Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Billedkunst, Specielt tilrettelagt forløb

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Enkeltfag fra læreruddannelsen

ECTS: 10

Tilmeld

Corona-info om undervisning på campus

Vi har igen åbnet dørene for undervisning på campus. Tilmelder du dig et modul med undervisning på campus, sørger vi selvfølgelig for at følge sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Bliv klædt fagligt på til at undervise både praktisk og teoretisk i undervisningsfaget billedkunst

På forløbet vil du både arbejde praktisk med kunstneriske og eksperimenterende metoder i såvel analoge som digitale billeder samt med visuel didaktik og historie i billedfaget. Din læring bliver dermed både praktisk og teoretisk.

Du vil på forløbet arbejde med blandt andet visuel produktion og kommunikation, billedsamtale, billedsproglig bevidsthed og elevers billedsproglige udvikling. Det vil tilsammen styrke din forståelse for elevernes kommunikation og formål med at arbejde med deres valgte medie. Du vil også stifte bekendtskab med æstetisk læring og sansebaseret orientering, kreativitet samt billeders potentiale til at udvikle viden og erkendelse. Tilsammen vil dette gøre dig i stand til at forholde dig fagligt og didaktisk til billedkunstfaget i folkeskolen samt i tværfaglig undervisning.

Forløbet vil være en kombination af dage med undervisning med undervisere fra læreruddannelsen og studiedage uden undervisning, hvor der arbejdes med egne aktiviteter såsom afprøvning i egen praksis og arbejde i studiegrupper. 

For at sikre, at din nye viden bliver knyttet til din egen praksis, så vil du arbejde med en række  forløb, som du vil skulle afprøve mellem undervisningsgangene. På den måde får du allerede indarbejdet din nye viden i din nuværende praksis, imens du følger forløbet.

Det får du indsigt i på dette forløb: 

 • Lær om kunsthistorie (herunder samtidskunst), billedanalyse og læremidler
 • Lær at formidle innovative og entreprenante processer.
 • Hvordan man arbejder med visuel kommunikation, innovation og entreprenørskab
 • Lær at bruge IT og medier i læreprocesser
 • Hvordan visuel kultur fungerer som billedfelt og refleksionsstrategi såvel nationalt som internationalt
 • Lær om æstetik, æstetisk læring og kreativitet og få indsigt i nyere forskningsbaseret viden om billedfaget og fagdidaktik
 • Hvordan du arbejder med kunstneriske arbejdsmetoder
 • Lær om billedfagets historie

Modulet er et specielt tilrettelagt forløb under enkeltfag fra læreruddannelsen.

Praktiske informationer

Faget udbydes som specielt tilrettelagt forløb

Undervisningsfaget billedkunst udbydes som et særligt tilrettelagt studieforløb med en fast studiedag om ugen hele skoleåret.

Der udbydes to moduler på hver 10 ECTS. Første modul er placeret i efteråret og andet modul i foråret.

Kompetencemålsprøve i faget afvikles i juni.

Hvert modul læses med 60 undervisningstimer på 15 undervisningsgange, dertil kommer studieforberedende arbejde.

Hvem henvender forløbet sig til? 

Du er lærer, som underviser i faget, men du mangler formel undervisningskompetence, eller ønsker at genopfriske dine nuværende kompetencer. 

Adgangskrav

For at tage dette fag, er det en forudsætning for at blive optaget, at du er uddannet lærer, og har undervisningserfaring i faget.