspektion, palpation, eksploration og neurovaskulær undersøgelse.  
 • Principper for behandling ved kirurgiske sår og komplikationer: Blødning, chok, stomier/fistler.
 • Behandling af det akutte sår herunder oprensning, debridement, metoder og materialer til at lukke såret, brugen af antibiotika, samt tetanus profylakse.  
 • Komplikationer til ortopædiske sår og behandlingsmetoder.
 • Vurdering af forskellige kroniske sår, herunder: Tegn på infektion, vurdering og håndtering af eksudat, fremmedlegemer og fistler, den omgivende hud og opheling.  
 • Præsentation af forskellige forbindstyper og andre terapier.
Hvem er underviserne?

Jonas Andreasen, overlæge, Hillerød Hospital
Charlotte Svendsen, klinisk afdelingssygeplejerske, Klinik for plastikkirurgi, mammakirurgi og brandsårsbehandling, Rigshospitalet
Kenneth Rütz, overlæge, Ph.d. klinisk lektor, Kirurgisk afdeling A, Orthopædkir., Svendborg Sygehus OUH
Mikael Bitsch, overlæge, klinisk lektor, Rigshospitalet