Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Børn og unges digitale mediebrug

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Billedkunst og æstetik

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Inddrag digitale mediers høje relevans for børn og unge i din billedpædagogiske praksis  

 • Lær hvordan børn og unges mediebrug og -deltagelse studeres og forstås i et samfunds-, dannelses- og billedpædagogisk perspektiv. 
 • Brug digitale medier og digitalt mediearbejde i et æstetisk og digitalt dannelsesperspektiv. 

Børn og unges brug af digitale medier er en virkelighed, som ikke går væk ved at blive ignoreret. Derfor er det vigtigt, at du kan inddrage dem, og de flerfoldige betydninger, i din billedpædagogiske praksis. Det lærer du på modulet i børn og unges digitale mediebrug. 

Du får selvfølgelig en introduktion til, hvordan du arbejder med flere digitale visuelle medieformer, som du konkret kan inddrage i din praksis. Derudover får du også perspektiver på børn og unges æstetiske og digitale dannelse med udgangspunkt i analyser af multimodale digitale produktioner. Det overordnede mediebrug for børn og unge i og uden for institutionerne vil også indgå som et analytisk og praktisk videngrundlag til at tilrettelægge din pædagogiske praksis efter. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om børn og unges mediebrug og -deltagelse i et samfundsmæssigt, dannelses og billedpædagogisk perspektiv.  
 • Forstå sammenhængen og interaktionen mellem digitale medieformer og dine undersøgelser og produktioner.  
 • Hvordan digitale multimodale mediegenrer vurderes og analyseres med vægt på deres betydning for børn og unges digitale dannelse.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du arbejder allerede med billedkunst og æstetik, eller ønsker at gøre det, og du vil gerne inddrage de medier og medieformer, som børn og unge selv finder relevante i deres hverdag. Det gør dette modul dig i stand til.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • har indsigt i børn og unges digitale mediebrug og -deltagelse i og uden for institutionerne.  
 • har viden om og produktive færdigheder i flere digitale visuelle medieformer.  
 • kan analysere og vurdere multimodale digitale produktioner i et æstetisk og digitalt dannelsesperspektiv.  
 • kan varetage digitalt mediearbejde i billedpædagogisk praksis med børn og unge.  

Indhold

 • Børn og unges mediebrug og -deltagelse studeres i et samfundsmæssigt, dannelses og billedpædagogisk perspektiv.  
 • Der arbejdes med sammenhænge og interaktion mellem digitale medieformer og den studerendes undersøgelser og produktion.  
 • Digitale multimodale mediegenrer vurderes og analyseres med vægt på deres betydning for børn og unges digitale dannelse.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.