Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Billedpædagogik, didaktik og formidling

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Billedkunst og æstetik

Tilmeld

Få flere teoretiske og metodiske greb til brug i faget billedkunst eller i din billedpædagogiske praksis   

 • Få indsigt i teorier, der belyser billedfremstilling som æstetisk lære- og erkendelsesproces. 
 • Lær at tilrettelægge, planlægge og evaluere læringsmålstyret undervisning i billedkunst.  

Vil du lave mere målstyret undervisning i billedkunst, som har et stærkt teoretisk og metodisk fundament? Så er modulet i billedpædagogik, didaktik og formidling det perfekte supplement til din nuværende faglighed. 

Du vil stifte bekendtskab med teorier om æstetik, didaktik og læreprocesser i både et alment og billedpædagogisk perspektiv. Du vil dermed lettere kunne inddrage andre fag i din billedpædagogiske praksis. Derudover får du både teoretisk og praktisk erfaring med at begrunde, tilrettelægge og udøve pædagogisk praksis i billedkunst med din nye tilegnede viden. 

Historiske og aktuelle billedpædagogiske problemstillinger inddrages i din undervisning for at gøre den nærværende og relevant. Du kan bruge din erhvervede viden til at begrunde, tilrettelægge og udøve pædagogisk praksis i billedkunst. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du begrunder, tilrettelægger og udøver pædagogisk praksis i billedkunst med inddragelse af teorier om æstetik, æstetisk dannelse og læreprocesser. 
 • Reflektér over historiske og aktuelle billedpædagogiske problemstillinger i professionernes praksis.  
 • Lær hvordan visuel formidling som redskab i den pædagogiske praksis undersøges gennem empiriske undersøgelser. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du arbejder eller ønsker at arbejde med billedkunst og æstetik, og du vil gerne udvikle din metodiske og teoretiske billedpædagogiske værktøjskasse. Det kan du gøre med dette modul, hvor du får ny inspiration til din undervisning og praksis. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • har indsigt i teorier om æstetik, didaktik og læreprocesser i et alment og et billedpædagogisk perspektiv.  
 • har indsigt i teorier, der belyser billedfremstilling som æstetisk lære- og erkendelsesproces.  
 • kan tilrettelægge, planlægge og evaluere læringsmålstyret undervisning i billedkunst.  
 • har færdighed i at løse billedpædagogiske og formidlingsmæssige problemstillinger i et personligt, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.  
 • har viden om, og produktive færdigheder i, visuelle formidlingsformer.  

Indhold  

 • Teorier om æstetik, æstetisk dannelse og læreprocesser studeres med henblik på at kunne begrunde, tilrettelægge og udøve pædagogisk praksis i billedkunst.  
 • Historiske og aktuelle billedpædagogiske problemstillinger i professionernes praksis reflekteres.  
 • Visuel formidling som redskab i den pædagogiske praksis undersøges gennem empiriske undersøgelser.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt med en prøve med ekstern censor.